Bütün xəbərlər
ƏBÜLFƏT HƏSƏNOĞLU-ŞEİRLƏR
Tarix: 15-08-2023 00:28 | Bölmə: Ədəbiyyat

TAPDIM

Kəndimizə son dönüşdə
Dillərdə sözümü tapdım.
Xatirəli hər görüşdə

Yenidən özümü tapdım.

Darıxmışdım elim üçün,
Yuxularım çıxmışdı çin.
Damcı bulaq için-için
Ağladı, gözümü tapdım.


Gədiklərindən aşdıqca,
Dağlarına dırmaşdıqca,
Doğmalara sarmaşdıqca,
Tükənən dözümü tapdım.


Cavanlığı salıb yada,
Bir gün qoşuldum səyyada.
Əbülfətəm, hər qayada
Daşlaşmış izimi tapdım.BU DAŞ-TƏRƏZİ İLƏ

Bütövkən paralandıq,
Xırda ərazi ilə.
İncəlib sapa döndük,
Vətən mərəzi ilə.


Bazar,- dalğalı dəniz,
Ucuz satılırıq biz,
Çay içməkdir peşəmiz
Qeybət çərəzi ilə.


Neftimizlə şad olduq,
Damaqlarda dad olduq,
Kökümüzə yad olduq,
Düşmən qərəzi ilə.


Siyasətə qatıldıq,
Qoltuqlara atıldıq.
Bir vaxt satdıq, satıldıq,
Bu daş-tərəzi ilə.
 1999           


ŞƏHƏR BOĞUR MƏNİ

Havası zavod tüstüsü,
Zəhər boğur, zəhər məni.
Anıram kənd həyatımı,
Qəhər boğur, qəhər məni.


At belində oldum pərvaz,
İşlərim gedirdi taraz,
Maşına vermişəm güdaz
Kəhər boğur, kəhər məni.


Düşündüm ötüb-keçəni,
Yaylaq, yapıncı, keçəni,
Köhlən belində çeçeni
Yəhər boğur, yəhər məni.


Kökdən uzaqlaşmaq yaman,
Düşüncələr vermir aman,
Əbülfətəm, hər açılan,
Səhər boğur, səhər məni.RUHUNUZŞAD  OLSUN
(Şəhidlərimizə)

Qanınız suvardı torpağımızı,
Ruhunuz şad olsun, baş əyir millət!
Zirvəyə ucaltdız bayrağımızı,
Ruhunuz şad olsun, baş əyir millət!

Analar qəlbinə göynək oldunuz,
Əllərdə al qanlı köynək oldunuz,
Mərdlik nümunəsi, örnək oldunuz,
Ruhunuz şad olsun, baş əyir millət!

Şəhidlik ibadət, ən ali iman,
Yeriniz cənnətdir, buyurub Quran,
Cisminız vətənin yolunda qurban,
Ruhunuz şad olsun, baş əyir millət!

Vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət,
Ölümün gözünə baxmaq cəsarət!
Xalqın dediyini deyir Əbülfət,
Ruhunuz şad olsun, baş əyir millət!


QOVUŞDUR 

Ay Allah, səbrim yox, dözmürəm daha,
Lütf edib bəndəni yara qovuşdur.
Hər zülmə hazıram, yazma günaha,
Qoy çəksin zülfündən dara, qovuşdur.


Gözlərim axtarır, ciyərim yanır,
Ürək gəl-gəl deyir, dilim utanır.

Beyin hey düşünür, fikir dolanır,
Hicrindən gəlmişəm zara, qovuşdur.


Yar ilə bu dünya behiştdir mənə,
İlahi, izninlə deyim ki, Sənə,
Sevə bilənləri cənnət evinə,
Sevməyən kafirdir, Nara qovuşdur.


Ay üzə nə vaxtdır qalmışam həsrət,
Gözü gözüm nuru, saçları zülmət.
Diz çöküb, yalvarır qulun Əbülfət,
Nə olar, o mahi-parə qovuşdur.NƏSƏN

Pozur ləngərimi cilvə gözlərin,
Fitnəsən, ovsunsan, kələksən, nəsən?
Cismimə ruh verir şirin sözlərin,
Hurisən, pərisən, mələksən, nəsən?


Aya tənə etdin, öyünəndə sən,
Günəşi susduran, öyünən də sən,
Köksümün altında döyünən də sən,
Qəlbimsən, könlümsən, ürəksən, nəsən?


Hicranın eşqimdə ərənlik verdi,
Xəyalın gözümə dərinlik verdi,
Nəfəsin ruhuma sərinlik verdi,
Xəzrisən, nəsimsən, küləksən, nəsən?


Dərdlərə Allahdan kərəm dilərəm,
Qədəri xoş yazan qələm dilərəm,
Nədən səndən cana məlhəm dilərəm,
Davasan, dərmansan, gərəksən, nəsən?!


Yüz gözəl içində gördüm həyalı,
Ayağı düşərli, yüngül, səyalı,
Başın düşüncəsi, fikri, xəyalı,
Arzusan, istəksən, diləksən, nəsən?!


Canımı salmısan əbədi oda,
Aşiqlər əzabla yetər murada,
Əməyi zay etmə, yetiş imdada,
Əzabsan, zəhmətsən, əməksən, nəsən?!


Müdriklər sınayıb, deyib bir kərə,
Eşqlə kamilləşir, saflaşır hərə.
Əbülfət ələndi, çevrildi zərə,
Süzgəcsən, xəlbirsən, ələksən, nəsən?!DİLLƏNMƏK  ÜÇÜN

Bir an gördüm, qəlbən doydum,
Yazıram bəllənmək üçün.
Qəm yükümü yerə qoydum,
Yenidən şəllənmək üçün.


Məcnun kimi məkanım çöl,
Dinlə məni, dərdimi böl,
Gözlərimdə yaranıb göl,
Himə bənd sellənmək üçün.


Barmaqda çəpik olaydım,
Ovcunda qəpik olaydım,
Nimdaş bir yelpik olaydım,
Əlində yellənmək üçün.


Dindirməyə vaxt çatmadı,
Zaman ölçüyə yatmadı,
Əbülfət macal tapmadı,
Dil açıb dillənmək üçün.

     Mingəçevir şəhəri

O DEYİL

Meydan qızışıbsa natiq neyləsin?
Dil həmənkisə də, məkan o deyil.
Saz sınıq, səs boğuq, aşıq nüyləsin?
El həmənkisə də, imkan o deyil.


Qalxan qılınc üçün yaradır sipər,
Kasıbda iştaha, qıymazda təpər.
Göz önündə kirpik tikanlı çəpər,
Gül həmənkisə də, tikan o deyil.


Səksəkə içində qalıb ürəklər,
Qəlbi ovsunlamır ən xoş diləklər,
Sındıra bilmirsə polad biləklər,
Bel həmənkisə də, təkan o deyil.


Rəzalət var ilə, dövlətlə qoşa,
Əbülfət, məhəbbət nifrətlə qoşa,
Ədalət yoxdursa rüşvətlə qoşa,
Əl həmənkisə də, sükan o deyil.
1991 


ƏBÜLFƏT HƏSƏNOĞLU,
AYB-nin üzvü, şair-tədqiqatçı      


Baxış sayı: 1 095


Bölməyə aid digər xəbərlər