Hüquqşünas-şairin "Turan harayı" kitabı işıq üzü gördü
Tarix: 04-11-2020 16:21 | Bölmə: Ədəbiyyat

Hörmətli oxucular, bu günlərdə əslən Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kəndindən olan, Sumqayıt şəhərində yaşayıb yaradan hüquqşünas-şair Ədalət(Əroğlu) İzzətoğlunun "Turan harayı" kitabı "Azəri" nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görüb. Eləcədə şairin "İçimizdə yurd adlı yaramız var" adlı kitabının təkrar nəşri çıxıb. Sabaha-inamla.az Ədalət Əroğlunun "Turan harayı" kitabında çap olunan şeirlərindən bir qismini oxuculara çatdırır:
Fotoda Sabaha-inamla.az xəbər portalının baş redaktoru
Namiq Məmmədli və hüquqşünas-şair Ədalət Əroğlu


AZƏRBAYCANIM

Mən səninəm, sən isə mənim canım,
Sənsən doğma yurdum, Azərbaycanım.
Damarda çağlayıb axan al-qanım,
Dilimin əzbəri, Azərbaycanım.

Ömrümün günəşi parlayır sənlə,
Qaranlıq gecəm də ağlayır sənlə,
Türk öz soyadını bağlayır sənlə,
Soydaşım, Turanım, Azərbaycanım.

Səhərim açılır azan səsiylə,
Gül və çiçəklərin tər nəfəsiylə,
Yaşadım həyatda eşq həvəsiylə,
Eşqim, məhəbbətim, Azərbaycanım.

Müstəqil dövlətin, yanıb arxivi,
Qəhrəmanlar tarixidir, tarixin,
Azıx mağarası sirdir tarixin,
Silinməz bir izsən, Azərbaycanım.

Yüksəlir hər zaman şanım-şöhrətim,
Dövlətlər yanında artıq hörmətin,
Ucalır hər yanda sözün, şöhrətin,
Başımın tacısan Azərbaycanım.

Vətənim böyükdür, uludur, ulu,
Millətim şöhrətlə keçir bu yolu,
Müstəqil dövlətin olmuşam qulu,
Ədalət carçısı Azərbaycanım.
 


İGİD ƏSGƏR


İgid Əsgər, hazır ol, gedən davaya,
Üçrəngli bayrağı qaldır havaya,
Vətənin yolunda sən məğrur dayan,
Dünya da göz yumur qopan ah-vaya.

Düşmən hiyləsilə getməyək bada,
Bir qarış torpağı verməyək yada,
Vətən əsgərimə dəyməsin qada,
Dünya da göz yumur qopan ah-vaya.

İgidim hazır ol, Qələbə çalaq,
Düşmənim kimdir ki, biz də alçalaq,
Millətlər içində biz də Ucalaq,
Dünya da göz yumur qopan ah-vaya.

Vətənim bölünüb, paramparçadır,
Qarabağ vətəndə “Qara xalçadır”
Düşmən əsirləri yaman alçaldır,
Dünya da göz yumur qopan ah-vaya.

İgidim, Vətəndən qalma intizar,
Düşmənə birlikdə qazaq biz məzar,
Vətənim olacaq yenə gülizar,
İzzətoğlu dözməz gələn ah-vaya.
Dünya da göz yumur qopan ah-vaya.DÖYÜŞKƏN ƏSGƏRƏM

Yurdumun haqq səsi qulaqlarımda,
Hər gün qan ağlayır bulaqlarım da,
Quruyub, çatlayır dodaqlarım da,
Döyüşkən əsgərəm Vətən yolunda.

Yollara çıxmışam ucsuz, bucaqsız,
Qalmışam vətəndə evsiz, ocaqsız,
Olsam da həyatda nə qədər haqsız,
Döyüşkən əsgərəm Vətən yolunda.

Bu həyat vətənsiz nəyə gərəkdir?
Şəhidlər vətənə böyük örnəkdir.
Torpaq and yeridir, sudur, çörəkdir,
Döyüşkən əsgərəm Vətən yolunda.

Üçrəngli bayrağım, ucal göylərə,
Qoy şanın, şöhrətin düşsün dillərə,
Sözümü deyirəm, düşmən ellərə,
Döyüşkən əsgərəm Vətən yolunda.

Ədalət, düşmənə vermə sən aman,
Düşmənin qiymətin verəcək zaman.
Əlimdə qələmim, dönmüşəm yaman,
Döyüşkən əsgərəm Vətən yolunda.


TURAN ELLƏR VAR OLSUN

Turanellərvarolsun,
Qoyaləmə car olsun,
Düşmənbaxıbxarolsun.
TanrıTürkə yar olsun.

Allahdandırpayımız,
Cah-cəlallıdünyamız,
Milyonlardısayımız,
TanrıTürkə yar olsun.

Salam olsun ellərə,
Turan deyən dillərə,
Alqışlayan əllərə,
TanrıTürkə yar olsun.

Xoşarzular, ellərə,
Coşub dönsün sellərə,
Uzanmasın illərə,
TanrıTürkə yar olsun.

Əroğluyam, Ərənlər!
Soykökünü bilənlər,
Bu birliyəgələnlər,
TanrıTürkə yar olsun.
 


MİLLƏTİM

Doğma yurdda, öz elimdə nər idim,
Ayrı düşdüm, qəm-kədərdən əridim.
Yağı düşmən, elə bilmə kiridim,
Yaxşı anla, uduzmayıb millətim.

Tez bir zaman azad olsun ellərim,
Yağsın yağış, coşsun yurdda sellərim,
Qarabağda əssin tufan, yellərim,
Yaxşı anla, uduzmayıb millətim.

Allaha şükr edib, hər gün deyirəm,
Mən vətən oğluyam, qorxaq deyiləm,
De, düşmən önündə niyə əyiləm?
Yaxşı anla, uduzmayıb millətim.

Vətən igidlərim səf-səf düzülsün,
Qələbədən göz yaşlarım süzülsün,
Kim ki, sevmir, millətimi üzülsün,
Yaxşı anla, uduzmayıb millətim.

TURAN HARAYI

Bir nağıl həyatı yaşayıram mən,
Tarixi qələmə alıram hər an.
Kiminə nağıldır, kiminə ağıl,
Ətri var Vətənin, şeirlərimdə.
Bir günəş doğacaq,
dünyamıza nur saçacaq,
al şəfəqə boyanacaq,
dövran belə qalmayacaq.
Gəl, yapış əllərimdən.
Söhbət aç ellərimdən,
Mən bir haray çəkirəm,
Bu Türkün harayıdı.
Vətənim parçalanıb,
Bu torpaq yaralıdır...
Arazla bölünüb ara,
Bu Vətən paralıdır...
Həm o taylı,
həmbutaylı,
bu, Vətənharayıdır!.
Bu, Turanharayıdır!
ruhumunharayıdır!

QİSAS VAXTIDIR...

Yağıbdır başıma dağların qarı,
Axır gözlərimdən qəm bulaqları.
Qəlbimdə alışır yurd ocaqları,
Qalx millətim: indi qisas vaxtıdır!

Görünmür gözümə dərdimin sonu,
Abad evlərimə bayquşlar qonub.
Vətənim işğaldır, işığım sönüb, 
Qalx millətim: indi qisas vaxtıdır!

Şəhid məzarını unutmaq olmaz,
Boş sözlə, göz yaşın qurutmaq olmaz,

Torpaq ayaq altda heç yatmaq olmaz,
Qalx millətim: indi qisas vaxtıdır!

Dünya susur, haqqı-doğrunu danır,
Düşmən arxasında düşmən dayanır.
Dözməyir ürəyim, od tutub yanır,
Qalx millətim: indi qisas vaxtıdır!

Ədalətəm, mən Türkün qardaşıyam.
Yaralı yurdumun ocaq daşıyam,
Sadə Azərbaycan Vətəndaşıyam,
Qalx millətim: indi qisas vaxtıdır!

 
ŞƏHİD EŞQİNƏ

Ey xalqım, oyanaq, qalxaq ayağa,
Bu vətən eşqinə, yurdun eşqinə,
Düşməni biz əzək, salaq ayağa,
Xocalım eşqinə, Şəhid eşqinə.

Sinəm də dağlıdır, Azərbaycanım,
Yaralı qalıbdır, Vətənim, canım,
Sinəm yaralanır, tökülür qanım,
Xocalım eşqinə, Şəhid eşqinə.

Qəlbimi dağlayır, körpə naləsi,
Al-qan içindədir, çay, şəlaləsi,
Bitməyir dağımda, açmır laləsi,
Xocalım eşqinə, Şəhid eşqinə.

Əsgər paltarını geyinəm gərək,
Mübarizlərimlə öyünəm, gərək,
Vətən sevgisiylə döyünər ürək,
Xocalım eşqinə, Şəhid eşqinə.

Əsgər paltarını geyməyən kəsdə,
Qələbə çalmağa olmaz həvəs də,
Qələbə əzmiylə qulağım səsdə,
Xocalım eşqinə, şəhid eşqinə..

ŞƏHİDLƏR

Düşmən atəşinə sinəsin verib,
Başını əymədi, dözdü Şəhidlər.
Vətənin yolunda canların verib,
Tarixə adların yazdı Şəhidlər.

Qalxıbdı göylərə, ana naləsi,
Başında fikir var, çoxlu həvəsi...
Görmək istəyirdi oğul nəvəsi,
Tarixə adların yazdı Şəhidlər

Dağlayır qəlbini, oğul yarası,
Göz yaşı axıdır ciyərparası,
Qorxuyla olmadı əsla arası,
Tarixə adların yazdı Şəhidlər.

Analar məzarı qucaqlayırlar,
Gecələr yatmayır, sayaqlayırlar,
Övladın keçmişin varaqlayırlar,
Tarixə adların yazdı Şəhidlər.

Ədalət, üzürsən qəmlər içində,
Göz yaşı tökməyək ellər içində,
İgidlər olmamış belə biçimdə,
Tarixə adların yazdı Şəhidlər.


ƏSİRLƏRİM DARDADIR...
(Vətənimizin ərazi bütövlüyu uğrunda itgin düşmüş və əsirlikdə qalan əsirlərimizə
ithaf edirəm)


Yollarım bağlıdır, gözüm yoldadır,
Taqətim hələ var, gücüm qoldadır,
Bu ürək çatlayır, qandal qoldadır,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Nə tez də unutduq ötən illəri,
Od-alov içindən keçən günləri,
Əsirlikdə qalmış bağlı dilləri,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Vətən param-parça düşmənim ha çox,
Qələmim olubdur əlimdə bir ox,
Düşmənin qəlbinə vuram gərək ox,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Biz keçən günləri salmasaq yada,
O səslər qalarmı daşda, qayada?
Çataq köməyinə, çataq haya da,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Güvənək xalqıma, ulu soyada,
Tarixi var, şöhrəti var dünyada,
Yetər tufan qopa, bizi oyada,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Gecələr yatmayır bizim əsirlər,
İncidib nəfəsin, səsin kəsirlər,
Nağıllar danışır “məmmədnəsirlər”,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Dözməyir bu ürək, dözməyir vallah,
Gecələr yatmadım, dinclikdən uzaq,
Kömək ol xalqıma, sən özün Allah,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Düşmüşük vətəndə qəfəsə, tora,
Gedə də bilmirəm, mən hələ ora,
Düşməni göndərək gərək biz gora,
Azad edək əsirləri, dardadır.

Yurdum ola-ola mən yurdsuz gəzəm?
Əsirdir yurdlarım, mən rahat gəzəm,
Şəhidlər qan tökür, düşməni əzəm,
Azad edək əsirləri, dardadır.

DÜNYA MƏNƏ DAR GƏLİR...

Vətənim bölükdür, mənə ar gəlir.
Yurdum əsir, ürəyimi xar dəlir.
Öz elimdə qəlbə ahu-zar gəlir,
Bu dünyamız mənə yaman dar gəlir.

A dostum, incimə, düzgün sözümdən,
Bircə anda getmir yurdum gözümdən.
Doğrusu, bezmişəm, özüm-özümdən,
Bu dünyamız mənə yaman dar gəlir.

Bağça-bağım, meşələrim solubdur,
Vətənimə düşmən, zalım dolubdur,
Anam, bacım saçlarını yolubdur,
Bu dünyamız mənə yaman dar gəlir.

Bazarıma, yadellərdən bar gəlir,
Alma, heyva, əncir, üzüm, nargəlir,
Dərd çəkməkdən saçlarıma qar gəlir,
Bu dünyamız mənə yaman dar gəlir.

Yurdum cənnət, solub bahar, qar gəlir,
Torpağıma “qatil adamlar” gəlir,
Dünya fani, susmaq mənə ar gəlir,
Bu dünyamız mənə yaman dar gəlir.

Könlüm qübar, bağça-bağım talandır,
Dostum demə, dünyamız da yalandır,
Pak əməllər tarixlərdə qalandır,
Bu dünyamız mənə yaman dar gəlir.

Düşmənnamərd, yenibəlalargəlir,
ÜstümüzəŞəhidbalalargəlir,
Sevinin, qarşıdanxoşanlargəlir,
Ədalət, yurdumaxoşbahargəlir.


ALAQ O DAĞI...

Danışım, bu dərdim dağlardan ağır,
Düşmənlər yurdumda zəhər tək yağır. 
Millətim susmasın, baxmasın fağır,
Dözmüşük, bəsdirək, alaq o dağı.

Sağalmaz yaradır düşmənin dağı,
Tapdaq altda qalıb Vətənin dağı
Vurub əzək, qalmasın o yaltağı,
Dözmüşük, bəsdirək, alaq o dağı.

Minlərlə insanın taleyi yanmış,
Həyatda arzusu ürəkdə qalmış, 
İnsanın naləsi ərşə dayanmış,
Dözmüşük, bəsdirək, alaq o dağı.

Düşmən evimizi yıxıb, talamış
Millətimi al-qanına boyamış,
Vətən torpağını, o parçalamış,
Dözmüşük, bəsdirək, alaq o dağı.


Ədalət, ürəyin qürurla vurdu,
İndi varımızdır şanlı bir ordu,
Bəsdir, düşməntalanetdibuyurdu,
Yox! Dahadözməyək, alaq o dağı.

YAŞA, VƏTƏN!

Rəbbimdən güc alıram,
Vətənimlə ucalıram,
Ömür sürüb qocalıram,
Yaşa, Dünya! Yaşa, Vətən! 

Vətən-Ana, Ana-Vətən,
Qədir bilməz yoldan ötən,
Doymuram da nəfəsindən,
Yaşa, Dünya! Yaşa, Vətən! 

Doğulmuşam vətəncanlı,
Ayrılıbdır o tay, canlı,
Bu millət Azərbaycanlı,
Yaşa, Dünya! Yaşa, Vətən! 

Ələk-ələk ələnmişik,
Düzlərə səpələnmişik,
Biz ki, sənə güvənmişik,
Yaşa, Dünya! Yaşa, Vətən! 

Gəl birləşək ay Eloğlu,
Bütövləşək, ay Eloğlu, 
Köçüm yurda, mən Əroğlu,
Yaşa, Dünya! Yaşa, Vətən!


XOCALI FACİƏSİ
(Xocalı rayonunun Meşəli kəndində valideyinlərini və iki qardaşı Şəhid olmuş Quliyev İbrahim Qənimət oğluna ithaf edirəm.)

Meşəli kəndinin meşəsi yandı,
Meşəli kəndində neçəsi yandı,
Meşəli kəndinin çeşməsi qandı,
Halına dözməyir şair ürəyi.

İbrahim, necə də qəmli baxırsan?
Yandırıb özünü oda yaxırsan,
Acı göz yaşıma dönüb axırsan,
Halına dözməyir şair ürəyi.

Xocalı atəşi yanır içimdə,
Neçə arzularım donur içimdə,
Şuşam od içində,alov içində,
Halına dözməyir şair ürəyi.

Vətənin yolunda igidlər getdi,
Gör neçə insanın taleyi bitdi,
Elimi, Obamı, tar-mar etdi,
Halına dözməyir şair ürəyi.

Ay Haray, Qarabağ yanır, amandır,
Bağlıdır yollarım xeyli zamandır,
Düşməni əzməyin vaxtı tamamdır,
Halına dözməyir şair ürəyi.

QARABAĞ ŞEİRLƏ QAYITMAZ, QARDAŞ!

Vətənin torpağın bölən deyiləm,
Düşmən kimdiraxı, ona əyiləm?!
Torpağı qoruyub sinəmi verrəm,
Qarabağ şeirlə qayıtmaz, qardaş!

Sinəmə alsam da mən telli sazı,
Çalsam da “Koroğlu”, çatmır avazı.
Min dəfə yazsam da deyiləm razı,
Qarabağ şeirlə qayıtmaz, qardaş!

Qələbə marşının yoxdur əvəzi,
Vətən Anamızdır, çəkməz tərəzi.
Suyu buz kimiydi, könlün pəhrizi,
Qarabağ şeirlə qayıtmaz, qardaş!

Oxuyub şerimi əllər çalarsan,
Sözümə söz qoşsan, yolda qalarsan.
Yurdunu unutsan çöldə qalarsan,
Qarabağ şeirlə qayıtmaz, qardaş!


Ağlama, sızlama, biz ərənlərik,
Koroğlu, Babəkik, Vətəndə nərik,
Ədalət sözlüyük, Vətənpərvərik,
Qarabağ şeirlə qayıtmaz, qardaş!


QARDAŞDIR TƏBRİZ


Hələ ki, yol gedirik, yol üstəyik biz,
Əyilib, qalxırıq, diz üstəyik biz.
Ürəyim dözməyir bu ayrılığa,
Bakıdan ayrılmaz qardaşdır Təbriz.

Bax, kürək-kürəyə əriyirik biz,
Millətim böyükdür, uludur Təbriz.
Xudafərin, Şuşa tarixiyik biz,
Bakıdan ayrılmaz qardaşdır Təbriz.

Dünya uludursa, elim böyükdür,
Dövlətim, millətim, dilim böyükdür.
Düşməni qərq edən selim böyükdür,
Bakıdan ayrılmaz qardaşdır Təbriz.

Açıldı sabaha işıqlı yollar,
Zəncirini qırıb qandallı qollar,
Bağlamaz yolumu tikanlı kollar,
Bakıdan ayrılmaz qardaşdır Təbriz.

Şeiri yazıram ürəkdə bir dağ,
Alınsın yurdlarım, həm də Qarabağ.
Ədalət, sinəndə bu yaraya bax,
Bakıdan ayrılmaz qardaşdır Təbriz

 
OĞLUMA


Vətən, yurdum işğal olub,
Dözmür artıq səbrim dolub.
Qeyrətinə qurban olum,
Qoyma qala, darda Oğul!

Vətənimə girib düşmən,
Qeyrətimi görüb düşmən,
Torpağımda qəzir düşmən,
Qoyma qala, darda Oğul!

Qoçalıram, illər ötür,
Yağı hiylə dillər ötür.
Həyat keçir kələ-kötür,
Qoyma qala, darda Oğul!

Ədalətəm, ömür bitir,
Dağlarımdan soraq gətir.
Ömrümüzə olsun çətir,
Qoyma qala, darda Oğul!

 
OXU, BÜLBÜL

Bülbül, nalə çəkdin, bu necə səsdi?
Qərib düşən ürəyim yaman əsdi.
İllər ötdü, ömür keçdi, tələsdi,
Saç ağardı, bel büküldü, ta, bəsdi.

Ürəyimin sarı simi oyandı,
Axan çaylar bir anlığa dayandı,
Sevinc hissim kədərimə boyandı,
Göz yaşlarım selə döndü, ta, bəsdi.

Qəlbimi sızlatdı yanıqlı səsin,
Keçmişə qaytardı məni nəfəsin.
Sarvan tapa bilmir sanki dəvəsin.
Karvan gedir, cığır qalır, ta, bəsdi.

Oxu bülbül, dərd calama dərdimə,
Dərdim böyük, dərd bulama dərdimə,
Oxuduqca, sən qoşuldun dərdimə,
Dərd əlindən üzülmüşəm, ta, bəsdi.

Ədalətəm, vətənimə bağlıyam,
Kür, Araza, Xəzərimə bağlıyam,
Qaramanlı məbədimə bağlıyam,
Yandı ürək, hey sızladı, ta, bəsdi.


HÜQUQŞÜNAS-ŞAİR 
QAFAROV ƏDALƏT İZZƏTOĞLU (ƏROĞLU)

Baxış sayı: 426


Bölməyə aid digər xəbərlər
14-12-2020, 17:32 Məşhur yazar vəfat etdi