22:41 / 21-04-2021
Yoluxanların sayı azaldı
16:29 / 21-04-2021
Stadnik yarımfinalda
Milli Həmrəylik Dövlət Siyasətinin Strateji prioritetidir--Nəsibə Cabbarova
Tarix: 02-04-2021 23:25 | Bölmə: Siyasət


    “Biz yeni dövrdə siyasi dialoqu daha da dərinləşdirməliyik. Bu prosesə müharibədən əvvəl start verildi və hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində yaxşı nəticələr əldə olundu. Demək olar ki, bütün partiyalar arasında - bir siyasi, özünü siyasi qurum adlandıran antimilli şuranı əgər biz istisna etsək, bütün siyasi qüvvələr dialoqa meyl göstərmişlər, bizim təşəbbüsümüzü alqışlamışlar və artıq bu dialoq baş tutub” - İlham Əliyev

     “Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” - müdrik rəhbərin bu kəlamları hər bir həmvətənimiz üçün milli qürur rəmzinə çevrilmişdir. Doğrudan da biz bu gün qalib bir ölkənin vətəndaşları kimi fəxr edirik. Vətən müharibəsi sübut etdi ki,  Azərbaycan xalqı çətin gündə həmrəydir və bu milli həmrəylik dəmir yumruğa çevriləndə qarşısında düşmənlərimizin tab gətirməsi mümkün deyildir. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri də bölgə üçün yeni reallıqlar yaratmışdır.
         Son 17 ildə Azərbaycanın bütövlükdə inkişafı, əldə etdiyimiz uğurlar Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyevin yorulmaz, fədakar fəaliyyəti və eyni zamanda uzaqgörənliyi sayəsində mümkün olmuşdur. Azərbaycan keçən dövr ərzində kifayət qədər uğurlar əldə etmişdir. Bu uğurlar həm iqtisadiyyat, həm sosial sahədə, eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması sayəsində əldə edilmişdir. Bu birlik xalq-iqtidar birliyidir, bu birlik, eyni zamanda müxtəlif millətlərin və dinlərin birliyidir. Yəni Azərbaycanda bu gün hər bir xalqın nümayəndəsi kifayət qədər rahat yaşayır, öz dilində danışa bilir, öz dininə sitayiş  edir və yaxud hər hansı bir siyasi partiyanın nümayəndəsi öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edə bilir. Azərbaycanda belə bir birliyin əldə olunması çox ciddi bir uğurdur.
       Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında altı siyasi partiyanın YAP-a qoşulması da sözsüz ki, bu birliyin, həmrəyliyin nümunəsidir- Azərbaycan Xalq Demokraik Partiyası, Azərbaycan Kəndli Partiyası, Milli Qurtuluş Partiyası, Azərbaycan Yurddaş Partiyası, Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası və Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyası. VII qurultay göstərdi ki, yaradıldığı vaxtdan keçən 29 il ərzində siyasi proseslərin önündə gedən hakim partiya  30 illik yubileyinə daha fəal, yeniləşmiş formatda qədəm qoyur. Partiyada 1-ci müavin postunun təsis olunması, Respublikanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın birinci müavin postuna gətirilməsi, İdarə heyətinin genişləndirilməsi, QHT sektorunda, ictimai-siyasi və mədəni mühitdə formalaşmış yeni adların idarə Heyətində yer alması yeni nəsil tanınan və tanınmayan siyasətçilərin arasında balansı qoruyaraq Veteranlar Şurasının yaradılması partiyanın qarşısında qoyulan məsuliyyətli vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələcəyini göstərir.  
           Ölkədəki dialoq mühiti siyasətdə yeni tərəqqi məzmunlu konsolidasiyalara səbəb oldu. Bu ölkəmizdə dialoq mühitinin dərinləşməsinə və demokratik ənənələrin şaxələnməsinə xidmət edəcəkdir. Siyasi rəqabətin əsas aləti olaraq partiyaların güclənməsi vətəndaşların maraqlarının müdafiə olunmasında yeni imkanlar yaradır. Siyasi partiyaların YAP-a qoşulmaq istəyi YAP-ın sözün əsl mənasında xalq partiyası olduğunu sübut edir.  YAP ümumxalq partiya olaraq, ölkəmizdə milli həmrəyliyin yeni inkişaf mərhələsinin təcəssümünə  çevrilir. Bu cür tendensiyalar, eyni zamanda iqtidara olan müsbət ictimai rəyin  artmasından xəbər verir. Məhdud resurslara malik olan partiyaların kifayət qədər qüvvətli siyasi partiyaya qoşulması ölkədə yeni siyasi mənzərənin yaranmasına səbəb olmaqla yanaşı, həmin partiyanın üzvləri üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Bununla da partiya üzvlərinin siyasi maraqlarının təminatı prosesi daha effektiv təşkil olunacaqdır.
           Bugün regonda  Azərbaycanın iştirakı olmadan reallaşan hər hansı bir layihə yoxdur. İqtisadi baxımdan Azərbaycan regionda ən müstəqil bir ölkədir.
          Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasətinin nəticələri göz qabağındadır. Bu illər ərzində onun həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir ki, Dağlıq Qarabağ  probleminin ədalətli həlli ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dəfələrlə qətnamələr qəbul etmiş ”İslam Həmrəyliyi İli” elan olunmuş, Bakıda İslam Həmrəyliyi oyunları keçirilmiş, müsəlman ölkələri arasında Azərbaycanın nüfuzu kifayət qədər artmışdır. Azərbaycan prezidentinin dünyanın 120 ölkəsini öz ətrafında birləşdirən və BMT-nin Baş Assambleyasından sonra dünyada ikinci böyük beynəlxalq təsisat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycanın haqq işinə öz müsbət təsirini göstərdi.
        Ali Baş Komandan İlham Əliyev Vətən müharibəsi dövründə verdiyi müsahibələrin birində qeyd etmişdir ki, o, 17 illik hakimiyyəti dövründə dörd mühüm məsələnin həllinə nail olmuşdur. Əvvəla xalqla, iqtidarın birliyi təmin olunmuş; ikincisi Qarabağ probleminin tarixi və hüquqi aspektləri dünya ictimaiyyətinə çatdırılmış; üçüncüsü, ölkədə güclü iqtisadiyyat yaradılmış və dördüncüsü, ordu quruculuğu prioritet sahə kimi diqqət mərkəzində olmuşdur.
         Xalqın rəğbətini, məhəbbəti və dəstəyini qazanmaq hər bir ölkə başçısı üçün ən böyük mükafatdır. Azərbaycan Prezidenti bu baxımdan yaxşı mənada seçilən liderdir. Çünki ölkəmizdə Azərbaycan Prezidentinə olan ehtiram, güvən, inam ən yüksək səviyyədədir. Əlbəttə ki ,bu da əbəs deyil. Bütün dövrlərdə və yaşanan hadisələrdə prezidentimizin seçimi hər zaman xalqın yanında olmaqdan ibarət olub. ”Mən hər bir azərbaycanlının prezidentiyəm” deyən dövlətimizin müdrik başçısı dediklərini dönə-dönə əməli işləri ilə təsdiqləmişdir. Odur ki, xalq həmişə öz dövlətini, öz liderini bütün işlərdə dəstəkləyir. Başqa sözlə, ən şad günlərdə də, ən çətin vaxtlarda da lider öz xalqının,  xalq öz liderinin yanındadır.  Xalqın dəstəyi dövlətin tükənməz gücünün mənbəyidir. Hamını birləşdirən Vətən müharibəsi milli birliyimizin səbəbidir. Son hadisələr onu göstərdi ki, xalqımız ağır günlərdə bacarıqla bir nöqtəyə vura bilir. 44 günlük müharibə bunu sübut etdi. Uşaqdan böyüyə, cavandan qocaya hamı bir oldu, yumruq kimi dövlət başçımızın  ətrafında birləşdi. Ön cəbhədə mərd, igid oğullarımız , arxa cəbhədə ana-bacılarımız, hətta uşaqlar əllərindən gələni etdilər. Etdilər ki, mənfur düşmənlərimiz döyüş əzmimizi qıra bilməsinlər, vətən, torpaq sevgimizi söndürə bilməsinlər. 
          Məktəblərin pedoqoji kollektivinin cəbhə bölgəsinə yardımlar etməsi, adi mülki əhalinin əsgərlərə ərzaq yardımı, balaca uşaqların əsgərlərə yazdığı məktublarbirliyimizi bir daha sübut etdi.
            Bütün bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqı 44 günlük müharibə dövründə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək tariximizdə görünməmiş bir Qələbə əldə etmişdir. Hazırda ölkəmiz özünün yaratdığı yeni geosiyasi reallıqla formalaşmaqda olan çoxqütblü dünya nizamında müttəfiqləri ilə birlikdə güc mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir.  Milli dövlətimizə belə mühüm geostrateji mövqe qazandıran əsas faktor isə düşünülmüş xarici və daxili siyasət və uzaqgörən milli strategiyanın olmasıdır.
         “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tale yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm” - ümummilli lider Heydər Əliyevin dediklərini tarix və zamanı çox böyük həqiqət kimi təsdiq etdi.
Mən fikirlərimi cənab prezidentimiz İlham Əliyevin sözləri ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm:
        “Mən bu gün bax bu qarşıda duran bəzi vəzifələrlə öz fikirlərimi həm partiya üzvləri,  həm Azərbaycan xalqı ilə bölüşməklə əlbəttə ki,  bütün siyasi qüvvələri,  bütün ictimaiyyəti geniş diskussiyaya çağırıram. Buna ehtiyac var. Çünki bir də demək istəyirəm ki, biz yeni dövrə qədəm qoyduq. Tamamilə yeni geosiyasi vəziyyətdir bölgədə və ölkəmizdə.  Ona görə biz bütün addımlarımızı düzgün atmalıyıq ki, daima  qələbə qazanaq. Daima Azərbaycan bayrağı yüksəklərdə olsun”.

Nəsibə Cabbarova, 
Sumqayıt şəhər 24 nömrəli
tam orta məktəbin direktoru


Baxış sayı: 252


Bölməyə aid digər xəbərlər
17-04-2021, 16:57 Prezident fərman imzaladı