İbrahim Yusifoğlu- UŞAQ ŞEİRLƏRİ-Sabaha-inamla.az-da
Tarix: 30-05-2021 14:26 | Bölmə: Ədəbiyyat


1 iyun-Usaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günüdür.

Qıymayın uşaqlara

Ay, günəş istəyirlər,
Nur ələnsin cahana.
Şeh, yağış diləyirlər,
Təbiət gəlsin cana.
İstəyirlər gül, çiçək
Ətri çöksün hər yana.
Raketləri, topları
Tuşlamayın onlara.
Tanrıdan gələn səsdi:
- Qıymayın uşaqlara!

Uşaqları gül üstə
Kəpənəklər gözləyir.
Səkilərdə gəzişən
Göyərçinlər səsləyir.
Bülbüllər, qaranquşlar
Şux nəğmələr bəsləyir.
Bu rəngarəng dünyanı
Boyamayın siz qana.
Ey insan qatilləri,
- Qıymayın uşaqlara!

Arzuları tumurcuq,
İstəkləri qönçədi.
Yaşamaq həvəsləri
Hər istəkdən öncədi.
Baxışları ovsunlu,
Gülüşləri incədi.
Dünyanın sinəsinə
Vurmayın ağır yara.
Ey insan qatilləri,
- Qıymayın uşaqlara!

Əl boyda uşaqların
Ömrünü söndürdünüz.
Gecə şirin yuxuda,
Yataqda öldürdünüz.
Neçə məsum körpəni
Ölümə güldürdünüz.
Bu vəhşi əməllərdən
Dünya gəlibdi zara.
Daha yetər, son qoyun,
Son qoyun terrorlara.
Bu tanrının səsidi:
- Qıymayın uşaqlara!

A R A B A

Yoldan çıxın:
-ba-ba-ba,
Yola çıxıb
a r a b a.
Sürəti
at  surəti,
Sükanısa
cilovdu.
Cilovdan
bərk-bərk  tutan
Od  parçası
Bilovdu.
Bilov çəkir
yüyəni,
Boylanır
sağ- soluna.
Arabanı
döndərir
Bir an bostan
yoluna.
Bu  yolla
gedə  bilməz
“Mersedes”,
nə də”CİP”.
Ancaq  bizim
a r a b a
Öz  yolunu
düz seçib.
Neçə  çuxur,
gölməçə,
Qarşısına
çıxsa  da,
Asanlıqla
adlayır,
Bu  yollardan
a r a b a .
Təkərlərin
tak—tuku,
Səs salsa da
dörd  yana,
Arabamız
yetışir,
Göz  oxşayan
bostana.
Siqnal  verir:
-ba- ba- ba.
-Ay  uşaqlar,
tez  dərin,
Qovun,  qarpız,
ş a m a m a .
Qovunlar
əzilər  ha...
Bircə-bircə
bələyin
Arabada
samana.
...Tutan  kimi
yükünü,
Yola  çıxır
a r a b a.
Siqnal  verır:
-ba-ba-ba.
-Aparırıq
sovqatı,
Bağçada
u ş a q l a r a !

A Y N A

Bu  şirindil ,  gülbala,
Mehriban  qız  Aynadı.
Əlləriylə  tutduğu
Balaca  bir  aynadı.

Ayna  aynaya  baxcaq,
Qanı  yaman  qaynadı.
Aynadakı  qiz ilə

Deyib-gülüb ,  oynadı!

Düş  gəl  yerə,güləşək
                

Araz  deyir :-Ay Günəş,
İşığın  aşıb- daşır.
Sənə  baxa bilmirəm,
Gözlərim  bərk qamaşır.

Qaçıb  çıxmısan  göyə,
Cığallığından  əl  cək.
Əgər  məndən  qorxmursan,
Düş  gəl  yerə güləşək!
                   
                 QARIŞQALAR
             
              Yuvaları  önündə ,
              Qarışqalar  qaynayır.
             Toxunmayın  onlara,
             Bir- biriylə  oynayır.
             
             Hücum    vaxtı xırmana,
              Düzülürlər  sıraya.
              Buğda  dənələrini,
              Tez  alırlar araya.
             
              Yolda  hansı yorulsa,
              Köməyinə   çatırlar.
              Mənzilə   yetənəcən,
              Lap  qan –tərə batırlar.
             
              Qış   uzunu havalar,
              Şaxta  olsun,ya da qar,
              Yeməyin  azlığından,
               Qorxmayır  qarışqalar!
                    
                    TUT   AĞACI
          
              Tutağacı,   tutlara de,
             Yenə  dava başlamasın .
            Mən kölgəndə  uzanmışam
             Məni  üstən daşlamasın.
             Təzə   köynək geyinmişəm,
            Üst- başımı  yaşlamasın!
                              
                      Ç A Y D A N
                  
                   Qazın  üstündə çaydan,
                   Özünü  bərk saxladı.
                   Alovlar  qəzəblənib,
                  Onu  yaman dağladı.
                  Yazıq  çaydan dözməyib,
                  Hönkür-hönkür  ağladı!
                       
                     Ç I R A Q
             
             Çıraq    yanır bayaqdan,
              İşığını  az salır.
              Nəsə  olub çırağa,
              Yamancana  sozalır.
             
              Akif  dedi:-Bilirəm,
              Əlacını  cox asan.
              Gərək  onun astaca,
              Qulağını  burasan.
                           

                ALMA   NEYNİR ALMANI
                
                 Babanın   gətirdiyi ,
                 Boğça  dolu almadı.
                 Almaya alma    verdi,
                 Alma alma almadı.
                
                 Alma  dedi:_ almaram.
                 Almanı ,     baba canı.
                 Mənim  özüm almayam,
                 Alma neynir almanı!
                            

                 ULDUZLAR  YERƏ YAĞIR
               
                   -Babacan, ay babacan,
                    Nənəni də  tez çağır.
                    Göydə  olan ulduzlar,
                   Qar  olub yerə yağır.
 
Ulu dağların

Şiş qayaları
Göyləri qucar.
Zirvələrində
Qartallar uçar –
Sərt, əzəmətli
Ulu dağların
****
Gədiklərində
Dənər qar saxlar
Ətəklərində
Buludlar çağlar –
Dupduru, bumbuz
Sulu dağların
      ****
Öz donlarını
Buluddan seçər.
Qorxunc keçiddən,
Aşırımdan keçər –
Cığırı, izi,
Yolu dağların
****
Dağ lalasını
Külək qoxlayar.
Bal, armud dadın,
Ayı yoxlayar –
Barla, bəhərlə
Dolu dağların
     ****
Pələng nərəsi
Qəlbləri dağlar.
Ceyranlar hürkər,
Cüyürlər ağlar –
Səngərə dönər
Kolu dağların.
****
Yayda qoynuna
Qonaqlar gələr.
Çadırlar qurub
Burda dincələr –
Meşədi sağı,
Solu dağların.
      ****
Görünməz gözə,
Ucu-bucağı.
Gəzsən qurtarmaz
Yaxın-uzağı –
Uzanıb gedər
Qolu dağların
05.01.2020
                       
                                    Göy Yerə zəng eyləyir
                                       
                                        Hava yaman tutulub,
                                        Şimşək hay-küy eyləyir.
                                        Topa-topa buludlar
                                        Yerə yağış ələyir.
                                        Baxıb yağan yağışa,
                                        Uşaqlar söz söyləyir;
                                        İlkin deyir: - Bu yağış
                                        Yeri lap dəng eyləyir.
                                        Toğrul deyir: - Damcılar
                                        Bax, yerlə cəng eyləyir.
                                        Araz deyir: - Uşaqlar
                                        Göy Yerə zəng eyləyir.
                           
                                          Külək apardı
                                        
                                         - Aysun əlində
                                          Şarların vardı.
                                         - Baba, şarları
                                           Külək apardı.
                                       
                                       - Aysun, bəs sənin
                                          Güllərin hanı?
                                        - Külək apardı,
                                          Babanın canı.
                                      
                                         - Aysun, telindən
                                          Bantı kim açdı?
                                        - Bantımı külək
                                          Açdı və qaçdı.
                                      
                                         - Aysun, heybəndə
                                          Bu nar nə nardı?
                                        - Baba budaqdan
                                          Külək qopardı.
                                       
                                         - Aysun, sən sabah
                                          Bəs nə edəssən?
                                          Bağçaya şarsız
                                         Bantsız gedəssən?
                                         
                                           İstədim alam
                                          Sənə bant, şarı.
                                          Əlimdən pulu
                                          Külək apardı.


“ŞEYTAN BALA”

Babamın dəcəl
Quzusu vardı.
Rəngi elə bil
Ağappaq qardı.
Yaman dəcəldi,
Yaman bəladı.
Hələ adı da
“Şeytan bala” dı.
Səslədim mən də,
Gəlmədi quzu.
Göstərdim ona
Bir ovuc duzu.
Yanıma qaçdı,
Xoş görkəm aldı.
Əlimdən öpdü,
Duzu yaladı.

Ç A Q Q A L A

Budaqlardan  sallanan,
Çaqqaladı  ,çaqqala.
Bir  cibyığdım   yeməyə,
Babam dedi:--dur, bala !

Əgər  yesən çaqqala,
Dodaqların  büzülər.
Dişlərin  bərk qamaşar,
Göz  yaşların süzülər.

Günəşdən  nur  əməcək,
Morlananda   çaqqala,
Yamanca  xoş  gələcək,
Uşağa,  ağsaqqala.
                 
                ÜZƏRRİK
            

            Ay üzərrik,  üzərrik,
            Sizi koldan üzərik.
             Boyunbağı  eyləyib,
            Sinəmizə  düzərik!
        
                   QUMRUDU
                
                  -Budağa qonub  baxan,
                   O quş  necə yumrudu.
                 -Tanımadın, ay  Araz,
                   Onun  adı Qumrudu.

G Ü N Ə B A X A N

Günəbaxan,  günəbaxan ,
Ay özünü   günə  yaxan.
Quşlar   səni   dənləyəcək,
Açıq   qalıbaxı  yaxan.                       
       
                   Po l i s   ə m i
                  
                   Polis  əmiyə baxın,
                   Hamı  keçiddən keçir,
                   Təkcə  yolda o  qalır.
                    Küçənin  ortasında
                    Özü də ki,  fit çalır.

                   
                   Nar  çiçəyi
                  
                   Hər ağacın,  hər kolun.
                   Özünün   var çiçəyi.
                   Mənə  daha xoş  gəlir,
                   Bağçada  nar çiçəyi.
                   
                  Kolların  budaqları,
                   Al-qırmızı  bələnib.
                  Çiçəklərin  üstünə
                    Mirvarı  şeh  ələnib.
                 
                  Günəşdən   nur  əmərək,
                  Onlar  bara dolacaq.
                    Çiçəklərim  payızda
                   Gülöyşə  nar olacaq.


                  KÜFTƏ
                
                 -Uşaqlar,  bişirdiyim,
                 Yumru, yumru  kündədi.
                  Kim adını  tez desə,
                   Biri ona  müftədi.
               
                 Səttar  dedi:- Ay nənə,
                Mən  deyim adı nədı.
                 İyindən bilirəm ki,
                 Bişirdiyin  küftədı.
                     

              ƏRİŞTƏ
        
         -O hansı  yeməkdi ki,
         Un ələkdən  ələnir.
         Sonrasa  xəmir olur
         Balaca kündələnir.
       
         Bu balaca  kündələr,
         Oxlovla  ovxalanır.
         Doğram- doğram  doğranıb,
         Sonra ipdən  sallanır.
      
        Hələ onu bişirmək,
        Tələb edir  səriştə.
        Aymir deyir:-Ay  nənə,
        Əriştədi,   əriştə!


Baxış sayı: 215


Bölməyə aid digər xəbərlər
15-08-2021, 01:19 Elçin Səlimli-ŞEİRLƏR
7-08-2021, 03:20 Miraslan Rasim-ŞEİRLƏR
12-06-2021, 15:09 Çingiz Qacar vəfat etdi