23:29 / 24-02-2021
Gürcüstanda daha bir istefa
ZƏKİ BAYRAM (YURDÇU)-ŞEİRLƏR
Tarix: 15-12-2020 01:12 | Bölmə: Ədəbiyyat

​​​​BİZİ BİZDƏN QORU, TANRIM!

Bir gözümdən qan soğulur,
Bir gözümə od yığılır.
Bir sözdən min söz doğulur,–
Sözü sözdən qoru, Tanrım!

Əyilmişik çox günaha,
Sığınmışıq bir sabaha.
Göz də gözü görür daha,–
Gözü gözdən qoru, Tanrım!

Görən görür, bilən bilir;
İçim ağlar, çölüm gülür.
Əyri əyriyə düz gəlir,–
Düzü düzdən qoru, Tanrım!

Bədənim yay, ahım oxdur...
Varın yoxa “var”ı yoxdur.
Çox da çoxun dərdi çoxdur,–
Azı azdan qoru, Tanrım!

And yerindən çıxıb çörək,–
Yer yarılmır, yerə girək.
Üz var,–görməyə üz gərək,–
Üzü üzdən qoru, Tanrım!

Od oynundan od da qalmaz...
Odlar yurdu odda qalmaz...
Yad yadlığı yadda qalmaz,
Bizi bizdən qoru, Tanrım!
 ...

Budur yenə dava-dalaş,
Kürsülərdə söz növbəsi.
Bir mövzudur hər şeydən baş,–
Vətən eşqi, yurd sevgisi.
Vətən, səni “sevən” nə çox?!
“Vətən”, “millət” deyən nə çox?!.
Yuxarıda–kürsülərdə
Hərənin öz vətəni var...
Hər gün qanlı sərhəddində,
Səni sevən oğulların
Öləni var,
itəni var.
Düşündükcə öz-özümə,
Çox qəribə gəlir mənə.
Hamı sevirsə, bu Vətən
Niyə qaldı bəs bu günə?!.
Vətən, səni “sevənlərdən”
                               qorun, Vətən!
Uca-uca kürsülərdən
“Vətən”, “Millət” deyənlərdən
                                qorun, Vətən!
Dünənindən yarımadın,
Bu günündən yarımadın,
Sabahından yarı, Vətən!
Sabahından yarı, Vətən!

Mən səni neyləyim…

Bəlkə yanılmışam, bəlkə də haqdın,–
Ömrümə, günümə şimşək tək çaxdın.
Yuxumdan sıyrılıb qarşıma çıxdın,–
Mən səni neyləyim, neyləyim indi?!.

Könlümüz düşübsə sevgi qarına,
Bu “bardan” bir daha çətin barına.
Dünyamı atardım ayaqlarına,–
Mən sənə neyləyim, neyləyim indi?!.

Ha bir də göz olub gözündən baxam...
Ot kimi göyərəm, su kimi axam...
Ey mənim varlığım, mən səndə yoxam,–
Mən məni neyləyim, neyləyim indi?!.

Bizə daş sıxdısa taleyin əli,
Gəl, birdə eşməyək bu köhnə külü.
Mən bir qış axşamı, sən novruzgülü,–
Mən səni…mən səni…neyləyim indi?!.

Bu sevda nə zaman üstümü aldı?
Ruhumu taladı, könlümü çaldı.
Sənin etmədiyin daha nə qaldı?..–
Mənmənə…mənmənə…neyləyim indi?!.


Baxış sayı: 134


Bölməyə aid digər xəbərlər
14-12-2020, 17:32 Məşhur yazar vəfat etdi