Bütün xəbərlər
Ərəb ölkələrindəki icmamız ölkəmizin İrandakı səfirliyində törədilmiş terror aktını pisləyib
Tarix: 29-01-2023 21:20 | Bölmə: DünyaMisir, Əlcəzair, Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya, İraq, Sudan, Livan və digər ərəb ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələrində ölkəmizin İrandakı Səfirliyinə silahlı hücumla bağlı Azərbaycan icmasının bəyanatı yayılıb. 
Bəyanatda bildirilib ki, ərəb ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın İran xüsusi xidmət orqanlarının təşkil etdiyi terror aktını şiddətlə pisləyir. Soydaşlarımızın terror aktı nəticəsində həlak olan Səfirlik əməkdaşının xatirəsini ehtiramla andığı, regionda sülh və insanlıq əleyhinə yönələn cinayətlərə görə cavabdeh şəxslərin ən qısa zamanda məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb etdiyi, beynəlxalq ictimaiyyətdən ədalətli mövqe gözlədiyi vurğulanıb.
https://worldnewnews.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%

d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86%
d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%
d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://www.elamwal.com/218794
https://alan-eg.com/2023/01/27/%

d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%
d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%
a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%
d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%
b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d
8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%
d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d
8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%
d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://m.gomhuriaonline.com/%C2%A0%

D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%
D8%A9%20%D8%A3%D8%B0%
D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%
D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%
A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%
D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%
D8%A1%20%D8%B9%D9%84%
D9%89%20%
D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%
D8%AA%D9%87%D8%A7%20%
D8%A8%D8%A5%D9%8A%
D8%B1%D8%A7%D9%86/1208086.html
 https://nayrouz.com/article/346221#.Y9PimaqgOU0.whatsapp
https://worldnewnews.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d

8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%
d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%
d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%
d8%a7%d9%86%d9%8a%
d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%
d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://worldnewnews.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%

a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://alharir.info/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%

D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%
84%D8%A3%D8%B0%
D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%
A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%
D9%84-%D8%A7%D9%84/
https://garbnews.net/news/s/218693
https://elkhaber-eg.com/2023/01/27/%d8%

a7%d9%84%d8%
ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d8%
b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%
a7%d9%86%d9%8a%d8%
a9-%d9%81%d9%8a-%d8%
a7%d9%84%d8%
af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%
84%d8%b9%d8%b1%
d8%a8%d9%8a/
https://california-times.com/2023/01/27/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d

8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%
a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://elkhaber-eg.com/2023/01/27/%d8%a7%d9%84%

d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%
d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%
d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%
a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%
84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%
84%d8%b9%d
8%b1%d8%a8%d9%8a/
 
https://california-times.com/2023/01/27/%d8%a8%d9%

8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%
a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%
a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d8%
b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%
a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%
88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
 
https://newworld-network.online/?p=2404
 
https://sama-atlantis.online/?p=3853
 
https://almessa.gomhuriaonline.com/%d8%a7%d9%

84%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a
8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%
d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9/
 
https://alewaanewspaper.wordpress.com/2023/01/27/%

d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%
84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%
d8%a3%d8%b0%d8%
b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%
a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%
88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
 
https://alhanews.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%84%

d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%
d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%
a7%d9%86%d9%8a%d8%
a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%
d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
 
https://www.agnaden.net/?p=18901
 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2803873
 
https://elalmelarby.com/?p=40376
 
https://wwnewss.com/?p=46331


Baxış sayı: 63


Bölməyə aid digər xəbərlər