Bütün xəbərlər
Tarixin istənilən zamanında dünənin, bu günün və sabahın partiyasının ölkənin həyatında xüsusi rol oynadığını görürük-Şahin İsmayılov
Tarix: 16-11-2022 22:31 | Bölmə: Siyasət

"1992-ci ildə Naxçıvanda ağır bir şəraitdə, böyük təzyiqlər altında biz partiyanın yaranması ilə əlaqədar xeyli işlər gördük və ilk konfrans keçirdik. Yeni Azərbaycan Partiyası o vaxtkı mövcud vəziyyətdə bütün Azərbaycan xalqının mənafelərinə xidmət etmək üçün və xalqın o ağır dövründə ölkəmizin qarşısında duran məsələlərin həll edilməsi üçün zamanın tələblərinə uyğun olaraq, zərurətdən yaranmış bir partiyadır". Ulu Öndər Heydər Əliyev vaxtilə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasını bu sözlərlə şərh etmişdir. Əslində bu sözlər YAP-ın yaranmasının tarixi zəruriliyini, həmin dövrdə ölkənin ağır vəziyyətini, Azərbaycan xalqınının yeganə ümid olaraq Ulu Öndəri və onun partiyasını görməyini göstərir. Tarixin gedişatı göstərdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan xalqının ona bəslədiyi bütün ümidləri doğrultdu, nəinki ölkənin, Cənubi Qafqazın da ən böyük, ən monolit partiyası olmağı bacardı.
Yeni Azərbaycan Partiyası yaranan zaman həmin dövrdə ölkəni qəbilə təffəkürü ilə idarə edənlər bu partiyanın təsis konfransının keçirilməməsi üçün mümkün olan hər şeyi etdilər. Ulu Öndərin tərəfdarları həbs olunur, hər cür təqibə nəruz qalırdılar. Onlar öz dar dünya görüşləri ilə bu cür hərəkətlərlə sanki Azərbaycan xalqını qorxutmağa və öz istəklərinə nail olmağa çalışırdılar. Amma bu marginal qrupun unutduğu çox sadə bir həqiqət var idi: Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətinin birinci dövründə ölkə üçün nəhəng işlər görmüş, xalqımızın könlündə özünəməxsus yer tutmağı bacarmışdı. Bundan başqa Ulu Öndər zəngin siyasi biliyi və təcrübəsi sayəsində SSRİ-ni idarə edən şəxslərdən birinə çevrilmişdi. Müdrik Azərbaycan xalqı bütün bunları yaxşı bilir və ölkənin xilasının Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşməkdə olduğunu anlayırdı. Bütün təqiblərə,təzyiqlərə baxmayaraq tarixi zərurət olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı. Partiyanın yaranması ölkənin siyasi həyatını hərəkətə gətirdi. Artıq Azərbaycan xalqı xilas yolunu açıq görür və ölkənin gələcəyini qurtarmaq üçün Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olurdular. Məhz bu kütləviliyin və xalqın Ulu Öndərin ətrafında birləşməsinin nəticəsində YAP elə ilk seçkilərdə qalib gəldi və o vaxtdan indiyək qələbələrini sıralamaqdadır. Partiyalar yaranan zaman onun ətrafında birləşən insanlar ya ideya, ya da güclü şəxsiyyət ətrafında birləşirlər. YAP-ı xarakterizə edən cəhət isə bu iki məqamın özündə ehtivasıdır. Məhz YAP yarananda onun güclü ideyası və bu ideyaları həyata keçirmək üçün dünya miqyaslı siyasi rəhbəri var idi.
“Dünənin, bu günün və sabahın partiyası” hər üç mərhələ üzrə özünü sübut etmişdir. 1992-ci ildən fəaliyyətə başlayan Yeni Azərbaycan Partiyası qısa zamanda ölkənin ağır günlərdən çıxarılmasına və inkişaf mərhələsinin sürətlənməsinə nail oldu. Ona görə də əminliklə söyləyə bilərik ki, YAP yarandığı gündən öz missiyasını uğurla həyata keçirmişdir. Tarixin istənilən vaxtında siyasi proseslərə nəzər salanda həmin zamanda da partiyanın ölkənin siyasi həyatında olan xidmətləri görünür. Bu gün güclənən qüdrətli Azərbaycanın gələcək uğurları da heç kimdə şübhə doğurmur. Beləliklə, tarixin istənilən zamanında dünənin, bu günün və sabahın partiyasının ölkənin həyatında xüsusi rol oynadığını görürük. Şübhəsiz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası gələcəkdə də öz ali məqsədlərini reallaşdıracaqdır.
 
2021-ci il martın 5-də keçirilən VII qurultayda Partiyanın inkişafında yeni tarixi mərhələnin əsası qoyuldu. İdarə Heyətinin 2021-ci il dekabrın 29-da keçirilən iclasında təsdiqlənən Proqram kifayət qədər əhatəlidir. “Partiyanın inkişafı və uğurları”, “Siyasi dəyərlər və prinsiplər”, “Partiyadaxili münasibətlərin və partiyanın fəaliyyətinin əsasları”, “Partiyanın əsas hədəfləri”, “Müzəffər liderlə Azərbaycanı yeni zirvələrə aparan güclü partiya” başlıqlı 5 fəsildən ibarət proqram növbəti dövrdə həyata keçiriləcək uğurlu addımları təcəssüm edir. Partiyanın əsas hədəfləri siyasi sistemin gücləndirilməsi də daxil olmaqla bir çox sahələri əhatə edir. Siyasi güc və gərgin əmək tələb edən işlər nəzərdə tutulub. Proses hal-hazırda planlaşdırıldığı kimi davam edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının səkkiz yüz minə yaxın üzvü var ki, onların hər biri müxtəlif formada Partiyanın işinə töhfə verir. Qarşıda böyük planlar var və bunların hər biri ölkənin davamlı inkişafına yönəlib. Proqramda YAP-ın siyasi dəyərlər və prinsiplər sistemində müəyyən olunan 10 strateji istiqamətin hər biri zənginliyi ilə nəzərə çarpır. “Heydər Əliyev yolu”, “Müstəqillik”, “Azərbaycançılıq”, “Dövlətçilik”, “Qanunun aliliyi”, “Varislik və təkamül”, “Konstruktiv əməkdaşlıq və dialoq”, “Sosial ədalət və insan amili”, “Multikultural cəmiyyət”, “Demokratik ənənələrin inkişafı” kimi istiqamətlərin hər biri özündə dövlətin inkişafı üçün lazım olan fəaliyyətləri əks etdirir. Ümumilikdə yeni proqram dövlətin və xalqın inkişafına yönəlmiş önəmli sənəddir.
Müasir Azərbaycanın varlığı və qüdrətindən söz düşəndə ilk olaraq Ümummilli Lider Heydər Əliyev yada düşür. Azərbaycan dövlətinin bugünkü səviyyəyə çatmasını və xalqımızın böyük bəlalardan qurtulmasını təmin edən böyük şəxsiyyətin xatirəsini yalnız Partiya üzvləri deyil, Azərbaycançılığı və tarixi nəzərdən keçirən hər bir vətəndaş yaşadır. Biz xoşbəxt xalqıq ki, tarix bizə Heydər Əliyev kimi xilaskarı və onun dövlətçilik ideologiyasını uğurla davam etdirən İlham Əliyev kimi lideri bəxş edib. Yeni Azərbaycan Partiyası məhz belə şəxsiyyətlərin rəhbərliyi altında ölkənin siyasi həyatının əsas tərkib hissəsinə çevrilib. İnkişaf etmiş siyasi partiya bundan sonra da ölkənin siyasi həyatında mühüm rol oynayacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası verdiyi əməllərə vəd etmiş və xalqın etimadını doğrulmuşdur. Bütün Prezident, Parlament və Bələdiyyə seçkilərində qələbə qazanması da bunun bariz nümunəsidir. Necə ki, tarixə “91-lər” adı ilə düşən ziyalıların addımı Ulu Öndərin Azərbaycanı xilas etməsinə zəmin yaratmışdır, müdrik xalqımızın dəstəyi bu siyasətin davam etdirilməsini təmin etmişdir. Azərbaycan xalqı bundan sonra da Yeni Azərbaycan Partiyasına etimad göstərəcək. Bu etimadın nəticəsində ölkəmiz hər zaman güclənəcək. Əminəm ki, bundan sonrakı dövrdə də Yeni Azərbaycan Partiyası qələbələrini davam etdirəcək.
 
Şahin İsmayılov,

Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü


Baxış sayı: 80


Bölməyə aid digər xəbərlər