Məhərrəm Əliyevlə Elçin Quliyev hərbi hissədə - Foto
Tarix: 18-09-2020 21:06 | Bölmə: Siyasət

                   Məhərrəm Əliyevlə Elçin Quliyev hərbi hissədə


Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri general-pol­kov­nik Məhərrəm Əliyev və Dövlət Sər­həd Xid­mətinin rəisi gene­ral-polkovnik Elçin Quliyev Sərhəd Qo­şun­ları­nın “Qazax” əlahiddə sərhəd divi­zi­yasının hərbi hissə və bölmələ­rinə səfər ediblər.
"Qafqazinfo" xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tap­şırıqlarının icra və­ziy­yəti yoxlanılıb, hərbi qulluqçuların xidməti və ya­şa­yış şərait­lə­rinə baxış ke­çirilib , Ermənistanla dövlət sər­hə­dindəki sərhəd-döyüş məntəqələrində xid­mət aparan sərhədçilərlə görüşül­üb.
“Qazax” əlahiddə sərhəd divi­zi­yasında hərbi tikin­ti-quruculuq işlə­ri­nin gedişatı nəzərdən keçirilib, dövlət sər­hədində zə­ru­ri sərhəd mü­ha­fizə və mü­da­fiə infra­struk­tu­runun daha da güclən­di­ril­­məsi tədbirlərilə tanış olun­ub, hərbi hissə və bölmələrin döyüş ha­zır­lığının yük­səl­dil­məsi, dövlət sər­hədi­nin toxunul­mazlığının və şəxsi heyətin təh­lükə­siz­liyinin təmin edil­məsi istiqamətin­də zəruri tapşı­rıqlar verilib.Baxış sayı: 74


Bölməyə aid digər xəbərlər