Aygün Fikrətqızı -ŞEİRLƏR
Tarix: 03-08-2021 01:41 | Bölmə: Ədəbiyyat


“ƏDALƏT İŞIĞINDA” Ədəbi Məclisi təqdim edir:

Dadaşova Aygün Fikrət qızı (Fikrətqızı) 22 may 1986-cı ildə Füzuli rayonunun Mirzənağlı kəndində anadan olub. Ailəlidir. 2 övlad anasıdır. Evdar xanımdır.
Əslində orta məktəb dövründə şeirlər yazmağa başlamış və bunun davam etdirir. Bir çox şeirləri tədbirlərdə səsləndirilir. “ƏDALƏT İŞIĞINDA” Ədəbi Məclisin üzvüdür. Mütəmadi olaraq tədbirlərdə iştirak edir.Şeirlərini oxuyanda əsas ana xətt vətənpərvər mövzulara üstünlük verdiyim üçün onunla söhbətləşmək, onun yazdığı şeirlərin işıq üzü görməsi üçün çalışdım. Övladlarını da vətənpərvər ruhda böyüdür. Allah Sizi qorusun. Ədəbi yaradıcılığınızda uğurlar diləyirəm. Qarabağımızın bütün guşəsi həm sizə, həm də mənə bir şair olaraq doğmadır. Doğma yurdlarımızda görüşmək ümidi ilə...

Hüquqşünas-şair,
AJB-nin üzvü,
“ƏDALƏT İŞIĞINDA” Ədəbi Məclisin sədri
Aygün Fikrətqızı

DAĞLAR

A dağlar! Qarınız hanı,
Əriyibdir gör haçandan?
Dumanlı, selli görmüşəm,
Sizləri mən, göz açandan...

A dağlar! Qarınız hanı,
Bəlkə sizə göz dəyibdir?!
Mən sizlərə güvənmişəm,
Ruhum sizi istəyibdi.

A dağlar! Qarınız hanı,
O əlçatmaz zirvələrdə,
Ağ xalılar, göz yaşı tək,
Sellənibdi dərələrdə...

YURDUM

Vurğunam yurduma, torpağıma mən,
Kaş ki, görməyəydim bağrını talan,
Özüm qəriblikdə, ruhum vətəndə,
Sanki cansız ruhdu tək mənə qalan.

Ürək burda tənha, yurdum da orda,
Düşmənin əlində əsirsən yurdum!
Bu necə taledir yazıldı mənə,
Mən səni, sən məni gəzirsən yurdum?!

Yetişə bilmədik sənin hayına,
Yağılar sinəndə yaralar açdı,
Ordun hücum etdi verdi vayını,
Düşmənlər papağın qoydu da qaçdı.

SEVGİ

Şöhrəti sevgidən üstün bilirsən?
Ülvi hisslər belə yox olubdurmu?
Qəlbimi yerindən qoparırsan sən,
İnsanlıq bu qədər çox ölübdürmü?

Günüm keçir qorxunc yuxular kimi,
Gecələr kabusdu, qorxular kimi,
Kədərdən inləyir qəlbimin simi,
Xoş arzular belə tez solubdurmu?

Ürək özü, candan ayrı deyil ki?!
Əzabın sevgiylə başlayır ilki,
Bu bəlalı eşqə könlüm deyir ki,
Zalım ürəklərə eşq dolubdurmu?

ŞAİR

Şairin sözünü anla hər zaman,
Sinəsi hikmətlə dolu bir ümman,
Həyatı vəsf edər, bizə anladar,
Bəzən sevindirər, bəzən ağladar...

Şeirlər şairin ömrünü bəzər,
Ağrı, acısını sözlərdə gəzər,
Göyləri fəth edər şair kəlamı,
Duaya bəzəyər şair salamı.

Sözləri mənalı, kəsərli olar,
Dərdli insanlara təsəlli olar,
ALLAHın müqəddəs varlığı şair!
İblisin özünə göz dağı, şair!

Çiçəyə, bülbülə nəğmələr qoşar,
Gözəllik önündə qaynayıb daşar,
Ülvilik axtarır bu həyatda, o,
Hamıya örnəkdir, kainatda, o!

HƏYAT

Mən səni anlayıb dərk eyləyəndə,
Sən kədər yükünü çiynimə qoydun,
Biz sənə olanda sadiq bir bəndə,
Sən kasıb, məzlumun gözünü oydun.

Sənin gizli-gizli sirlərin də var,
Məkrin, hiylələrin gizlənib harda?!
Biz səni sevəndə qeyri-ixtiyar,
Sən bizi sınadın imtahanlarda...

Biz sənin qədrini bilsək də belə,
Sən bizə gah tale, gah əcəl oldun,
“Ömür” deyiləni qərq etdin selə,
Sonradan maraqlı, həm gözəl oldun...

Aygünü tuş etdin əzablarına,
Ömrünə dağ çəkdin, zəhər də qatdın,
Ey həyat, yetdimi əzab karına?
Barı indi denən, arzuna çatdın?!

FÜZULİM MƏNİM

Ruhun canımdadır, adın qanımda,
Fəxrim, iftixarım, Füzulim mənim!
Səndən söhbət açır hər gün yanımda,
Yaxın doğmalarım, Füzulim mənim!

Ərgünəş dağına, söykənən şəhər,
Köndələn çayında üzdün hər səhər,
Münbit torpağında bol məhsul, bəhər,
Ey gözəl diyarım, Füzulim mənim!

Otuz ildir görmək arzusundayam,
Sənə salam vermək arzusundayam,
İllərdir “qəriblik” adasındayam,
Sənə var güzarım, Füzilim mənim!
Sənsən düz İlqarım, Füzulim mənim.

ELƏ, OBAYA BAĞLIDIR...

İnsanı tanımaq çətin,
Hamı deyil ki, saf, mətin,
Vurğunuyam bu millətin,
Elə, obaya, bağlıdır...

Ailəmdir sevgim, yarım,
Öyünc yerim, iftixarım,
Qohumlarım, balalarım,
Elə, obaya bağlıdır...

Torpağımız oldu azad,
Başımız dik, qəlbimiz şad,
Bizdə hamı-hər bir övlad,
Elə, obaya bağlıdır!

Aygünün xoş arzuları,
Gül açdı, ömür baharı,
Tanıyıram dostu, yarı:
Elə, obaya bağlıdır!

CƏBRAYILIN

Hər dağın, hər daşını,
Öyürəm mən, Cəbrayılın!
İllərdi ki, duz, çörəyin,
Yeyirəm mən, Cəbrayılın!

Övladlarım ora bağlı,
Biz hamımız Qarabağlı!
Hamısın-oğul, uşaqlı,
Sevirəm mən, Cəbrayılın!

Mən, bu elin şair qızı,
Yeni parlayan ulduzu,
Bol olsun varı, ruzusu,
Deyirəm mən, Cəbrayılın!

Aygün deyər: qohum, qardaş,
Xoşbəxt ola elində kaş!
Qarşısında həmişə baş-
əyirəm mən Cəbrayılın!

GEDƏR

İnsanda inam olmasa,
Arzuları batar, gedər!
Etdiyini anlamasa,
Mənliyini satar gedər!

İradəsiz bir insanın,
İşinə çətin inanın,
Belələri başqasının
Kölgəsində yatar, gedər!

Adam var ki, qorxusundan,
Gördüyü bəd yuxusundan,
Taleyinin qurğusundan,
Ayrılmamış, qatar gedər!

Aygün həyatı anladı,
Əyrini gördü danladı,
Qüsurları yamanladı,
Düz yolunu tutar, gedər!


BALALARIM...

Siz ömrümə işıqsınız,
Evimə yaraşıqsınız,
Daim gülərüz, şıxsınız,
Balalarım...

Bal qatdınız həyatıma,
Çatarsınız imdadıma,
Ruhsunuz xoş ovqatıma,
Balalarım...

Şükür, sizin balasınız,
Həyatdan zövq alasınız,
Görüm, xoşbəxt olasınız.
Balalarım...

QARABAĞ

Dil açmamış arzularım,
Talan oldu obalarım,
Məhsul verməmiş bağlarım,
Yağılara qaldı varım,
Qarabağım...

Oğlun, qızın yaralandı,
Ürəyimiz paralandı,
Dağların qana boyandı,
Qarabağım...

“Köçkün” adıyla yaşadıq,
“Evsiz” ləqəbin daşıdıq,
Çətin duruma başladıq,
Qarabağım...

O pis günlər gendə qaldı,
Ordumuz qələbə çaldı,
Vətən sevgim sənlə qaldı,
Qarabağım...

FƏLƏK

Fələk! Kim göndərdi qarşıma çıxdın?
Başıma tac qoydun, “aldatdım” demə!
ALLAH təkdir, şəriki ola bilməz!
Kiminsə qəlbini qanatdım demə!

Torpaq üçün candan, qandan da keçdik,
Cənnətə yollandı şəhidlərimiz,
Qisas almağa da bizlər and içdik,
Zəfər çaldı qorxmaz igidlərimiz!

Ey İblis! Sən acır sayırdın bizi?
Bizə dayaq olan ALLAHımız var!
Qarşılayaq xoşbəxt günlərimizi,
Görsünlər nə parlaq sabahımız var!
Baxış sayı: 422


Bölməyə aid digər xəbərlər
19-11-2021, 20:17 Nadir Əhməd-Şeirlər
15-08-2021, 01:19 Elçin Səlimli-ŞEİRLƏR
7-08-2021, 03:20 Miraslan Rasim-ŞEİRLƏR