Naxçıvandan bəhs edən fundamental monoqrafiya Rusiyada nəşr olunub
Tarix: 09-01-2021 00:47 | Bölmə: Ədəbiyyat


AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevin “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində” adlı monoqrafiyası Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində rus dilində işıq üzü görüb.
Sabaha-inamla.az-a AMEA Naxçıvan Bölməsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə giriş, səkkiz fəsil, nəticə, biblioqrafiya, əlavələr və adlar göstəricisindən ibarət olan monoqrafiyada Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçiliktarixində rolu, qədim və orta əsrlər dövründə buradamövcud olmuş dövlətlərlə əlaqələri, Naxçıvan xanlığının tarixi,onunRusiya imperiyası tərəfindən işğalı məsələləri tədqiq edilmişdir. Xanlığın işğalından sonra çarizmin yaratdığı inzibati-ərazi bölgü sistemi,həyata keçirdiyi köçürmə siyasəti, ermənilərin Naxçıvan ərazisində yerləşdirilməsi, irəli sürülən əsassızərazi iddiaları, həmin iddiaların reallaşdırılması üçün ermənilərin dinc əhaliyə qarşı törətdikləri qırğınlar tarixi faktlar əsasında oxuculara təqdim edilmişdir. Bununla yanaşı,müəllifinAzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvandakı ictimai-siyasivəziyyət, Araz-Türk Respublikasının yaradılması, Naxçıvanın muxtariyyətləşməsi ilə bağlı apardığı uzunmüddətli tədqiqatlarının nəticələridə burada öz əksini tapmışdır.
ƏsərdəAzərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasında Naxçıvanın yeri və rolu, ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü, ərazinin yeni statusunun təsbit edilməsi ilə bağlı məsələlər araşdırılmış,Naxçıvanın yeni Konstitusiyanın qəbul edilməsi, muxtar dövlətin əsas inkişaf istiqamətləri və qazanılmış nailiyyətlər tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Monoqrafiyanın “Əlavələr” adlı hissəsində Moskva və Qars müqavilələrinin, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasından bəhs edən VIII fəslinin, eləcə dəNaxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının mətnləri verilib.
Kitabın elmi redaktorları Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Şərq fakültəsinin Yaxın Şərq ölkələri tarixi kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Nikolay Dyakov və universitetin Türk filologiyası kafedrasının dosenti, tarix elmləri namizədi Akif Fərzəliyevdir. Nəşrin redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Emin Şıxəliyev, rəyçilər isə AMEA-nın müxbir üzvləri Fəxrəddin Səfərli və Musa Qasımlıdır.
Tarixçilər, tədqiqatçılar, eləcə də Azərbaycanın dövlətçilik tarixi ilə maraqlanan hər kəs üçün nəzərdə tutulmuş bu dəyərli kitab artıq rusdilli tədqiqatçılar üçün daha əlçatandır.
Sabaha-inamla.az


Baxış sayı: 127


Bölməyə aid digər xəbərlər
14-12-2020, 17:32 Məşhur yazar vəfat etdi