22:50 / 07-12-2023
İt xilas edilib
Bütün xəbərlər
Miraslan Rasim-ŞEİRLƏR-Sabaha-inamla.az-da
Tarix: 07-05-2022 20:55 | Bölmə: Ədəbiyyat

USTAD

"Məndən bu dünyaya nə qaldı görən..."
"Cırcırama dəvə mindi,
dovşanlıq ki,dəbə mindi..."
"göy talaya əlik çıxmaz...
əriyindən ərik çıxmaz..."
(M.Araz,seçilmiş əsərləri,Lider nəşriyyatı,2004,səh.71)

Səni xatırlamaqda kimin ki,"adamı"yox,
Kimin ki, arxası yox,başı üstə damı yox,
Səni hər kim unutsa, ALLAHı,imamı yox,
Ruhun şad olsun,Ustad!
***
Bir əbədi məşəlsən bizə,ömrümüz boyu;
Bu gün də şeirlərin namərd gözünü oyur;
Oxucun kitabını öpüb göz üstə qoyur;
Ruhun şad olsun,Ustad!
***
Dovşanlıq dəbə mindi,göy talada əlik, yox;
Neçə arsızlar var ki,hələ əldə çəlik, yox;
Susuz qalmış ağacda daha dadlı ərik,yox;
Ruhun şad olsun,Ustad!
***
Səndən bizim dünyaya bir görün,nələr qaldı...
Ürəkləri oxşayan gözəl nəğmələr qaldı...
Dillərdə əzbər olan qızıl kəlmələr qaldı...
Ruhun şad olsun, Ustad!
24.04.2022

YALINA
(təcnis)

Ər kişiyə əzizdir, öz torpağı, öz eli
Qurban olum Vətənin dərəsinə,yalına!
Füzuli,şəhərlərin bir zaman ən gözəli
Qoruyurdu özünü onda əli yalın, a!

Silaha sarılanlar Yavər,Seymur,Bağırdı...
Əhəd,Hüseyn cəbhədə nərə çəkdi,bağırdı
İndi yara bağlayan bu ciyər,bu bağırdı
İlyas "ya ALLAH!"dedi,yatdı atın yalına.

Qorxaqlıq ola bilməz əsil Türkün, qanında
Düşmənlərə çox dedik:hərb nə gərək,qanın da!
Neyləmək,təmizi var,murdarı var qanın da
Tapıldı bir neçəsi,göz dikən it yalına.

Miraslan müəllim tək öz dərsini, keçirdi...
Köçkün həyatı sürdü,ağır anlar keçirdi...
İlahi,sağ-salamat məni Yurda keçir,di:
Heç kim tənə etməsin,mən ayağı yalına...
07.05.2022NƏSƏ ANLA BU HOQQALARDAN...

( ...biz özümüzün yaratdığımız bu təfəkkürlə heç bir problemi nə anlaya, nə də həll edə bilmərik..
Albert Eynşteyn.)

Bizim bu gün fantastika saydığımız
"Barmaqarası" baxdığımız
Sabah gerçək olacaq...
Bəlkə də
bugünkü fil
sabah bir milçək olacaq...
(bəxti Xuda:kim öləcək, kim qalacaq!)
Bu dünyanın sirlərini
guya ki,çox bilirik;
Yoxsa elə buna görə
vicdanı,insafı yox bilirik?!
Yerin, göyün taleyi
Tanrının əlində
Bir vaxt elə sanırdıq
Yer, "qızıl öküzün belində"
Hər şey necə də asan...
Bizlər bu qədər avam...
İndi sən gəl, oğulsan
bu ağılınan,
nəsə anla sabah
baş verəcək
hoqqalardan....

BU ADAMDA
(Böyük turançı alim Azər Turana ithaf)


ALLAHın keyfi kök imiş
Belə insan yaradanda.
Yaratdığı da var olsun,
Elə onu yaradan da.

Böyükləri sadə gördüm
Fikrini azadə gördüm
Elmini ziyadə gördüm
Dahi olmur, hər adam da...

Nə xoşbəxtsən, Azərbaycan!
Yaxşılara qurbandı can!
Yadda qalır əsil İnsan
Paklıq,saflıq bu Adamda!
25.04.2022


SƏN DƏ SEVİLƏRDİN...

İnsanın varlığı qəpiyə dəyməz
Onu yada salıb anan olmasa
Oxucu, şairi yəqin ki, öyməz
Əgər yazdığını qanan olmasa

Yazsan min zəhmətlə neçə cild kitab
Güclünü mədh edib, eyləsən xitab
Yazdığın dövrana gətirərmi tab
Qiymətini verən, zaman olmasa?

Səni çaşdırmasın yersiz təriflər
Hər gün bol süfrənə qonan həriflər
Haqqında yaransa yalançı miflər
Yaşayarmı yalan, danan, olmasa

Məşhur olmaq özü də bir taledir;
Unudulmaq, gözdə yaşı sel edir
Yaxşı əməllərin ömrü bal edir
Miraslan sevilər,yaman olmasa!
05.05.2021

YAZARAM

Əziz dostlar!
Sizə mərhum şairimiz
Şamil Dəlidağlının üslubunda yazdığım bir
"törəmə-qosayarpaq qəzəl-gəraylı" təqdim edirəm.Xalqın sevən bir yazaram,daim eldən yazaram
dəyismərəm necə varam,heç yolumu azaram?

Pisləmərəm mən yaxşını,almaram dost qarğışını
Xəyanətə pis baxaram,qüssə-qəməm,ahu-zaram

Mənə gərək öz torpağım,elim-obam,Qarabağım
Vətənimdə bəxtiyaram,bədxahlarla olmaz aram

Miraslan el sevən kəsdir, torpaq,bayraq müqəddəsdir
Millətimə var ehtiram,
düşmən gec-tez olacaq, ram.

P.S. 1)"Törəmə":
yazaram,azaram,zaram,aram,ram
2)indi həmin qəzəlin gəraylı variantı:

Xalqın sevən bir yazaram
Daim eldən yazaram
Dəyişmərəm necə varam
Heç yolumu azaram?...

Pisləmərəm mən yaxşını
Almaram dost qarğışını
Xəyanətə pis baxaram
Qussə-qəməm,ahu-zaram.

Mənə gərək öz torpağım
Elim-obam,Qarabağım
Vətənimdə bəxtiyaram
Bədxahlarla olmaz aram

Miraslan el sevən kəsdir
Torpaq, bayraq müqəddəsdir
Millətimə var ehtiram
Düşmən gec-tez olacaq ram.
3) M.Füzulinin "məni candan usandırdı"qəzəli də əslində gəraylidir:
Məni candan usandırdı
Cəfadan yar usanmazmı?
Fələklər yandı ahımdan
Muradım şəmi yanmazmı?...
05.05.2022

DOLANAR
(təcnis)
Dostumun oğluna sağlıq dilədim:
Səni salamat ol,yaşa dol,Anar!
Nar ağacı əkdim,qulluq eylədim:
Ucuz olar,bazara çox dola, nar.
***
Oynanmamış hansı xana qalıbdı?
Muğamat dünyası Xana qalıbdı?
Var-dövlət hansı bəy, xana qalıbdı?
Bir gün örkən doğanağa dolanar!
**
Miraslan,həmışə xalqı say,an da.
Var olsun, xalq sayan, xalqı sayan da
Qonşu qudurmasın,onu sayanda
Dəhşət olur,dolan namus,dolan ar!
02.05.2022


SON QOYDUM BU "HİCRƏTƏ"...

Oturub "köçkün"otağımda
Marsianla danışıram
(Onların da jurnalında
şeirim çıxıb,"məşhuram")
Əvvəlcə hal-əhval tutur
Ukraynadan söhbət salır
Bəzi iradların deyir
Məndən də "məlumat"alır:
Siz orda nə edirsiniz?!
Haqqın tərəfində durun
Avropaya qahmar durun!
Deyirəm :bəs,axı?!...
Marsian ürək-dirək verir;
"Köhnə palan için eşir":
Rusun ipinin üstünə
Odun yığmaqmı olar?!
Birdən sözü dəyişir:
sizdə neçədi dollar?
Söhbəti çəkir ticarətə
Mənsə,hirslənirəm
son qoyuram
bu "hicrətə"...
(bəlkə ardı oldu,əgər barışsaq)
02.05.2022


O ADANI TAPAQ...

Nəhayət,Marsian dostum yenə
Qonaq gəldi mənə-
"köçkün"otağıma;
Üz-üzə əyləşdik.
Dedi ki,"sən,
bağışla,bilirəm ,incimisən;
bizlərin də səhvi olur
(sizdən fərqli,biz səhvi etiraf edirik! )
Barışdıq, danışdıq,dərdləşdik...
Bu dəfə mən sual etdim:
Deyirlər bu zamanda
(on bir ayın sultanı Ramazanda!)
ALLAH şeytanı qandallayır,
zəncirləyir;
Cəza verir,danlayır-
Sonra isə bir adada gizləyir;
bu doğrumu?!
Bəs,o ada harada-
adı nədir?!
Marsian verdi cavab:
O ada sənə yaxın yerdədir
Adı "A"hərfilə başlayır;
İsrar etdim:yox hardadır?
-sən necə küt adamsan
qınamıram,"yer adamı"san...
Dedi və küsdü getdi.
Pis oldu halım
Bəs ,necə könlün alım?
Amma Siz də düşünün dərin
Tapaq "A" hərfilə başlayan o adanın yerin...
05.05.2022ABRIMA bax,e!

Bir zamanlar sənin ayaq izlərindən tozu yığırdım
Sanırdım sonra əridərəm qızıl alaram
Ağlıma bax, danla məni...
Sənə deyə bilmədiyim sözlərimi
ürəyimdə saxlayırdım...
Ürəyim xəstə düşdü,
O sözlər də qəzəbləndi
Üzü üstə düşdü...
Təyyarədə uçuram,
yerdə gəzirəm səni...
Abrıma bax,qına məni
Yerdə səni tapammadım,
indi göylərdə gəzirəm səni...
02.05.2000


OLAYDI

(Gözəl şairimiz S.Babullaoğlunun "oktyabr ağısı" şeirindən təsirləndim, yazdım)

QURANdan danışanın
ALLAHı olaydı...
Gorundan danışanın
pənahı olaydı...
Qeyrətdən danışanın
isməti olaydı;
Taledən danışanın
qisməti olaydı...
Millətdən danışanın
təpəri olaydı;
Vicdandan danışanın
xəbəri olaydı...
Sayaram sübhə qədər...
Məncə, bəs edər...
Dərddir:ya adam ölə,ya böcək;
Oktyabr gələndə şaxtalar başlayar
Ehtiyatlı olmaq gərək
Yoxsa,saxtalar başlayar...
Bunlar hamısı axı,qardaş
"adam"deyilənə xasdır;
"Dünya da təəssüf ki,
nə məscid,nə monastır"(S.B)
01.05.2022

KİTAB YÜKLÜ EŞŞƏK
(təmsil)

Sahibi essəyinə bir gün kitab yukləmisdi.
Təəccüb qalan eşşək,qulaqların şəkləmisdi...
Elmi- irfandan idi, ol kitabların hamısı
Savadsız sahibindən eşşək etdi ,iltiması:
"Ağa,kitab görəndə sən ki, qaçardın uzağa
İndi nə səbəb olmuş böylə,kitab daşımağa?"
Tərs-tərs baxdı sahibi eşşəyinin duz üzünə,
Dedi: bu,siyasətdi, a qanmaz, çatmaz ki, sənə
Əmr edib təzə padşah ki, hamı kitab oxusun
Kim kitab oxumursa,ölkədən qovub çoxusun.
Qoy görsün ənam versin,mən də bir vəzifə alım.
Essəksə qorxa-qorxa dedi:ağa,var sualım
Neylərsən,şah desə ki,oxu bunun bircəsini.?!
Açıqlandı sahibi dedi:"axmaq,kəs səsini!
Əmr etsə,"oxuyaram",boş sözlər deməyə nə var?
Çox da çəkməz ,hamı bilir özün göstərir hökmdar.
Kəsərəm o,dilini bir də desən sən bu, sözü-
Eşitmişəm,bir hərfi tanımır, padşahın özü"...
30.04.2000


TƏKBƏNDLƏR

Əkilmiş ağacın meyvəsi yoxsa,
Nəyimə gərəkdir kölgəsi yoxsa?
Hüququ olmayan qərib bəndənin
Günü ah-vay olar,ölkəsi yoxsa.
***
Bir silah ki,məni qorumayacaq,
Nə faydası vardır,paslanar ancaq.
Qocalar evinə atılsa,ata-
Milyoner oğluna nifrət olacaq.
***
Dost qaçıb gizlənsə çətin anımda
Bir daha durmasın mənim yanımda.
Dostu düşmən edən bədbəxt adamdır-
ALLAH kömək olsun, mənə tanımda.
27.04.2022

BAX,E!
(uzun illərdən sonra bir "dostumla"görüşdüm
Ağladı..)

Qara daşlar arasında
Yeyin baxtım bitib,bax,e!
Aylar, illər sırasında
O,xoş vaxtım itib,bax,e!

Çörəyin qədrin, bilmədim
Böyüyün çətrin,bilmədim.
Sən dostun xətrin,bilmədim,
Qızıl taxtım itib,bax, e!

Ömrə üstdən boylanırdım
Keyf çəkirdim,əylənirdim
Bir "ağ atlı oğlan" idim
Köhlən atım itib,bax,e!

Çox görüb, az öyrənirdim,
"Nə xoşbəxtdir!"-soylənirdim
Təriflərdən piylənirdim
"Məşhur" adım itib,bax, e!

Daha gizləmək nə lazım?
(Yer qalmadı səndən yazım...)
Mən, gərək özümü asım
Ömür çatım itib,bax,e!


BƏS NECƏ?!

Şair gərək "qaynaya",
Sözlə şahmat oynaya,
Bənzər təmiz aynaya-
Bəs necə?!

Söz bitər yarasında;
Yazar eşq barəsində;
Üzər söz bərəsində-
Bəs necə?!

Unudar vaxt,saatı;
Şahə qalxar söz atı;
Şeir olar sövqatı-
Bəs necə?!

Tərif,təltif gözləməz;
Şan,şöhrət,"mif", gözləməz
Asılar,ip gözləməz-
Bəs necə?!

Samandan kölgə olmaz;
Kağızdan bəlgə olmaz;
Şairə, "bölgə" olmaz-
Bəs necə?!

Sözü sınsa,qan verər,
Vətən üçün can verər,
Qiymətin zaman verər-
Bəs necə?!
27.04.2020


Baxış sayı: 582


Bölməyə aid digər xəbərlər