İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ-.Şeirlər-Sabaha-inamla.az-da
Tarix: 09-02-2021 23:55 | Bölmə: Ədəbiyyat

                İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ
   Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində doğulub. 1993-cü ilin noyabr ayından müvəqqəti olaraq Mingəçevir şəhərində məskunlaşıb.1999-cu ilin oktyabr ayından Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Mingəşevir bölməsinin sədri, “Bənövşə” ədəbi dərgisinin təsisçisi və baş redaktorudur. 1980-ci ildən indiyə kimi otuza yaxın kitabı nəşr olunub. Orta məktəb dərsliklərində və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri üçün nəzərdə tutulan toplularda, uşaq ədəbiyyatı antalogiyasında balacalar üçün yazdığı xeyli sayda şeiri işıq üzü görüb. Qırxa yaxın şeirinə tanınmış bəstəkarlar tərəfindən mahnılar bəstələnib. 2008-ci ildə Prezident təqaüdünə layiq görülüb.
   Sabaha-inamla.az          


PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMIZ

Yeri-göyü nəqş edən Tanrımıza həmd olsun,
Səni bizə bəxş edən Tanrımıza həmd olsun!
Dirilik çeşməsidir köksün, Ya Rəsulallah,
Müqəddəsdir-əzizdir ismin, Ya Rəsulallah!

La İlahə İlləllah, Məhəmməd Rəsulallah,
Saf eşqinlə nur saçır kainat, Rəsulallah!
Salamlar olsun Sənə, Peyğəmbər Əfəndimiz,
Sevgisi çiçək kimi təzə-tər Əfəndimiz!

Salamlar olsun Sənə, məramın nə gözəldir,
Kəbən, Məkkən, Mədinən-kəlamın nə gözəldir!
Hamımız pay umuruq Sənin mərhəmətindən,
Qəlbimiz vəcdə gəlir ülvi məhəbbətindən!
13. 06.2013

           
   ANA VƏTƏN SƏNİNDİR
Ulu Tanrıdan cəmi şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət diləyirəm!

Şəhidim, əhsən sənə,
Vətənə bəxş etdiyin
Zəfərin nə gözəlmiş!
Yurd amalınla birgə
Şəhid ucalığından
Tanrının dərgahına
Səfərin nə gözəlmiş!

Könlümüzü oxşadı
Yenilməz hünərindən
Soraq verən hər anın.
Gəzdi dildə-ağızda
Torpağın sinəsinə
Al qanınla yazdığın
Qəhrəmanlıq dastanın...

Bu müqəddəs savaşda
Düşmən bağrı çatladan
Cəsarətinə alqış!
Nəsillərə nümunə -
Ülvi Vətən eşqinə,
Saf niyyətinə alqış!

Şəhidim, ölümünlə
Dönüb ölümsüz oldun,
Qazandığın bu halal
Şöhrət, ad-san sənindir!
Haqqın var zaman-zaman
Əbədi yaşamağa,
İndi hamıdan qabaq
Uğrunda can verdiyin
Qarabağ, Ana Vətən -
Azərbaycan sənindir!
09.12.2020
 
DÜNYADI DA...

Dünya bir köhnə fırfıra,
Həyat qarışıq yuxudur.
Heç kimdən yan keçmir ölüm,
Hamını bir-bir “oxudur”.
Biri girləyir başını,
Öləndə qınında ölür.
Adam var, artıb-törəmir,
Çiçəyi burnunda ölür.
Kimisi söykənib vara,
Dünyadan “beşəlli” tutur.
Kasıbın qolundan ancaq
Quruca “təsəlli” tutur.
Dəyişir eşqin “avazı”,
Sevgi “gül açır” daldada.
İllər başımızı qatıb
Keçir, aldada-aldada...
Qalxırıq ömrün yoxuşun,
Əldən-ayaqdan qan çıxır.
Bəxtin üzü dönən kimi
Sivişib ortadan çıxır.
Əcəl fərq qoymur heç kimə,
İtir hər şeyin dadı da.
Gedənin dalınca baxıb,
Deyirik, ehh, dünyadı daa...
  26.03. 2019
 
BELƏCƏ YAŞADIM...

Gəzdim kəlmə-kəlmə səsdə-soraqda,
Hər sözün şəklini çəkdim varaqda.
Çəkilib durmadım heç vaxt qıraqda -
Təkcə öz yükümü daşımadım haa!

Ömür nə əzəlmiş, nə də ki, axır,
Adamı ya səhvi, ya suçu yıxır.
Bildim ki, tapdanan yerdən qan çıxır,
Heç kimin üzünü qaşımadım haa!

Öz ağlım, öz əlim, öz başım oldu,
Halallıq ən yaxın sirdaşım oldu.
Hərdən əyrilərlə savaşım oldu -
Düzləri büdrədib aşımadım haa!

Dosta qucaq açdım, yad oldum yada,
Uymadım ərəmik şöhrətə-ada.
Allah şahiddir ki, mən bu dünyada -
Heç zaman özümçün yaşamadım haa!
30.01.2021
 
AXI, NƏ İŞİM VAR MƏNİM ŞƏHƏRDƏ

Sanmayın, bir elin tünd adamıyam,
Tanrının xoş sözə bənd adamıyam.
Köhnə əkinçiyəm-kənd adamıyam -
Axı, nə işim var mənim şəhərdə?!

Uzaqdan baxanda gur ocaqlara,
Bildim çarə yoxmuş “olacaqlara”.
Bələd deyiləmsə künc-bucaqlara -
Axı, nə işim var mənim şəhərdə?!

Çox gördüm turşumuş boz sifətləri,
Susdurmaq çətinmiş hürən itləri...
Neynirəm yalançı məhəbbətləri -
Axı, nə işim var mənim şəhərdə?!

Burda ürcah oldum üzü bozlara,
Qoşula bilmədim ağlı azlara.
Müftəcə yem oldum dələduzlara -
Axı, nə işim var mənim şəhərdə?!

Ocağım, küllüyüm, daxmam deyil ki,
Halal duz-çörəyim, loxmam deyil ki!
Qohumum, qardaşım, doğmam deyil ki -
Axı, nə işim var mənim şəhərdə?!

Cavanı yarımcan, ahılı halsız,
Arısı didərgin, pətəyi balsız.
Mürgülü daşları sorğu-sualsız -
Axı, nə işim var mənim şəhərdə?!

Kəndin ay-ulduzlu gecəsi-gecə,
Nurlu sabahları güc qatır gücə.
Döşümə yatmırsa burda yol-küçə -
Axı nə işim var mənim şəhərdə?!

Doğma el-obamdır zərim-qızılım,
Özgə kölgəsinə necə qısılım?!
Qəfəsə sığmırsa enim-uzunum -
Axı, nə işim var mənim şəhərdə?!
12. 12. 2016
 
SAĞALIR YARAN, VƏTƏN!

Gözlərin aydın, Vətən,
İlk dəfə Cəbrayılda
Qarı düşmən xar oldu.
Füzulidə “hay”ların
“Yuvası” tar-mar oldu.
Sənin Suqovuşanda
Qanın duruldu Vətən!
Hadurutda yadların
Bağrı yarıldı, Vətən!
Xudafərin, Zəngilan
Dikəlti öz qəddini.
Qubadlıda dağladıq
Namərd harsın oğlunun
Qarımış (i)rəddini.
Şuşada ərənlərin
Qanlarıyla yazıldı
Qəhrəmanlıq dastanın.
Zəfər müjdəli oldu
Ötüb keçən hər anın.
Laçında, Kəlbəcərdə
Ünyetməz dağın-daşın
Yenilməz səngər oldu.
Bu qeyrət savaşında
Say-seçmə oğulların
Cərgə-cərgə düzlənib
Müsəlləh əsgər oldu.
Ağdamdan hər tərəfə
Yayıldı azan səsi.
Könülləri oxşadı
Bir vaxtlar oba-oba
Xanın bağrından qopan
“Qarabağ şikəstəsi”...
Gec-tez müzəffər ordum
Bir gün qədəm qoyacaq
Yenidən Xankəndinə.
Al günəş nur saçacaq
Hər bərənə-bəndinə...
Var ol, ana Vətənim,
Sinəmizə sığmayan
Həm ürəksən, həm də can.
Qoy, üçrəngli bayrağım
Əbədi dalğalansın
Şəhid ucalığından...
Ta dilim gəlmir deyəm
Ağrıyır haran, Vətən?!
Məlhəmini ərənlər
Tapdılar Qarabağda,
Şükürlər olsun daha
Sağalır, sağalacaq
Köksündə illər boyu
Sızlayan yaran Vətən!!!
22.11.2020

QƏDİMƏM, KÖHNƏYƏM...

Tək bircə üzüm var, bir sir-sifətim,
Təzə deyiləm haa... köhnəyəm, lələ!
Sunbül ətirlidir arzum-niyyətim,
Halal söz dolusu təknəyəm, lələ!

Ağlımı-huşumu girləyir başım,
Yel kimi hər səmtə əsən deyiləm.
Təkcə bəxtimlədir cəngim-savaşım,
Heç kimin yolunu kəsən deyiləm.

Buludtək dolmuşam bəzən bir anda,
Qəfildən alışıb sönməyim də var.
Bir nadan rəddimi tapdalayanda,
Sıyrılan qılınca dönməyim də var.

Kimsə dolaşıanda ayaqlarıma,
Demirəm zülmətdə batıb getmişəm.
Qanmazla dilləşmək gəlib arıma,
Səbrimlə başımı qatıb getmişəm.

Yoxdur çörəyimin duzu əzəldən,
Heç kimi nə qovub, nə daşlamışam.
Nə vaxtsa üzümə ağ olanı mən,
Allah xatirinə bağışlamışam.

Kövrək ürəyimə yatmaz hər yetən,
Elə bilməyin ki, dili acıyam.
Bir qərib məkanda təzədən bitən,
Sinəsi yaralı bar ağacıyam...

Yurdum viran qalıb... sızlayır dilim,
Nə fərli komam var, nə dəyəm, lələ!
Haqdan üzülməyib yaxşı ki əlim,
Suları dumduru dəhnəyəm, lələ!
19.09.2020
  
           SÖZ OĞRULARI

Hələ kəsmək olmur axan qanları,
Kim başa çıxardıb bu yamanları?
Nə xoş üzləri var, nə amanları -
Heç vədə görmədim düz, oğruları.

Yol var ki ömürdən-gündən uzundu,
Sandım hər ilahi kəlmə azandı.
Özgənin odunu qapıb qızındı -
Ocaq oğruları, köz oğruları.

Hərdən sevincləri dönsə də yasa,
Çoxları aldandı kor ehtirasa.
Gah zərə uydular, gah da libasa -
Namus dəllalları, qız oğruları.

Şöhrət düşkünləri uydular vara,
Saflıq da, düzlük də çəkildi dara.
Həmişə üz tutur əyri yollara -
Cığır oğruları, iz oğruları.

Qəlbi ovlayanda oğrun baxışla,
Yuyulmaz suçları qarla-yağışla.
Üz-üzə qalırlar qanla, qarğışla -
Yataq hərisləri, göz oğruları...

Qarışıq düşəndə səslər-hənirlər,
Tarıma çəkilir simtək sinirlər.
“Şairəm”- deyibən qürrələnirlər -
Təbləri ərəmik söz oğruları.
11.08.2014
 
ÖMÜRDÜ DƏƏ… YAŞAYIRAM

Əzəlindən, axırından halıyam,
İç üzündən, paxırından halıyam.
Gəlirindən, çıxarından halıyam -
Tərifləyib, satası ki deyiləm!

Ürəyimə yol tapmayıb hər dinən,
Nə sirrim var bölüşmüşəm mərdinən.
Doğulandan qol-boyunam dərdinən -
Dönük bəxtin butası ki deyiləm!

Gedən getdi… vay halına qalanın,
Tamah dişi çox itidir talanın…
Dili pəltək, gözü qıpıq yalanın -
Kölgəsində yatası ki deyiləm!

Gizli-aşkar ötən anlar çox yeyin,
Ümu-küsü uşaq kimi ərköyün.
Boz sifətli məzəmmətin, gileyin -
Zülmətində batası ki deyiləm!

Boş xülyalar solğun üzlü saçaqmış,
Xatirələr tüstülənən ocaqmış.
Yamanlığın bir ayağı qaçaqmış -
Ha qovsam da, tutası ki deyiləm!

Mənimkidir yaxşısı da, pisi də
Canımdadır tüstüsü də, hisi də.
Çox şirindir avandı da, tərsi də -
Taleyimin xətası ki deyiləm!..

Nə nisgilin köləsiyəm, nə ahın
Ətəyindən tutmamışam günahın.
Şairliyim töhfəsidir Allahın -
Sözə haram qatası ki deyiləm!

Tanıyıram, həm sevincdir, həm qəhər,
Həyat ona gah bal qatıb, gah zəhər.
Ömürdü dəə, yaşayıram birtəhər -
Tapdalayıb atası ki deyiləm!
 09.06.2020
MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ


Baxış sayı: 624


Bölməyə aid digər xəbərlər