19:48 / 19-05-2022
Yoluxanların sayı artdı
PAYIZ HAQQINDA ŞEİRLƏR -İBRAHİM YUSİFOĞLU
Tarix: 05-12-2021 01:34 | Bölmə: Ədəbiyyat


Bakı küləyi

Sanki,bəd qaynana fağır gəlinə,
Hayqırırb səslənir,doymur ürəyi.
Zalımlıq fürsəti düşüb əlinə,
Həm asır, həm kəsir Bakı küləyi,
Yamanca sərt əsir Bakı küləyi.
***
Göy üzü büsbütün bələnib toza,
Günəşin al rəngi,bülənib boza,
Həyatı döndərib içi boş qoza,
Həm atır ,həm tutur xəlbir, ələyi.
Yamanca bərk əsir Bakı küləyi.
***
Dəniz çalxalanır,aşır səddini,
Köklü ağacların bükür qəddini.
Cığal adam kimi keçir həddini,
Dizi üstündədi duzu,çörəyi,
Yamanca tərs əsir Bakı küləyi.
***
Gəlir…uzaqlardan atlanıb gəlir,
Təbiət əzaba qatlanıb gəlir,
Qorxuya ,haraya şadlanıb gəlir.
Yıxıb - dağıtmaqdı istək, diləyi,
Yamanca pərt əsir Bakı küləyi
***
Bir səbəb tapılmır davalarına ,
Oynadır xəzəli havalarına,
Edilən hər Tanrı dualarına,
Yumşalır,səngiyir çılğın ürəyi,
Yavaş-yavaş kəsir Bakı küləyi…
25.11.2021

PAYIZ ŞEİRLƏRİ YAZACAM DAHA

Yazdıqca qələmim qəmlənəcəkdi,
Quru vərəqlərim nəmlənəcəkdi,
İlhamım coşacaq, dəmlənəcəkdi –
Payız şeirləri yazacam daha.

Baxmayın bahara, baxmayın yaya,
Gül kimi sözləri axıtdım çaya.
Baxın qismətimə siz düşən paya,
Payız bazarında satacam baha,
Payız şeirləri yazacam daha.

Nədəndi ürəyim boşalır, dolmur,
Ürəkdə ilk sevgi saralıb, solmur.
Ömrün payızında ilk sevgi olmur,
Ötən xatirələr çevrilir “ah!”a,
Payız şeirləri yazacam daha.

Qurtarmır yer ilə göyün davası,
Olmuşam həm göyün, yerin yavası.
Payız havasıdı şair havası,
Payız şeirləri yazacam daha !
Payız şeirləri yazacam daha !

PAYIZ MƏNƏ ÇOX ƏZİZDİ

Bircə təhər dözüm tapdım
Bu yayın sərt istisinə.
Bir köynəkdə gəlib çatdım,
Payızın duman, sisinə.

Payız mənə çox əzizdi,
Yoxsa, solan zəmisiyəm?
Bənizimiz bir bənizdir,
Bəlkə, batan gəmisiyəm?

Göz yaşımı tox buludlar
Yağış kimi ələyirlər.
Ağ saçlarım çölü, düzü
Şeh, qırova bələyirlər.

Yerdə, göydə görüb qəmi,
Uçub getdi durna, qazlar.
Dərdliləri payız dəmi,
Yada salmır keyfi sazlar.

Toylar da yayda çalınır,
Səssizlikdən ürək sızlar.
Oğlanlar kənddən yayınır,
Çoxalır payızlıq qızlar.

Hər nə var, görə bilmirəm,
Payız baxır gözlərimdən.
Hər sözü deyə bilmirəm,
Payız yağır sözlərimdən.

Qarışıbdı yeməyimə,
Dadı, tamı çox ləzizdi.
Oxşarı var taleyimə,
Payız mənə çox əzizdi.

PAYIZ YAĞIŞI

Bu yağış ot bitirməyəcək,
Yamyaşıl, bitirməyəcək!
Bənövşə, lalə yetirməyəcək!
Bu yağış “qaynana” budaqlarla
“gəlin” yarpaqlar arasında
Ayrılıq salacaq.
Qara çalmalı dağların
Saçlarında ağ dən olub qalacaq.
Bu yağış yurdundan, yuvasından
Didərgin salacaq günəş həvəsli quşları.
Qaşqabağından zəhər tökülən
Adamlar kimi ələyəcək yer üzünə.
Dumanı, çəni, qarı.
Dözəcək ana təbiət
Bu yağışın şaxtasına, qarına,
Çıxacaq ömrünün güllü, çiçəkli baharına.
Bircə, həyatda nəmlənməsin
Qüssədən bir kəsin yanağı,
Kövrəkməsin yollara dikilən baxışı.
Yağmasın insan ömrünə
Ürəklərə qəm gətirən,
Gözlərə çən gətirən,
Saçlara dən gətirən
Payız yağışı!

PAYIZ LÖVHƏLƏRİ

Şərurun Qarouş yaylağında olarkən
Rəcəb Orucova ünvanlanan şeir

Payız günü yol gedirik dağlara,
Telman sürür maşınını davalı.
Şiş qayalar bələnsə də, düm qara,
Dağlar bizi qarşılayır havalı.

Məcrasına sığışmayan dağ çayı
Yolumuzu yuyub yaman daraldıb.
Armudlardan xəbərsizdir boz ayı,
Meyvələri soyuq artıq qaraldıb.

Rəcəbi bərk salıb sehrə, ovsuna,
Kəkliklərin daşdan-daşa səkməyi.
Çil kəkliyi Rəmzi nişan alsa da,
Ürəyindən gəlmir tətik çəkməyi.

Hara baxdıq göz oxşayan meşədi,
Əppəklisi, yemişanı sulanır.
Zirinclərin ötür vaxtı, vədəsi,
Gilələrin suyu daha bulanır.

Vidadinin yandırdığı ocağın
Qızınırıq alovuna, közünə,
Köz üstündə bişirdikcə kababı,
Telman yenə tərif deyir özünə.

Qaş qaralır, sükut çökür dərəyə,
Bir qaranlıq qucur yenə dağları.
Xoş xatirə bəxş eyləyir hərəyə
Bu dağların yadda qalar çağları!

NƏ YAXŞI ÖMÜRÜN PAYIZI VARDI

Özümü dünyadan gizlicə, aşkar,
Ruhumu oxşayan gül axtarırdım.
İlməsi qardan ağ, üstündə cüt nar.
Pəncərə önündə tül axtarırdım.

Sənə tuş gəlmədim baharda, yayda,
Çölü, çəmənliyi gəzdi gözəlim.
Bir payız günündə çatdılar dada,
Səndən əllərini üzən gözlərim.

Gördüm, o çiçəksən- gəzdiyim gülsən,
Ruhuma yayılan ətrin bəsimdi.
Nə qədər xoşbəxtəm, nə qədər, bilsən,
Sevincdən ürəyim əsim-əsimdi.

Gəlmisən mələyin qanadlarında,
Saçını küləklər darayırdılar.
Alma qızartısı yanaqlarında,
Gözlərin yolumu arayırdılar.

Yamanca hürkəkdin, yaman təlaşlı,
Arxanca bir qısqanc göz izləyirdi.
Ancaq xəyalında bir qaraqaşlı,
Səni oxşayırdı, əzizləyirdi.

....Sənli keçəcəkdi ömrümün ardı,
Qəlbimdən kədəri, qəmi silmişəm.
Nə yaxşı, ömürün payızı vardı,
Nə yaxşı, mən səni tapa bilmişəm.

ÇƏTİN OLACAQDI BU PAYIZ SƏNƏ

Daha sısqa-sısqa yağışlar yağır,
Yağışa qarışan qarğışlar yağır,
Qarğışa qarğıyan şimşəklər çaxır,
Yolların bürünür dumana, çənə -
Çətin olacaqdı bu payız sənə.

Sevdiyin çiçəklər, güllər solacaq,
Pəncərən önündə tüllər solacaq,
Hər solan gününə gözün dolacaq,
Saçların bələnir qırova, dənə -
Çətin olacaqdı bu payız sənə.

Heyin qalmayıbdı çağlamağına,
Ürəkdən hönkürüb ağlamağına,
Sonuncu düyməni bağlamağına,
Taqətin yenibdi yarıya-tənə -
Çətin olacaqdı bu payız sənə.

Bu payız gününü görəydin gərək,
Sevginə bir qəsir hörəydin gərək,
Dizinə-başına döyəydin gərək,
İndi köks ötürmə keçib-gedənə -
Çətin olacaqdı bu payız sənə.

Payız Dədə Qorqud libası geyib,
Hər ömrün payını, adını verib,
Sənəsə nə ana, nə nənə deyib,
Tənhalıq çökübdü solmuş çöhrənə -
Çətin olacaqdı bu payız sənə.

SAÇLARIMA QIROV SALDI BU PAYIZ

İydələrin iydələri saraldı,
Şaxta vurdu gül-çiçəklər qaraldı,
Dağlar başın bir gecədə qar aldı,
Yarpaqlar da tez töküldü bu payız.

Toyun çəkdi üzərimə bir qoşun,
Lələyini yandırsam da bir quşun,
Mələrtisi kəsilmədi bir qoçun,
Ümidlərim bil söküldü bu payız.

Elə nə var, mən çəkəni bilmədi,
Sənin mənə yadigarın bil nədi:
Ömür adlı naxışıma ilmədi,
Saçlarıma qırov düşdü bu pa


Baxış sayı: 280


Bölməyə aid digər xəbərlər
15-04-2022, 11:23 Miraslan Rasim-Şeirlər
27-02-2022, 16:15 Ramiz Təmkin vəfat etdi
17-02-2022, 14:24 Ənvər Əhməd vəfat etdi