Bütün xəbərlər
Miraslan Rasim-Şeirlər
Tarix: 15-04-2022 11:23 | Bölmə: Ədəbiyyat

OLA BİLMƏZ

Dəryayə baş vuranın çoxu qəvvas,ola bilməz!
Başıyla daş qıranın ağrısı az,ola bilməz!
***
Ürəyin cəm-sədası bil,hamıya aşkar olmur,
Aşiqin qəm qadası yarə ney,saz ola bilməz!
***
Sevgilim,can alışsa da bunca eşqin oduna
Rəqibim hey çalışsa da ,qışı yaz ola bilməz!
***
Ay mənlə olsa əgər,nə işim var ulduz ilə,
Bu istək qalsa əgər,ortada naz,ola bilməz!
***
Miraslan,bu həyatdı,nə ehtiyac yad ruhuna
Qanımda mugamatdı,and yerim caz,ola bilməz!

OLMUR
(qoşayarpaq qoşma)

İcazə ver, qədəminə döşənim
Bilirəm,alovun amanı olmur,
Ay eşqə düşənim,dərddə bişənim
Dağların boranı, dumanı olmur?!
+++
Eşq dərddi, nalandı,-o,can alandı
Bəzən bir ilandi,səni çalandı,
Qisasdı,talandı,o,qan salandı,
Bəzinin yaşamaq gümanı,olmur.
+++
Şahı taxtdan salır,qələbə çalır,
Gücün əldən alır,şah da alçalır,
Gah artır, azalır,dəyişməz qalır
Eşqin də yaxşısı,yamanı,olmur?!
+++
Aşiqlər nə hayda-ona nə qayda?
Kömək etmir "pay" da,pul vermir fayda
Tufandı gün, ayda,qar olur yayda
Nədənsə, səliqə,səhmanı,olmur.
+++
Olmaya şeytanlar,ara qatanlar;
Sevgisin atanlar, dərdə batanlar;
Var,uca tutanlar-vəslə çatanlar-
Miraslanın yarsız zamanı, olmur.
12.04.2022.

BİR QƏRİB HƏMYERLİMİZİN DİLİNDƏN...


Qəriblikdə bir kişi
Dolaşır küçələri...
İş yox, güc yox,əlləşir-
Yatammır gecələri...
Balaların düşünür...
Yadına salır kəndi
Qar,çovgunda üşüyür
Bircə,"ölümü kəmdi".
Burda nə iti azıb
Niyə, gəlibdir bura?!
Üz-gözün saqqal basıb
O hara,bura hara?!
Kəndlərində qalsaydı
Xeyli pul qazanardı
Əgər evdə olsaydı
Rahatca uzanardı.
Geri qayıtmaq üçün
Sənədi itib, pul yox
Kaş,daş yağaydı o, gün
Başına gələnlər çox...
"Çoxları mənim kimi
İçində mühəndisi
Müəllimi,həkimi
Bura nə çəkdi bizi?!
Kənddə qoyun otarmaq
Min dəfə bundan asan
Hələ borcu qaytarmaq...
Necə uduzar insan?!
Bilirəm,evə dönsəm
Ağzigöycək deyəcək:
Bəs,milyon qazanırdın
Orda,"xalası göyçək?"
Yox! Bir təhər qayıdım
Ölsəm, vətəndə ölüm
Lap pislənsə də adım
Rahat,kəfəndə ölüm!
Qoy, etsinlər qiybəti
Qoy, etsinlər töhməti:
"Hami getdi, quş gətdi-
Şahqulu bayquş,gətdi!"
Qəribliyə düşməsin
Heç kimsənin güzarı
Təklikdən üsuməsin
Bir qəribin məzarı
"Uzaq yerin halvasın-
Hoza¹ ilə yeyərlər"
Heç kim qərib olmasın
Yoxsa,başa döyərlər!"
1.hoza-çomaq(el məsəlindən)
10.04.2022.

YOXDU

Başımın tükü olsa da
Cibimdə darağım yoxdu
Ağzımda dilim olsa da
Dinməyə marağım yoxdu.
***
Suyumu içə, bilmirəm
Yolumu keçə bilmirəm
Zəmimi biçə bilmirəm
Dəryazım,orağım yoxdu.
***
Gecələri yatammıram
İtiyimi tapammıram
İstəyimə çatammıram
Sanki heç marağım yoxdu
***
Başım,beynim mərəkədə
Taqətim var hərəkətə?!
Dastan yazardım bəlkə də
Qələmim,varağım yoxdu.
***
Evdə həsrətəm gəzməyə;
Əsrlər gərək dözməyə?!
Ayının başın əzməyə
Fərli bir yarağım,yoxdu.
***
Ayılanlar birləşdilər;
Sayılanlar birləşdilər;
Ayrılanlar birləşdilər-
Özümdən sorağım yoxdu...
09.04.2022.

ÇƏKİNDİ

(təcnis)

İlahi! Əmrini pozan çoxalıb;
Onların hesabın özün çək, indi!
And içən,haq yola gələn çox olub-
bəlkə,bəziləri qorxdu, çəkindi.
***
Kaş görəm,bölünmüş millət oyandı!
Firon daha yoxdu,daha o,yandı!
Neçəsi də indi
bu yan,o yandı-
Bu Sənin tərəzin ,Sənin çəkindi!
***
Bir aciz bəndənəm,kimə nə deyim?!
"Haq var, divan da var!"-bu,eldə deyim
İzin ver,çoxunun üzünə deyim:
Siz ey günahkarlar,əzab çəkin, di!
09.04.2022.

SƏNİN MƏKANIN...

Təpənin üstündə dayanmış qoca
Qartal baxışıyla yollara baxır;
Ah! Nələr görmüş o,ömrü boyunca
Keçmiş xatirələr beynində axır...
Alnı qarış-qarış,saçları dümağ
Çoxu tək girmədi, hey dondan-dona
Hər qırış xoş əməl,həm irmaq-irmaq
Xeyirxah işlərin andırır ona.
Torpaq dərdi ilə çökdü dizləri
Ağrılı günlərin saldı yadına
Dərd çəkməkdən tutulubdu gözləri...
Nəcib işlər ünvanlanmış adına
Addım -addım gedir ömrün sonuna...
Onu bu səvablar edəcək xilas!-
İnsanlıq hopubdur onun qanına
Daima saflığı anlamış ixlas.
Sən ki, bir ölməzlik qazandın Kişi!
Varlığın həyata zinətdir, sənin
Tərəzi sahibi bilir hər işi
Yəqin ki,məkanın cənnətdir ,sənin...

ELƏ ŞEYLƏR VAR Kİ İSTƏRƏM BİLƏM
(müstəzad qoşma)

Elə şeylər var ki,istərəm biləm,
Bilirəm,əbədi deyil bu həyat,
Bircə haq yolundan dönən deyiləm,
Doğrunu deməsəm,olmaram rahat,
Tanrıdan imdad.
***
Lənət oxuyanam, şərin üzünə.
Sevirəm,duz baxam dostun gözünə,
Yaltaq nəkaradi,deyin özü nə?!
Sevgidə Məcnunam,əməldə Fərhad,
Qazancım, saf ad.
***
Vətən sevdasıdir,sevən canımda,
Şah Xətai qanı axır qanımda,
Daim qılınc,qələm olur yanımda,
Vətən dara düşsə eylərəm cihad,
Olmaram rahat.
***
Mənim şəkər dilim,sənə can deyim,
Ana laylasına hopub iliyim
Arxam el-obamdı,gücüm biliyim,
Şairdə olarsa, ilham həm savad,
İş olar avand.
***
Miraslanam,əhdi poza bilmərəm,
Həqiqət yolundan aza bilmərəm,
Dədə Ələsgər tək yaza bilmərəm,
Axı, O-əlçatmaz,hamıya Ustad,
Ruhu olsun şad!
06.04.2022.

MƏNƏM
(təcnis)

Vətən aşiqişən, a dəli, könlüm
Bu eşqin yolunda qul,ağa mənəm!
Yenə başın üstün alıb buludlar
Sahib olan iti qulağa, mənəm.
***
İş əyəndə, dərd üstə dərd sarılar;
Saf sevgilər bir-birinə sarılar;
Bizdən əl götürmür yenə "sarılar"
"Dostluq"dan oxuyan Qulaqa¹,mənəm?!
***
Ay Miraslan bu quyu çox dərindir
Necə deyim əkdiyini dər,indi?!
Bu soyulan mənim,sənin dərindi-
Torpağa gömülən qul,ağa mənəm!

1.gözəl müğənnimiz,mərhum Gülağa Məmmədova işarədir.
06.04.1993.

ŞƏKİLİDİR
(təcnisə bənzər)

Yaxam qaldı "uşaq-muşaq" əlində
Baş verənlər məndən ötrü şəklidi¹
Zalim əğyar gəzir müşsaq² əlində
Rəqiblərin qulaqları şəklidi.
***
Bu gözəlin çöhrəsindən xoş damır;
Həsrət dolu gözlərimdən xoş damır;
Deyin, bu qız bəlkə məni xoşdamır³
Yoxsa,beynindəki özgə şəklidi?!
***
Deyir,"qaçır məni,işi zora at!"
Hamı baxıb deyir"necə zor afat"⁴
Miraslanla hər gün edir zarafat
Sən deməynən, bu ceyran Şəkilidi.

1.şübhəlidi
2.zəhərin adı
3.xoşlamır
4.zor afət
04.04.1984.
Füzuli şəhəri.

BƏSİMDİ

Demirəm, gələndə cer-cehiz gətir
Halal çörəyini gətir,bəsimdi;
Sevgi olan yerdə iddia nədir-
eşqə gərəyini gətir,bəsimdi.
***
Biz həyat qururuq anlaşmaq üçün
Qurmuruq,kimnənsə yarışmaq üçün
Xoşbəxt insanlara qarışmaq üçün-
Arzu,diləyini gətir ,bəsimdi.
***
Hər fikrə baş vurub,getmə dərinə
Təki gəl,qurbanam saf ürəyinə
İri malikanə, maşın yerinə
Uşaq bələyini gətir,bəsimdi.
***
Yetər sağ can,təmiz ruhumuz olsun
Sadə bir evimiz-yurdumuz olsun
Saf bir ailəmiz-ordumuz olsun
Sevən ürəyini gətir,bəsimdi.
03.04.1980.
Yuxarı Veysəlli kəndi.

Baxış sayı: 367


Bölməyə aid digər xəbərlər
16-09-2022, 11:24 Şəhidim-Xalidə Nuray