09:49 / 04-06-2020
TƏBRİK EDİRİK!
SƏN HAQQINI İSTƏMƏDİN, ƏZİZİM!-Əmir Pəhləvan
Tarix: 03-11-2019 01:40 | Bölmə: Ədəbiyyat
Yaşar Abutalıb oğlu Səfərov 1940-cı ildə Naxçıvanın Şahbuz rayonunun Şahbuzkənd kəndində anadan olmuşdur .A.Səfərov A.Zeynallı adına musiqi texnikumunun vokal və kamança şöbələrini, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin musiqili komediya aktyorluğu fakültəsini bitirdikdən sonra o, uzun illər Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Şikrətinin solisti olmuşdur. Ə.Səfərov Kuba, Avstriya, Macarıstan, Danimarka, Türkiyə və bir çox xarici ölkələrdə konsertlərlə çıxış etmiş, Azərbaycan musiqi sənətini müvəffəqiyyətlə təmsil etmişdir. O, Azərbaycan bəstəkarlarının bir çox mahnı və romanslarının ilk ifaçısı olmuşdur. Y.Səfərov 1974-cü ildə milli mədəniyyətimizin inkişafında uğurlarına görə Naxçıvan MR-in Əməkdar Artisti, 1989-cu ildə isə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının solisti kimi əsgərlər qarşısında tez-tez çıxışlar etmişdir. Vətəni, xalqımızın igid oğullarını vəsf edən mahnıları ilə onlara mətinlik hissi aşılayır. O, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Prezident təqaüdçüsü idi.
Yaşar Səfərov 2007 ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.

Məclislər qurulur kef havasına,
Rütbələr paylanır dəf havasına,
İnandın Şahbuzun saf havasına,
Sən haqqını istəmədin, əzizim!
Yerişin, duruşun ağaydı, bəydi,
Taxtın, yerin yuxarı mərtəbəydi,
Elinə, obana - bizə gərəydi,
Sən haqqını istəmədin, əzizim!
Səsinin rənginə boyandı dünya,
Yatmışdı, qəfildən oyandı dünya,
Sənə arxa kimi dayandı dünya,
Sən haqqını istəmədin, əzizim!
Təbiət yoluna xalı sərmişdi,
Zil nəfəsi bulaqlarda dərmişdin,
Tanrı qanadını sənə gərmişdi,
Sən haqqını istəmədin, əzizim!
Arazımın yaxasından tutardın,
Sularıyla Təbrizimə axardın,
İyirmi bir Azərimə baxardın,
Sən haqqını istəmədin, əzizim!
Şöhrətinlə, sənətinlə ucaldın,
Naxçıvana murad idin, vüsaldın,
Öz səsinlə eyni vaxtda qocaldın,
Sən haqqını istəmədin, əzizim!
Əmir Pəhləvan


Baxış sayı: 199


Bölməyə aid digər xəbərlər
13-03-2020, 14:17 ƏMRAH FƏQANOĞLU-ŞEİR