01:29 / 22-06-2021
Türkiyədə zəlzələ oldu
02:56 / 21-06-2021
Azərbaycanda zəlzələ oldu
NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ: MİLLİ QURTULUŞ TARİXİMİZİN İŞIĞINDA PARLAQ GƏLƏCƏYƏ DOĞRU
Tarix: 06-06-2021 23:47 | Bölmə: Siyasət

Cavadxan Qasımov,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti,
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Artıq qürurverici Milli Qurtuluş tariximizin 28-ci ilini yaşayırıq. Xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyev tərəfindən oddan-alovdan, dərddən-bəladan, böhran və sarsıntılardan, eyni zamanda, bu kimi tənəzzül meyillərindən xilas olaraq ölkəmiz davamlı, inamlı, qətiyyətli, uzunmüddətli və elmi əsaslara söykənən uğurlara nail olmaqla, bütün sahələr üzrə intibah və tərəqqi dövrünü yaşamaqdadır. Bu isə təbii ki, bütün sahələrə yeni nəfəs, yeni işıq və yeni həyat gətirdi.
Bu mənada, Azərbaycan Respublikasında davamlı və qətiyyətli hərtərəfli inkişaf prosesləri müasir təhsil standartlarının da zərurətini və əhəmiyyətini artırmaqdadır. Yeniləşən dünya reallıqları bütün sahələrdə olduğu kimi, məhz təhsil sektorunun da islahatlar fonunda keyfiyyət dəyişikliklərini tələb etməklə, yeniliklərin və bu sahədəki proseslərlə səsləşmənin güclü dayaqlarını yaratmışdır. Bu sahədə artıq elmin, təhsilin, innovasiyalaşmanın, çevikliyin, texnoloji inkişafın dəyişməz ünvanına çevrilən Naxçıvan Dövlət Universitetinin yeri və rolu böyükdür.
Naxçıvan Dövlət Universiteti gələcəyə doğru inamla və uğurlarla yeni inkişaf səhifələrini açmaqdadır. Burada təhsil alan hər bir tələbə milli təhsilin möhkəm dayaqları və aparıcı qüvvəsi olaraq formalaşır. Artıq universitetimiz:
- gəncliyin eşidilən səsi olmaqla, onların bacarıqlarının tərəqqisinə dəstək verilməsi;
- ideyaların məhsuldarlığı diqqət mərkəzində olmaqla, daha çox yaradıcılığa meyilli olması;
- yenilikçi dəyərlərin əsasları kimi hər addımda bu keyfiyyətlərin üstün tutulması;
- modernləşmənin ünvanı olmaqla, universitetlərarası münasibətlərin, təcrübə və tələbə mobilliyinin, eyni zamanda, mübadiləsinin fasiləsizliyi;
- elmin, axtarışın, ixtisaslaşmanın və bir çox keyfiyyət göstəricilərinin etibarlı təminatı ilə əhatə olunduğu yolda uğurlarla irəliləməkdədir.
Qarşıdakı dövrlərdə də bu potensialı daha da artırmaqla, gənclərin və abituriyentlərin seçimi yenə Ali məktəbimiz olacaq. Çünki, onlar gələcək perspektivlərinin, bunun üçün isə savadlanmanın və ixtisaslaşmanın etibarlılığında universitetin rolunun böyük olduğuna əmindirlər. Peşəkar müəllim heyətinin, həmçinin səmərəli öyrənmə və araşdırma mühitinin mövcudluğu Naxçıvan Dövlət Universitetinin  çox mühüm göstəriciləri içərisində yer almaqdadır.
Çox əlamətdar haldır ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının səmərəli sosial –iqtisadi siyasətinin mühüm göstəricilərindən biri olaraq uzunmüddətli iqtisadi prioritetlərinin əlçatanlığı istiqamətində islahatlar uğurla davam etməkdədir. Bu isə iqtisadiyyatın sahə strukturunun əlaqəli və qarşılıqlı inkişafı mühitində daha aktual görünməkdədir. Məhz belə bir mühitdə yeni prioritetlər istiqamətində ixtisaslı kadrların hazırlanması ciddi məsuliyyət və təşkilatçılıq tələb etməkdədir. Bu sahədə, xidmət sektorunun inkişafı, istehsal sferasının fasiləsizliyinin təminatı, beynəlxalq iqtisadi fəaliyyət mühitinin (və ya münasibətlərin) etibarlı təşəkkülü özünün spesifikliyi ilə çıxış etməkdədir.
Digər tərəfdən, qeyd olunan amillər gənclərin (abituriyentlərin) maraqları və dünya reallıqlarına inteqrasiya və çıxış imkanları baxımından da cəlbedicilik yaradır ki, bu da yeni bacarıq və qabiliyyətlərin mənimsənilməsinə ehtiyac yaratmaqdadır. Təbii ki, bütün bunların fonunda gənclərin ixtisasseçimi və gələcək perspektivlərini qurmaq yonündə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rolu və önəmi daha da artmaqdadır. Yəni onlar axtardıqları ixtisas üçün təhsilalma imkanlarını universitetimizdə tapmış olurlar. Qeyd etmək olar ki, universitetimizin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbələrinin bir sıra aktual ixtisaslarda təhsil alması mümkündür ki, onlar da məhz müasir milli iqtisadi hədəflərin reallaşmasının ifadəsi olmaqla, İqtisadiyyat, İqtisadiyyat (ingilis dilində), Mühasibat, Marketinq, Dövlət və bələdiyyə İdarəetməsi, Turizm işinin təşkili, Beynəlxalq ticarət və logistika, Menecment ixtisaslarından ibarətdir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri elmin sirrlərinə yiyələnmək, nəzəri biliklərinin artırılması və dürüst tətbiq olunması sahəsindəki qabiliyyətlərini daim artırır, bu sahə üzrə daha mütərəqqi elmi mənbələrə istinad edirlər. Bu mənada, təhsil alan tələbələr fizika-riyaziyyat fakültəsində Riyaziyyat müəllimliyi, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, Riyaziyyat, Fizika müəllimliyi və Fizika ixtisasları üzrə öz gələcək fəaliyyətlərini quracaqlar.
Qalib ölkənin inkişaf edən ali məktəbi olaraqNaxçıvan Dövlət Universitetinin davamlı və perspektivli inkişafında İncəsənət fakültəsinin rolu böyükdür. Ölkəmizdə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, yaşadılması və inkişafına böyük dövlət qayğısının göstərilməsi bu sahə üzrə gənclərin maraqlarının artmasına stimul vermişdir. İncəsənət fakültəsinin tələbələri milli musiqinin inkişafında, rəsm əsərlərinin işlənməsində, ixtisas üzrə biliklərin təkmilləşməsində və bu kimi istedadların artırılmasında göstərilən etimadlara layiq olmaq üçün əzmlə çalışdıqlarını göstərirlər. Onlar əsasən Musiqişünsalıq, İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri), İnstrumental ifaçılıq (fortepiano), İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər), İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri), Vokal sənəti (sahələr üzrə), Bəstəkarlıq, Dirijorluq (sahələr üzrə), Aktyor sənəti, Musiqi müəllimliyi, Təsviri incəsənət müəllimliyi, Rəngkarlıq ixtisasları sahəsində fərqlənirlər.
Təbii ki, bütün zamanlarda qlobal mahiyyətini qoruyan və yüksəldən, hazırda da dünya miqyasında təhdid və təsirlərini saxlamaqda davam edən COVİD-19 Pandemiyası ilə mübarizədə aktuallığı ilə seçilən ixtisas olaraq tibbin önəmini qeyd etmək olar. Qeyd edək ki, Ali məktəbin Tibb fakültəsinin tələbələri Tibb, Stomatologiya, Əczaçılıq, İctimai səhiyyə sahələri üzrə ixtisaslaşacaqlar.
Tariximizin dərindən öyrənilməsi, əsaslandırılmış elmi axtarışların aparılması, dilimizin və ədəbiyyatımızın zənginləşdirilməsi, bu sahədə güclü və əhatəli elmi biliklərə yiyələnmənin zəruriliyi universitetin Tarix – filologiya fakültəsinin tələbələrinin gələcək fəaliyyətinə aid olacaq. Onlar burada Tarix müəllimliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi, Jurnalistika, Kitabşünaslıq və imformasiya fəaliyyəti (əyani və qiyabi şöbələr), Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması, Tarix (əyani və qiyabi şöbələr) ixtisaslarında təhsil alırlar.
Gənclərin sosial rahatlığı və mənəvi-psixoloji yetkinliyinin inkişafı daima diqqət mərkəzində saxlanılmadadır. Bu mənada, təhsil sahəsinin inkişafında gənclərlə işlərin düzgün qurulması, onlarda milli ruhun yüksək olması, Vətənpərvərlik keyfiyyətlərinin aşılanması məsələləri aktuallığı ilə seçilməkdədir. Qeyd edək ki, tələbələr universitetin Pedaqoji fakültəsində Klinik psixologiya, Sosial psixologiya, Təcrübi psixologiya, Fizioloji psixologiya, İnkişaf psixologiyası, Sənaye və təşkilat psixologiyası, Təhsil psixologiyası ilə bağlı olan sahələrdə ixtisaslı kadrlar olaraq çalışa biləcəklər.
Beləliklə, qürurverici Milli Qurtuluş tariximizin işığında Naxçıvan Dövlət Universitetinin hədəfləri və onun əlçatanlığı istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər çoxşaxəlidir, geniş elmi əsaslandırmalara malikdir və bu sahədə tələbələr öz çevikliyi ilə seçilirlər. Təbii ki, bu istiqamətdə universitetin mövcud potensialının və bu əsasda qurulacaq Texnologiyalar Parkının mühüm nəticələri olacaqdır. Bir sözlə, Ali məktəbimizi qarşıda daha böyük uğurlar gözləyir.


Baxış sayı: 168


Bölməyə aid digər xəbərlər