19:48 / 19-05-2022
Yoluxanların sayı artdı
Qalib gəldi Azərbaycan-Elçin Səlimli-Şeirlər
Tarix: 18-11-2021 23:37 | Bölmə: Ədəbiyyat
Onun öz sözü, öz deyimi var

Elçin Səlimli Sumqayıt ədəbi mühitində yazıb-yaradır. Onun öz sözü, öz deyimi var. Yazdığı şeirlərdə sevgini, Vətənə olan məhəbbəti, təbiət gözəlliklərini, müharibədəki qalibiyyəti aydın şəkildə görürük. Onun misralarındakı təbiilik, səmimilik, cəsarət diqqəti cəlb edir. Elçinə uğurlar arzulayırıq. Əminik ki, hər zaman olduğu kimi dolğun, mənalı şeirləri ilə oxucuları sevindirəcək!
Namiq MƏMMƏDLİ
Sabaha-inamla.az

Qalib gəldi Azərbaycan

Ay başı boş,kəsik qulaq,
Leşiniz var qalaq-qalaq,
Onlar üstə büsat quraq,
Qoy eşitsin bütün cahan.
Qalib gəldi,Azərbaycan!.

Topunuzu dağıtmışıq,
Qanınızı axıtmışıq,
Ananızı ağlatmışıq,
Bu utancla durub,dayan.
Qalib gəldi Azərbaycan!

Saysız,qotur əsgərinə,
Bir əsgərim bərabərdir.
Sənin yenilməz orduna,
Bir zabitim kifayətdir.
Vermədik biz sizə aman,
Qalib gəldi,Azərbaycan!
17.10.2021.

Payız verəcək

Sarılıb silaha yenilməz Ordum,
Ölümdən qorxmayan çəkilməz Ordum,
Kimsənin önündə əyilməz Ordum.
Gələcək qələbən,inan gələcək,
Müjdəli xəbəri Payiz verəcək.

Heç aman verməyib,dağıdıb,tökün,
Müxənnət düşmənin belini bükün,
O hələ anlamır zərbəsin Türkün.
Güləcək üzümüz,inan güləcək,
Müjdəli xəbər Payız verəcək.

Vur igid əsgərim,qoluna qüvvət,
Hər zərbən düşmənə yağdırır şiddət,
Qalib gələcəyik,etmişik niyyət.
Deyəcək xoş xəbər,inan deyəcək,
Müjdəli xəbəri Payız verəcək.
31.10.2020.

Bayatılar

Şuşam şah damarımdı,
Xoş gününə ağladı,
Ğöz yaşları,sevinclə,
Xarı bülbül topladı.
*
Sevinir Cıdır düzü,
Həsrətlə gözlər bizi,
Kəsik qulaq düşmənə
Endirdik zərbəmizi.
*
Topxanamız canlandı,
Bizi görüb oyandı,
Sevincək,gülə-gülə
Hamını qucaqladı.
*
Susmuş İsa bulağı,
Zümzüməyə başladı,
Şırıltıyla o yenə,
Gurlamağa başladı.
*
Turşsu qalxdı ayağa,
Quşlar qondu budağa,
İgidləri görüncə
Başladı əl çalmağa.
*
Qırxqız düzü düzüldü,
Gözəlləri can üzdü,
Salam verdi bizlərə,
Üzlər necə gözəldi.
19.09.2021.

Bizim şəhidlər

44 gün gecəni qatıb gündüzə,
Ölümdən can aldı,bizim şəhidlər.
Gücü qollarına,təpəri dizə,
Düşməni lərzəyə saldı,şəhidlər.

Qana-qan,cana-can söyləyib hər an,
Döyüşdən-döyüşə getdi şəhidlər.
Gözləri intiqam hissiylə yanan,
Kəndi,şəhərləri aldı şəhidlər.

Nə soyuq bildilər,nə də ki,boran,
Dözdülər şaxtaya,qopsa da,tufan,
Əzdilər düşməni,verməyib aman,
Sonra da,qürurla baxdı şəhidlər.

Mərdliklə,qorxmadan girib döyüşə,
Tankları,topları vurdu şəhidlər.
Sonra da,dığanı salıb təşvişə,
Dünyanı başına yıxdı şəhidlər.

Sevin ana torpaq,sevin Vətənim,
Sevin məmləkətim,sevin ellərim,
Sevin uca xalqım,böyük millətim,
Şuşaya bayrağı taxdı şəhidlər.
24.09.2021.

Olsaq

Bizi bizdən kim ayıra bilər ki,
Möhkəm olsaq,mətin olsaq,bir olsaq
Səddimizi kim dağıda bilər ki,
Əlbir olsaq,dilbir olsaq,hürr olsaq.

Bizim dərdi çəkə bilməz bir kimsə,
Gecələrim qaışıbdır gündüzə,
Dilcanımı vermərik biz heç kəsə
Həmrəy olsaq,həmkar olsaq,hürr olsaq.

Xram çayı salamlayar hey bizi,
Qarayazı qucaqlayar hər düzü,
Şair Elçin deyər sözün düzünü,
Basılmarıq yurddaş olsaq,gur olsaq.


Əzizləyirlər

Səyyaha bənzəyir mənim həyatım,
Gəzirəm Vətəni mən qarış-qarış,
Ötüşür sürətlə günlərim,ayım,
Etdikcə elimə ,obama alqış.

Gəzdikcə kəndləri ,gəzdikcə bir-bir,
Açılır qarşımda eyni mənzərə.
Məni düşünməyə vadar eləyir,
Gəlib yetişdikcə hər təzə yerə.

Hər yerdə çətinlik eynidir canım,
Tutulur nəfəsim,qalmır həvəsim,
Bu oğlan çağında hazırkı qışın,
Qazsız soyuğuna dözmək olarmı?

Bu sadə insanlar əziyyət çəkir,
Evində qocası,körpəsi vardır.
Soyuq baxışları,gözlər yaşarır,
Sanki həyatları onlara yaddır.

Bax belə yaşayıb ömürlərini,
Üzüntü içində gün keçirirlər.
İsidə bilməyib sevdiklərini,
Elə qucaqdaca əzizləyirlər.


Bir gözəl baxırdı Murov dağına

Qara tellərini meh dələyirdi,
Lalə yanaqları şeh dələyirdi,
Baxışı dağları hey dələyirdi,
Bir gözəl baxırdı Murov dağına.

Boyu uca idi,dolu,qamətli,
Duruşu gözəldi,hər yanı ətli,
Ona baxanları edərdi dərdli,
Bir gözəl baxırdı Murov dağına.

Dalğın fikirlərin dalıb sehrinə,
O məğrur dağların qalıb sehrinə,
Onu sevənləri salıb sehrinə,
Bir gözəl baxırdı Murov dağına.

Ağrın,acın nədir,söylə,ay gözəl,
Yoxsa darıxırsan burda,ay dəcəl?
Baxmaqdan yoruldun,bir az da dincəl,
Gözəl hey baxırdı Murov dağına.

Nəhayət,baxışlar yoruldu,durdu,
Sanki baxışları bir ildırımdı.
İldırım baxışlar Elçini vurdu,
Bir gözəl baxırdı,Murov dağına.


Gedər

Keçər dövran yavaş-yavaş,
Qəm eləmə,ağarsa baş,
Yaş üstünə gəlir bir yaş,
Yüzü arzulayar,gedər.

Ay gözəlim,ay qaraqaş,
Ayağına dəyməsin daş,
Mən səninlə olaydım kaş,
Özü arzulayar,gedər.

Yaz,ay Elçin,ömür azdır,
Hər şeirin xoş avazdır,
Üzümüz yenə yazadır,
Yazı arzulayar,gedər.


Üşüyər,üşüyər

Yenə soyuq,yenə şaxta,
Mən nə deyim belə baxta,
Heç olarmı sevgi saxta?,
Qəlbim üşüyər,üşüyər.

Sinəmdə döyünür ürək,
Ağrımasın təki görək,
Çox olacaq mənə gərək,
Könlüm üşüyər,üşüyər.

Sazaq döyür sərt sinəmi,
Dağıdacaq dərd sinəmi,
Vurmasın namərd sinəmi,
Sevgim üşüyər,üşüyər.


Xoşum gəlir

O sürməli gözlərindən,
Bal tökülən sözlərindən,
Heç nə ötməz nəzərindən,
Gülüm,yaman xoşum gəlir.

Lalə kimi gül üzündən,
O solmayan bənizindən,
Üzündəki xal izindən,
Gülüm,yaman xoşum gəlir.

Təravətli nəfəsindən,
Eşqə olan həvəsindən,
Məlahətli,gur səsindən,
Gülüm,yaman xoşum gəlir.

Nə şirindir ləbin sənin,
Yedikcə artar həvəsim,
Tər-təmiz,mərmər sinənin,
Qoxusundan xoşum gəlir.

Yaz ətirli qara teldən,
Nərmə-nazik incə beldən,
Elçin deyər,şux bədəndən,
Gülüm,yaman xoşum gəlir.


Baxış sayı: 386


Bölməyə aid digər xəbərlər
15-04-2022, 11:23 Miraslan Rasim-Şeirlər
27-02-2022, 16:15 Ramiz Təmkin vəfat etdi
17-02-2022, 14:24 Ənvər Əhməd vəfat etdi