12:32 / 29-05-2020
TƏBRİK EDİRİK!
SƏN VƏTƏNİN ATA HAQQIN YAŞADIN!-ƏMİR PƏHLƏVAN
Tarix: 15-05-2020 19:43 | Bölmə: Ədəbiyyat

Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dəmiryolçu ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir.
Heydər Əliyev 1941-1944-cü illərdə Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində müxtəlif məsul vəzifələrdə xidmət etmiş, 1944-cü ilin mayında isə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. O, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Moskva şəhərlərində xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə

Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında iyirmi beş il (1944-1969) çalışan Heydər Əliyev 1964-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə sədri vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. H.Əliyevə 1967-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən general-mayor rütbəsi verilmişdir.

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il 14 iyul tarixli plenumunda 46 yaşlı Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilərək 1982-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etmişdir. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969-1982) idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edildi. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur.
Heydər Əliyev SSRİ Ali Sovetinin (8, 9, 10 və 11-ci çağırışlar) deputatı, 9-cu çağırış SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədr müavini (1974-1979), RSFSR Ali Sovetinin deputatı (XI çağırış, 1985), Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (7, 8, 9, 10 və 12-ci çağırışlar) deputatı və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin üzvü (8, 9 və 10-cu çağırışlar) olmuşdur.
1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-də müalicə olunduğu Klivlend Klinikasında (ABŞ) vəfat etmiş, dekabrın 15-də Bakıda I Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.[

SƏN VƏTƏNİN ATA HAQQIN YAŞADIN!
              Proloq
Qızıl qanlar axan damarımızda,
Xəyanət odunu donduraq, gəlin,
Necə yandırmışdiq çırağımızda,
Onu məşəl kimi yandıraq, gəlin!

                      ***
Əzbəriydin sözü gəzən dünyanın,
Ölçüsüydün gözü görən dünyanın,
Qonağıydın üzü gülən dünyanın,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Kəsildi paxılın fitnəkar səsi,
Kəsildi Kremlin hiyləgər səsi,
Kəsildi hayların qəsbkar səsi,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Çoxuna dərs oldu qartal baxışın,
Çoxuna sərt oldu eniş-yoxuşun,
Sənə arxa oldu şansın, naxışın,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Qudurdular, ağ oldular üzünə,
Sevdiklərin xilaf çıxdı sözünə,
Üfürdülər bir-birinin gözünə,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Qəflət yuxusunu sən dağıtmısan,
Kürsü xəstələrin sən sağaltmısan,
Xalqımın üzünü sən ağartmısan,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

İstədin bir ola cənubla-şimal,
Vətənə baş ola ağılla-kamal,
Kremil pəl vurdu, etmədi əməl,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Sındırdın Sibirin soyuq buzunu,
Sən uca saxladın Cavid sözünü,
Vətənə gətirdin onun özünü,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Sizin adınıza kitab yazdılar,
Haqqı-həqiqəti üzdən qazdılar,
Doğrunu, düzgünü gözdən saldılar,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Çoxu özlərini silahdaş etdi,
Dələduz özünü əməkdaş etdi,
Satıb dostlarını qələm-qaş etdi,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Sənə güvənənlər xilaf çıxdılar,
Kürsünə göz dikib sələf çıxdılar,
Şeytana, İblisə tərəf çıxdılar,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Neftın müqaviləsi bağlanan zaman,
Rusu cin atına mindirən zaman,
Doğma Qarabağım alınan zaman,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Xidmətlərin gəlməz saya,
İmza atdın günə, aya,
Sığammadın bu dünyaya,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Uca oldun, qaya ömrü yaşadın,
Vətən adın zirvələrə daşıdın,
İstiqlalın bir ömürlük yaşıdın,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Sən vaxtın, vədənin sülh qanadıydın,
Arzunun, istəyin, sözün andıydın,
Millətin dilində öndər adıydın,
Sən vətənin ata haqqın yaşadın!

Epiloq

İllər üşüdürdü səni bir azca,
Bilmirdi içində qaynayan qansan,
Bilmirdi Türk adlı, Göytürk nəfəsli,
Odlar torpağısan, Azərbaycansan!
Əmir Pəhləvan 
Yazıçı-dramaturq və kinorejissor,Qazaxıstan və Qırğızıstan Respublikalarının Dövlət Mükafatları Laureatı

P.S. Məqalədəki şəkillərdə bir qrup ziyalılarla bərabər Əmir Pəhləvan da Ulu öndər Heydər Əliyevin yanında görüntülənib.Baxış sayı: 462


Bölməyə aid digər xəbərlər
13-03-2020, 14:17 ƏMRAH FƏQANOĞLU-ŞEİR