Miraslan Rasim-ŞEİRLƏR
Tarix: 07-08-2021 03:20 | Bölmə: Ədəbiyyat

"ƏDALƏT İŞIĞINDA" ƏDƏBİ MƏCLİSİ TƏQDİM EDİR:

Miraslan Rasim (Bağırov) 1947-ci ildə Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Xocavənddəki beynəlmiləl internat məktəbdə almış, 1971-ci ildə ADPU-nin Riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 53 illik pedaqoji fəaliyyəti dövründə 1992-ci ildə “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin qalibi olmuş, “Qabaqcıl Maarif xadimi”, “Xalq maarifi əlaçısı”, “SSRİ Xalq Maarifi əlaçısı” döş nişanlarına layiq görülmüşdür. Satirik şeirləri Respublikanın əksər mətbu orqanlarında-jurnal və qəzetlərində mütəmadi olaraq çap olunur. “Qızıl Qələm” media mükafatı laureatıdır. AJB-nin üzvüdür, hal-hazırda “Yurd” elmi-bədii publisistik jurnalın məsul katibi, “XXI əsr Ədalətli iş və düzgün söz” qəzeti redaktorunun I müavinidir.
Yaradıcılığına gəlincə, şeirləri eləcə də çap olunmuş 4 kitabı, oxucuların stolüstü kitabına çevrilmişdir: “Təpədəki evin sirri, “Günümüzün reallığı”, “Tale yazansan”, “Nə günlərə qaldıq...”
Dostum və həmkarım Miraslan Rasimə can sağlığı və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram!

QAFAROV ƏDALƏT İZZƏT OĞLU (ƏROĞLU),
“Ədalət İşığında” ədəbi məclisinin sədri,
AJB-nin üzvü,
“Yurd” jurnalının redaktoru,
“Qızıl Qələm” media mükafatı laureatı


Miraslan Rasim

Yadıma salma

Məndən ayrılanda nələr demisən
O acı sözləri yadıma salma!
Sən ki,həyatımı puç eyləmisən
O nəmli gözləri yadıma salma!

Tutdu "damarını",ara vuranlar
Bu sevən qəlbimə yara vuranlar
Sonda atdı səni, könül qıranlar
Sevinən üzləri,yadıma salma!

O vaxtdan həyatım qüssə-qəm oldu
Bircə an gülmədim,gözüm nəm oldu
Gecəm heç,hər biri cəhənnəm oldu
Qara gündüzləri,yadıma salma!

Qaçdı sözlərimdən şəkərim,duzum
Ərimək bilmədi ,sinəmdə buzum
Kim deyir,"kişilər ağlamaz!",quzum?!
Axan dənizləri,yadıma salma!


BİRİNƏ CAVAB MƏKTUBU

Soyadında "jir" sözü,harda piy var ordasan!
Tutaşma, Türklərinən bir də gördün gordasan!

"Şovinist","ara qatan","dəli" tək tanınırsan,
Baş-başa verirsiniz,elə bil ki,xordasan!

"Geyişmən tutub" yenə,nəsə xatırlamısan?!
Hər kəlmən kin və nifaq,yenəmi porndasan!

Quraşdır saxta tarix,guya xristiansan?!
Düşsə islamdan söhbət,çətinlikdə,zordasan!

Bilinmir milliyyətin,ədəb,mərifətin yox,
Ətrafın züy tutanlar,sən də sanki bardasan!

Türk dövlət yaradanda siz,şamlaxda idiniz,
Tez bağla bu söhbəti,bilirəm ki,dardasan!

Gör bizlər neçə elik,az deyil ki,sayımız
Yaxşı bax dörd yanına,bir polad hasardasan!

Sən get öz dərdini çək,"embarqolar" belində
Ölmüsən,götürən yox,sağalmaz azardasan!


BALLAŞDIRIM...

Arı qardaş,öyrət mənə
Tər güllərdən bal çəkməyi
Həyatım bənzəyir sənə
Sevdim işi,tər tökməyi...

Səndə şandı,məndə kitab
Səndə baldı,məndə sözdü;
Hər çətinə edirsən tab
Mən də çox möhnətə dözdüm

O, iş sənin,bu iş mənim
Çalışırıq gündüz,gecə
Söz mülkü, mənim məskənim
Səninki çiçək,bal beçə.

Dünya edir heyrət sənə
Hamı bilir o,bal dadın;
Şirinliyi öyrət mənə
Ballaşdırım şair adın!


OLMUR
(Dostum B.S-ə ithafən)

Dostu tərifləyib eldə,obada
Səhvin (ikilikdə) saymasan,olmur!
Bəzi elə sanır yaltaqlanıram
Tənqid etməyim də heç asan olmur!

Dost var ki,anlayar sən deyənləri
Yadında saxlayar deyilənləri
"Nöqsansızam!"deyib öyünənləri
Özündən kənarda qoymasan,olmur!

Nöqsan insan ilə birgə doğulur;
Adam var ki,günahlarda boğulur;
Nə vaxt ki,qüsurlar itir,yox olur
Yaxşını hamıya yaymasan,olmur!

Tanrı özü seçir, seçilmışləri
Yalnız odur bilən sirli işləri
Nöqsanı düzəltmək-qovmaqdır şəri
Səhvi düzəldəni duymasan,olmur!


SÜLH DÖNƏR GƏRƏYƏ...

Bəzən sükut dərman olur
Əsəbə,ürəyə,qardaş!
Stress düşməndir,tez vurur
Beyinə,kürəyə,qardaş!

Acı söz ola qadağa;
Təhqir keçməyə qabağa;
Başa sevgi,hörmət yağa-
Paylana hərəyə,qardaş!

Bol nəvaziş,bol səadət
Hər evdə sayıla sərvət
Çox olarsa,insaf,mürvət-
Çatarıq çörəyə,qardaş!

Sakitlik musiqi deyil?!
Xoş rəftarın qədrini bil!
Sən,səs-küyü dünyadan sil-
Sülh dönər gərəyə,qardaş!


İNCİTMƏ MƏNİ

Səni and verirəm,sâf eşqimizə
Belə qısqanc olub,incitmə məni?
Al, bu da gözlərim,bağla,razıyam
Qorxundan "kor" qalıb,incitmə məni !

Yaman utanıram,dostdan,tanışdan
Ay qız sən insansan,yoxsa,alışqan?!
Qıpanaq etmisən məni çalış,qan
Küsməkdən zövq alıb,incitmə məni!

Muraslan fağırn bir ürəyi var;
O da ki,sənindir,daha nəyi var?!
Bizi hər görəndə gülür adamlar
Haqsız dava salıb,incitmə məni!


TÜRK OĞLU

Sən ey Vətən övladı
Qismətindir, Türk adı!
Namərdin gözün ovdun;
Qarabağımdan qovdun!

Yüz illər keçsə belə
Qorxaq demə bu elə
Saf ürəkli ellərim!
Duz,çörəkli ellərim!

Şirin- şəkər dilinə
Qanına,əməlinə
Qeyrət hopan millətim!
Nəsli bəy,xan millətim!

Həmişə fəxr etdiyim
Səcdəsinə getdiyim
Əldə Quran Türk oğlu!
Turan quran Türk oğlu!


BİLƏR
(Dostumun dilindən,birinə)


Səni hər görüşə çağıranda mən
Dedin,"atan görər,qardaşın bilər!"
İradən olmadı,açıq deyəsən:
"Ay oğlan!Cavabı daş-qaşın,bilər!"

Günlər ötdü,qərarın aydın oldu
Rüsvay olan ortada adın oldu.
Zülüm,əzab mənim,keyf yadın oldu
Daha sən bilərsən,"sirdaşın" bilər!

Kasıbın biriydim,var-dövlətim yox;
Sənlə,heç bir kinim,ədavətim yox
Dünya xalı deyil,mən kimilər çox
Adam haqqı tutar,savaşın bilər!

Günah mənimdirsə,hamıya deyin,
Pozdu aramızı bir bəxti yeyin,
Əsla suçlamıram sevgi mələyin
Aşiq öz seçimin,öz "aşın" bilər!

Zərgər məlum edər,zərin dəyərin
Baxıb qiymət qoyar,deyər əyarın
Mənim arvadım yox,səninsə ərin
Səbəbin öz ağlın,öz başın bilər!


ACİZƏM?!

Bu bir ildə kimləri itirmişik
Adlarını çəkməyəmi,acizəm?!
Neçə dərdlər,çətin günlər görmüşük
Göz yaşımı tökməyəmi,acizəm?!

Bel sütunu qırılanda insanın
Yaşam hissi itən anda insanın
Qəbrini kol,kos basanda insanın
Adına gül əkməyəmi,acizəm?!

Teymur,Sabir,Rəmiş,indi də Səməd...
Gör,kimləri aldın,ah,ölüm namərd!
Sardı qəlbimizi saysız qüssə, dərd
Qəm kitabın bükməyəmi,acizəm?!

İgidlərin getdi eldən neçəsi
Unutmarıq,aylar,illər keçəsi...
Şəhid anasının hər hüzn gecəsi
Önündə diz çökməyəmi,acizəm?!

Poladlar doğular!Vətən sağ olsun!
İgid əskər var ol,üzün ağ olsun!
Tarixləşən dastan Qarabağ olsun!
Düşmən büstün sökməyəmi,acizəm?!

Miraslan,şəhərin,kəndin virandı;
Köməyimiz qadir ALLAH,Qurandı;
Mənim Xalqım əkən,tikən,qurandı;
Yeni evlər tikməyəmi,acizəm?!


BƏLKƏ DƏ MƏNİ

Axır gəlib düşdün mənim günümə
İndi anlayarsan,bəlkə də məni!
Şəkk etməzsən imanıma,dinimə
Nahaq danlayarsan,bəlkə də məni?!

Dost,tanış yanında ağız büzməzsən,
Özümdə,sözümdə qüsur gəzməzsən,
Daha inciməzsən,daha küsməzsən
Təkrar sınayarsan,bəlkə də məni?!

İxtiyar yaşdayıq,küsməyə dəyməz!
Boş yerə yel kimi əsməyə,dəyməz!
Vallah,xoş rəftarı kəsməyə,dəyməz,
Yoxsa,sonlayarsan,bəlkə də məni!


BU GEDƏN QİZ...
(Dostumun dilindən)


Gəncliyimi oğurladı,
Həyatımı ağırladı,
Məni əydi,fağırladı,
Bu gedən qız...

Böhtanladı,ləkələdi,
Yalanlarda kəkələdi...
Ürəyimi tikələdi,
Bu gedən qız...

Günahlarda gecələdi,
Tayfasın bivec elədi,
Özünü də heç elədi...
Bu gedən qız...

Pis sədası yayılmaqda,
Daha gecdir,ayılmaq da,
Sağkən ölü sayılmaqda,
Bu gedən qız...

Dağ çəksə də Miraslana,
Polad çətin ki,paslana!
Ölüncə,hər gün yaslanar-
Bu gedən qız...


ŞİKAYƏT EYLƏMƏ

Şərqdən çıxıb,qərbdə batan-
Günəş dünyanı seyr edir...
Bilən var,o,neynir atam-
Hər gün "hesabata" gedir?!

Yerin,ayın,ulduzların
Vəzifəsi,dərd,səri var...
Sirrini qalın buzların
Desin,kimin xəbəri,var!

Tufan,külək,dağ,dərələr...
Hər biri igid əskərdir;
Çaylar,göllər,zəlzələlər...
Əmrə müntəzir,ləşkərdir!

İnsan! səthi biliyinlə
Gün-gündən xudbin olursan!
Guya,biclik,kələyinlə
Ağla,kamala dolursan?!

Səhvlər,kəsirlər bizimkən-
Saxta hekayət, söyləmə!
Günah,qüsurlar bizimkən-
Ərşdən şikayət,eyləmə...


YAŞAYAN MİLLƏT

Bir vaxt saxta baba haqqa hürürdü
Elə o, da bol su qatırdı südə;
Dünən yaltaq ata "quş götürürdü";
Bu gün çatdaq oğul,həmin kürsüdə...

Yaltaqlıq,satqınlıq qandadır, demək,
Məsələ nəsildə,kökdədir vallah!
Dəyişən nə varsa,dondadır,demək
Nəsildən nəsilə öhdədir,vallah!

"Anaya bax,qızın bəyən!"deyiblər;
Ata, babanın, da rolu böyükdür!
İllərdi biz görən qüsur,eyiblər
Hər nəslin çiynində ağır bir yükdür!

Miraslan,el belə,xalq da belədir;
Hər şeyi genlərdir daşıyan,millət!
Şair fikri,bax,bu haqda belədir:
Kimliyin unutmaz,yaşayan millət!


DÜZ DEMİRƏM?!

Hər ağ toz ki,un sayılmaz!
Hər sevən Məcnun sayılmaz!
Hər aşıq Cünun sayılmaz!
Düz demirəm?

Qorxaq torpaq qəhri çəkməz;
Hər meyvədən olmur bəkməz;
Bağban bağda qanqal əkməz;
Düz demirəm?!

"Şah tənbəli"qoçaq olmaz!
İgid, eldən qaçaq olmaz!
Şuşasız Qarabağ, olmaz!
Düz demirəm?!

Hər kaha ki,qəbir deyil!
Zülmə dözmək,səbir deyil!
Pişik pələng,bəbir deyil!
Düz demirəm?!

Bir olsa,xalq ilə dövlət,
Qoşun zəfər çalar,əlbət!
Xoş günlərə çıxar,millət!.
Düz demirəm?!....
Baxış sayı: 361


Bölməyə aid digər xəbərlər
19-11-2021, 20:17 Nadir Əhməd-Şeirlər