AZƏRBAYCANLI ALİMLƏR TƏRƏFİNDƏN “İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN AÇDIĞI FIZIKI VƏ ZEHNI YARALARIN MÜALICƏSINƏ YENI YANAŞMA YOLU” MÖVZUSUNDA HAZIRLANMIŞ ELMİ İŞ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA TƏQDİM OLUNUB
Tarix: 01-08-2021 12:10 | Bölmə: Dünya


30 ilə yaxın idi ki, ürəyimizin ağrısı olan Qarabağımız düşmən işğalında idi. Amma cənab Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı azad etdi və bu gün biz qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Biz qələbə çaldıq , biz məğrur xalqığ.
Təbii ki, cəbhədəki müharibə bitsə də, informasiya müharibəsi hələ bitməmişdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar Qarabağ həqiqətlərini beynəlxalq ictimayyətə çatdırmağa hələ də davam edir. Bu işdə tibb sahəsində çalışanlar da kənarda qalmayıblar.
  • Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşı , biokimya kafedrasının dosenti,  M.F. Əmirova və Birləşmiş Ərəb Əmirliyində Tibb Universitetində çalışan, Fransada fəaliyyət göstərən ALİM elmi assosiasiyasının üzvü, t.ü.f.d. Sabrin Ali Azim bu dəfəki elmi tədqiqatı məhz qazilərimizin müharibədən sonrakı tibbi ehtiyaclarının qarşılanması mövzusuna aid ediblər.


  • Qeyd edək ki bu fikir Dr. Mahirə tərəfindən irəli sürülmüşdür və bu alim bütün müharibə dövrühaqq yoluna fəal dəstək verirdi.Bu alimlər qeyd edirlər ki, onların atdıqları  addım məhz şəhidlərimizə və milli ordumuza olan sonsuz minnətdarlıq, təşəkkür hisslərindən irəli gəlir və Vətənə olan bağlılığın, Vətənin haqq mübarizəsinə dəstəyin  təzahürüdür. Biz tibb işçiləri olaraq indiki vaxtda bu mövzudan yan keçə bilməzdik. “MÜHARİBƏ nəticəsində yaranan fiziki və zehni yaraların müalicəsinə yeni yanaşma yolu”mövzusunda elmi tədqiqat işinin ideya rəhbəri olan Mahirə Əmirova qeyd etdi ki, kolleqaları ilə apardığı bu elmi tədqiqat işi ikinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarına, onların şücaətinə və millətimizin şərəfi olan qələbəmizin nəticələrinə həsr edilmişdir.  Məqalə bir sıra nüfuzlu konfranslara müxtəlif dillərdə təqdim olunmuşdur. Lakin tədqiqat işi siyasi mövzuya toxunduğu üçün təəssüf ki, əksər jurnallar tərəfindən mənfi qəbul olunurdu. Lakin buna baxmayaraq elmi konfranslara həmin məqalə təqdim edilirdi, çünki burda məqsəd eyni zamanda ölkədən kənarda xarici dildə qələbəmizi elmi ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Nəhayət, məqalə İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində “The international conference on Stem cell, tissue engineering & Regenerative medicine” elmi konfransında təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda həmin məqalə Özbəkistanın Fərqanə şəhərində yerləşən Tibb Universitetində baş tutmuş elmi konfransda da təqdim edilmişdir. Bundan əlavə “Karabağ Uluslararası Kongresi”ndə də təqdim olunmuşdur.
Vətən sağ olsun!
Qarabağ Azərbaycandır.
Sabaha-inamla.az

НАУЧНАЯ РАБОТА «НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ РАН, НАНЕСЕННЫХ ВТОРОЙ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНОЙ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Почти 30 лет наш любимый Карабах изнывал под игомармянской оккупации. Но отважная азербайджанская армия под руководством нашего  Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободила оккупированные территории, и сегодня мы можем с гордостью сказать, что мы победили в 44 дневной войне. Мы благородный, добродушный и гостеприимный народ, но мы можем постоять за себя, за свои нравственные ценности, и готовы дать отпор неблагодарным соседям. Мы делились с армянами кровом, хлебом, даже отдали им западный Азербайджан. На территории нашего Западного Азербайджана они создали свое государство. Но ненасытному армянскому соседу все мало. Армяне постоянно предъявляли нам все новые и новые территориальные претензии, объявляя одну за другой территории Азербайджана «исконно армянскими». И на этот раз они уже вели себя не как гости на наших землях, а как непрошеные хозяева, изгоняя истинных хозяев с нажитых земель, сжигая дома и убивая без разбора не только мужчин, но не щадя даже беззащитных женщин и детей, слабых стариков. Зори Балаян в своей книге даже гордился зверствами, учиняемыми в Карабахе. Ни один здравомыслящий человек, ни один здравый разум не приемлет зверств и издевательств над беззащитными, безоружными людьми. И вот опять, 27 сентября 2020 года армянские вооруженные войска Армении атакуют границы Азербайджана во многих направлениях.  Армения уже в который раз убивает жителей Азербайджана, делившихся с ними кровом и хлебом, начав на этот раз крупномасштабную войну и желая вести наступление сразу в нескольких направлениях.
  • Ксчастью, война на фронте в основном окончена, но информационная война еще продолжается. Например сегодня, 1 августа 2021 года открыв свой телефон, вы можете найти в нем призыв армянина «Войди». Кликнув линк, вы прочтете лживые заверения армянина о том что он якобы мирно спал, и вдруг стали стрелять и напугали его. И конечно же армянин ничего не скажет о том, что стрелять он начал первым, и он умолчит о том, что он делал на землях Азербайджана с запрещенным оружием в руках…Это – непрекращающаяся информационная ложь армян, и этой причине проживающие в разных странах мира азербайджанцы обязаны и продолжают доносить до общественности правду о том, что на самом деле происходит в Карабахе. При этом не может и не должна оставаться в стороне и молчать совестьученых, работающих в сфере медицины.
  • Сотрудник Азербайджанского Медицинского Университета, доцент кафедры биохимии М.Ф. Амирова и работающая в Медицинском университете в Объединенных Арабских Эмиратах доктор философии Сабрин Али Азим - член Научной ассоциации ученых Франции, сосредоточили на этот раз свое внимание на исцелении ран, нанесенных войной и рассмотрении послевоенных медицинскихпроблем наших дорогих ветеранов, ринувшихся в бой спасать отечество, спасать землю и семьи, спасать беззащитных детей, защитить честь матерей и невест.
  • Эти идеи поддержки своему настрадавшемуся от армянских захватчиков и оккупантовнароду в справедливой борьбе двигали нами на протяжении всей войны. В течение всех 44 дней войны все внимание и все силы были устремлены только в одном направлении: правда должна восторжествовать! Обязательно будет восстановлена справедливость! Иначе быть не может! Не должно!  Предпринимаемые намисегодня шаги основаны на чувстве бесконечной благодарности и признательности нашим мученикам национальной армии, защитивших нас своими телами, отдавшим за наше мирное небо над головой самое ценное – жизнь! Их пытали и мучили в застенках армянских так называемых «больниц», они знали на что шли, но ничто не могло убить в них чувство любви к своему народу и желание защитить от посягательств на его честь и имущество. Как не воспеть таких бойцов, как не прославлять их?! Слава им вечная, воспетая сердцами нашими! Слава великая, неугасимая!! Эти слова являются проявлением благодарности обычным парнишкам из малоизвестных семей, превратившимся в символ преданности Родине, поддержки ей в борьбе за справедливость.
  • Как работники медицины, мы не могли остаться в стороне от этих событий и игнорировать столь жизненно важные аспекты медицины как реабилитационная послевоенная медицина. Как руководители идеи об исследованиях, посвященныхпроблемам, освещенным в статье «Новый подход к лечению физических и психических ран, нанесенных войной», мы посвятили это исследование героям Второй Карабахской войны, их отваге. Таким образом мывыражаем свою признательность бойцам за то что вкушаем плоды победы нашегомногонационального народа. Мы сознательно не говорим «нации», но говорим «народа», потому что нас объединяют не только узы кровного родства, но и общие идеи, способность жить в мире и дружбе со всеми нациями, проживающими на территории нашего любимого Азербайджана. Именно поэтому вы встретите и Диму Соловьева, и еврея, павших смертью храбрых во Второй Карабахской Войне, которые отдали жизнь за мир в нашем общем доме, называемом «Азербайджан». Кстати, автор Махира Амирова – из Хыналыга, т.е. из самой малочисленной нации на земле, но это не мешает всем нам быть вместе, уважать и ценить друг друга. Вот только армяне как-то не вписались в эту шумную дружную семью. А вы как думаете, почему?
  • Мы помним каждого из своих героев. Помним всех и каждого. И передадим эту любовь и признательность своим детям. Пусть наши потомки радостно заявляют, что они азербайджанцы. Пусть на нашей гостеприимной земле дружно живут азербайджанцы всех национальностей и вероисповеданий: мусульмане, евреи, христиане, пусть молятся и благодарят Господа за землю благословенную.
  • Статья была представлена в ряде престижных конференций на разных языках. Однако, поскольку для представления предмета исследования волей-неволей приходилось касаться начала войны, а армянское фэйк-ньюс информационное лобби денно и нощно не покладая рук распространяет лже-слухи о якобы нападении на них (прямо противоположные истинному положению дел), многие редакторы попросту не хотели связываться с публикацией и на всякий случай страховали себя, предпочитая печатать статьи на более нейтральные темы: большинство редакторов журналов, к сожалению, боялось ее публиковать дабы не наживать себе непредвиденных проблем, ведь говорить правду в условиях информационной блокады небезопасно. Однако несмотря на все препоны на пути,  статья все же увидела свет и была представлена на научных конференциях. Наша цель - донести правду до научного сообщества за пределами нашей страны, ведь многие даже не знают что здесь происходит, и если мы не скажем, то кто же скажет?
  • Наконец, статья была презентирована на международной конференции «Международная конференция по стволовым клеткам, тканевой инженерии и регенеративной медицине» в Риме, Италия.В то же время статья была напечатана в материалах конференции, проходившей в Медицинском университете в Фергане (Узбекистан). Кроме того, статья была представлена на «Карабахском международном конгрессе», где была отмечена ее актуальность..
  • Да будет славно имя твое, Азербайджан! Карабах – это земля Азербайджана!Baxış sayı: 243


Bölməyə aid digər xəbərlər