Elçin Səlimli-ŞEİRLƏR
Tarix: 15-08-2021 01:19 | Bölmə: Ədəbiyyat


"ƏDALƏT İŞIĞINDA" ƏDƏBİ MƏCLİSİ TƏQDİM EDİR:

Elçin Səlimov Məmmədağa oğlu (Elçin Səlimli) 20 noyabr 1960-cı ildə Nefçala rayonunun Xıllı qəsəbəsində anadan olmuşdur.Orta məktəbi 1978-ci ildə həmin rayonun Aşağı Surra kəndində bitirmişdir.Elə həmin il şəhərə gəlmiş və təhsilini burada davam etdirmişdir.Əvvəlcə texniki peşə məktəbini,ardınca Politexnik Texnikumunu və daha sonra Ali Texniki məktəbini bitirmişdir.İxtisasca metallurq,məşğuliyyətcə enertgetikdir.Uzun illərdir ki,Azərenerji və Azenco ASC sistemində çalışır.1985-ci ildən ədəbi mühitə daxil olmuş və bu gün də o sırada öz addımları ilə addımlayır.1988-1990-cı iollərdən dövrü mətbuatda yazıları çap olunur.Hal-hazırda növbəti kitabını çapa hazırlayan şair- “Oğul olub doğulduğum torpağa” , “Təzə əsrin yazı gəlir” , “Miras” , “Qadın ləyaqəti”  və  “Ürəkdə də bahar olsa” kitablarının müəllifidir.
Evlidir,iki övladı var və Sumqayıt şəhərində yaşayır.


QAFAROV ƏDALƏT İZZƏT OĞLU (ƏROĞLU),
“Ədalət İşığında” ədəbi məclisinin sədri,
AJB-nin üzvü,
“Yurd” jurnalının redaktoru,
“Qızıl Qələm” media mükafatı laureatı


Elçin Səlimli

Görüm
Aşıq Qaracanın 70 illiyinə

Dərdlərimi bircə-bircə sim üstə,
Düzə bilsən,məni elə düz görüm.
Ətir saçan qızılgülü kol üstən,
Bacarırsan məni elə üz görüm.

Yurdsevər oğlusan yurdun özünün
Gələr çox uzaqdan avazın,ünün,
Bir dərin nisgil var,səsində bu gün
Dodağında sevgi dolu söz görüm.

Yaradıbdır xoşbəxt səni binadan,
Haq aşığı doğulmusan anadan
Yaşatsın qoy səni,böyük yaradan,
Süzə bilsən,sazla birgə süz,görüm.

Azəri torpağı yetirib səni,
Borçalı elində bitirib səni,
Zəhmətin ortaya gətirib səni,
Yetmişi ötmüsən,ömrü yüz görüm.

DANIŞACAQ ELLƏR SƏNDƏN

Vurğunuyam el-obanın,
Mərd oğluyam bu torpağın,
Var adınla var olmağın,
Danışacaq ellər səndən.

Yaşadım mən yana-yana,
Qoymadım namərd oyana,
Xələl gəlmədi payına,
Danışacaq ellər səndən.

İllər ötdü,keçdi yaşın,
Qalmaqalda oldu başın,
Arxada var qan yaddaşın,
Danışacaq ellər səndən.

Şair Elçin, tez qocaldın,
Vətənindən sən güc aldın,
Güc aldıqca hey ucaldın,
Danışacaq ellər səndən.


KÖCSƏM DÜNYADAN

Kimə açım mən qəlbimi,
Söyləyim necə dərdimi,
Dostlar deyin dözərdimi?
Köçsəm dünyadan-dünyadan.

Bu eşq məni öldürəcək,
Hey qəm-qüssə bildirəcək,
Tanıyan “heyif” deyəcək,
Köçsəm dünyadan-dünyadan

Dünya dolub-boşalacaq,
Göy üzünü çən alacaq.
Elçindən də söz qalacaq,
Köçsəm dünyadan, dünyadan.


APARAR

Onsuz da tənhasan bu dünyada, sən,
Dərdinə nə yanan,nə ağlayan var,
Göz yaşı içində boğulduqca mən,
Könlüm öz halına həmdəmin arar.

Tanrı bəxtimizi yazan hakimdir.
Neyləyək taleyin bac, xəracına?
Döyülən biziksə, döyənlər kimdir?
Deyərəm mən sənin taxtı-tacına.

Kövrəltdi Elçini bu qoca dünya,
Bu qoca dünyadan doymadı əsla.
Tuş oldu həmişə o, haqsızlığa,
Köçəndə yalana uymadı əsla.


VULKAN QAYNAYIR

Bir vulkan qaynayır təbimdə mənim,
Donan vicdanlarıdiriltmək üçün.
Bir vulkan yetişir qəlbimdə mənim,
Sonsuz haqsızlığı məhv etmək üçün.

Bu necə zamandır, haqqı bilinmir,?
Bu neçə zamandır,nahaq silinmir.?
Bu necə ömürdür,əməl ələnmir
Qaynayır nahaqqı tərgitmək üçün.

Həyat məhvərini dəyişib yaman,
Varlılar kasıba vermirlər aman,
Ürəyim ağlayır,qan fişqırı,qan,
Bu vulkan qaynayır əritmək üçün.

Nəhayət, qaynayıb kükrəyəcək o,
Bütün haqsızlığı süpürəcək o,
Qaynaya-qaynaya püskürəcək o,
Saflığı dünyaya yeritmək üçün...


DÜZƏLƏN DEYİL

Yenə ölüm saçır odlu silahlar,
Atəşlə gurlayır dolu silahlar,
Bir-birindən ağır,boylu silahlar,
Bu nə əyləncədi,nə də kef deyil,
Dünya bundan belə düzələn deyil.

Nə vaxt qurtaracaq bu hərbə,qovğa,
Bu kin-kidurəti insanlar boğa,
Dinclik gələcəkmi ana torpağa?,
Sən onun qüdrəti önündə əyil,
Dünya bundan belə düzələn deyil.

Əgər kim güclüsə o, vurub yıxır,
Zəifləri əzib,sonuna çıxır.
Sonra da qışqırıb, yandırıb, yaxır,
Kimsə sizdən qorxub,üzülən deyil,
Dünya bundan belə düzələn deyil.

Eşidin cənablar, heç şaşırmayın,
Siz mənim səbrimi heç daşırmayın.
Tanrının xofundan üz qaçırmayın,
İnanın, bir gun də olarsız xəcil,
Dünya bundan belə düzələn deyil.


BƏS ETMƏZ

Bir ömür bəs etməz səni sevməyə,
Sevinci, kədəri sənlə bölməyə,
Birlikdə yaşayıb,birgə ölməyə,
Bəs etməz,ay gülüm,bəs etməz ömür.

Gedirik qol-qola, yol da uzaqda,
Ən uzaq məsafə hələ qabaqda.
Neçə sədlər keçdik, düşün bu haqda,
Bəs etməz, ay gülüm,bəs etməz, ömür!

Gedək irəliyə dayanmadan biz,
Bir an yorulmasın, bükülməsin diz,
Bu çətin sınaqda qızarmasın üz,
Bəs etməz, ay gülüm,bəs etməz, ömür!

Bir ömür bəs etməz səni duymağa,
Səni oxşamağa, səndən doymağa,
Sevgi karvanında öndə durmağa,
Bəs etməz, ay gülüm,bəs etməz, ömür!


BİZ

Daha alışmışıq yalan vədlərə,
Başımız qarışıb saxta dəblərə,
Mədəmiz alışıb “ino” həblərə,
Döyüşə-görüşlə başlayırıq biz.

Üç nəfər xarici gəlir hər dəfə,
Yeyirlər-içirlər baxırlar keyfə,
Sonra da əl-ələ tutub fəxrlə,
Döyüşə-döyüşlə başlayırıq biz.

Bizim dərdimizi onlar nə bilsin,
Hamı istəyər ki,bu qovğa bitsin,
Kədər üzümüzdən ömürlük itsin,
Döyüşə-döyüşlə başlayırıq biz.

Gəlin unutmayaq qatı düşməni,
Salıb öz boynuna çatı düşməni,
Vurub əzmək üçün atlı düşməni,
Döyüşə-döyüşlə başlayırıq biz.


HƏMİŞƏ SEVƏR

Ey mələk simalı,vüqarlı dilbər,
Baxışın dünyadan söyləyir xəbər.
Adın çoxdan olub dilimdə əzbər,
Səni yazıq gözüm həmişə gəzər.

Tayın-bərabərin yoxdur cahanda,
Bir daha yetirməz səni cahan da,
Qoruyub saxlaram səni bu canda,
Canım hicranına de, necə dözər?

Ömrə zinət verdin,həm də yaraşıq,
İçdim qismətimdən mən qaşıq-qaşıq,
Səninlə möhtəşəm eşqə çatmışıq,
Sevgimiz ilahi sevgiyə bənzər.

Ey mənim həyatım, canım,sirdaşım,
Ey ömür yoldaşım, ey can yoldaşım,
Səninlə həmişə ucadır başım,
Elçin səni hər an sevər, əzizlər.


MƏNİ ÖZÜMƏ QAYTAR

Çiçəyi açmamış qönçə kimiyəm,
Zərif bir xilqətəm,incə kimiyəm,
Kövrək,çalınmamış simcə kimiyəm,
Gəl, məni özümə qaytar,ay gülüm.

Pöhrəsi qalxmamış fidan kimiyəm,
Təzəcə boy atmış orman kimiyəm,
Yamaca,yaylağa yalman kimiyəm,
Gəl, məni özümə qaytar,ay gülüm.

Qayıdım özümə,görüm kiməm,kim,
Hisslər varlığıma kəsilib hakim,
Səndən xahişim var,sevgilim,ilkim,
Gəl, məni özümə qaytar,ay gülüm.

Toplayıb özümü, baxım hər yana,
Bir az sığal çəkim yaxşı, yamana,
Yatan qara bəxtim bəlkə oyana,
Gəl, məni özümə qaytar,ay gülüm.

Məni mənə qaytar,gülüm solmamış,
Məni mənə qaytar,gözüm dolmamış,
Ölüm üzərimə kölgə salmamış,
Gəl, məni özümə qaytar,ay gülüm.


AD GÜNÜN MÜBARƏK

Tellərində yaz mehinin ətri var,
Üz-gözündə çiçəklərin çətri var,
Sənlə bağlı anlarımın sətri var,
Ayaq üstə qamətini saxla bərk,
Gülüm,sənin bu ad günün mübarək.

Camalında bədirlənmiş ay durur,
Bu dünyada sənə olmaz tay durur,
Hələ mənə vermədiyin pay durur,
Həqiqəti varlığıntək eylə dərk,
Gülüm,sənin bu ad günün mübarək.

Günəş kimi parlaq şölən sönməsin,
Uca başın dik çiynindən enməsin,
Kaş ki,sevgin yarı yolda bitməsin,
Məhəbbəti düz yolunla özün çək,
Gülüm,sənin bu ad günün mübarək.


Baxış sayı: 428


Bölməyə aid digər xəbərlər
19-11-2021, 20:17 Nadir Əhməd-Şeirlər