01:29 / 22-06-2021
Türkiyədə zəlzələ oldu
Azərbaycanda Beynəlxalq Ailə Günü-Minarə Həsənova
Tarix: 14-05-2021 21:01 | Bölmə: Sosial

    Beynəlxalq Ailə Günü BMT-nin Baş Assambleyasının 20 sentyabr 1993-cü il qətnaməsinə müvafiq olaraq 1994-cü ildən qeyd olunur.
    Azərbaycanda Beynəlxalq Ailə Günü 15 may 2008-ci ildən hər il qeyd olunur.Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 15 may Beynəlxalq Ailə Günü-nün təsis edilməsində əsas məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini müasir ailə ilə bağlı problemlərə yönəltməkdir.
    Ailə dəyərlərinin qorunub saxlanılaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi, gənclərin yaşlılara hörmət ruhunda tərbiyə olunması, ailədə mehribançılıq, sülh və dözümlülük mədəniyyətinin, sağlam həyat tərzinin nümayiş etdirilməsi, Azərbaycan xalqının adət-ənənəsidir.Cəmiyyətdə əxlaqi dəyərlərin təbliği,hər bir insanın mənəvi borcu olaraq, böyüklərə hörmət, kiçiklərə qayğı hissinin formalaşdırılması vacib məsələlərdəndir. Bu ənənə mənəviyyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir və çox qədim tarixi köklərə söykənir.
    Ölkəmizdə dövlət ailə siyasətinin əsas prinsiplərinin formalaşması ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər milli mənəvi dəyərlərin qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq demişdir: “Azərbaycan xalqının milli ənənələrindən biri də ondan ibarətdir ki, uşağa diqqət, qayğı hər bir ailənin, hər bir insanın əsas vəzifəsi, mənəviyyatımızın əsas hissəsi olubdur”.
    Respublikamızda Ailə Günü-nün- “Ailə Bayramı” kimi təntənə ilə qeyd olunması dövlət qadın siyasətinin əyani təcəssümüdür və bu gün olduqca əhəmiyyətli dəyərləri özündə birləşdirir. Yaşadığımız dövürdə bütün insanların diqqəti ailələrə və onların problemlərinin həllinə yönəlir. Mütəmadi olaraq ölkəmizdə ailə məsələlərinə böyük diqqət yetirilir.
    Ailə cəmiyyətin,dövlətin özəyi olsada, milli mənəvi dayaqların daşıyıcısıdır. Ölkəmizdə ailələrin rifahının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində vacib tədbirlər həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı bir sıra dövlət proqramlarında,sərəncam və fərmanlarda Dövlət- ailə siyasəti öz uğurlu inkişafını tapmışdır.
    Dünyada su və atmosfer çirklənməsi, planetimizin “ağ ciyərləri” sayılan tropik meşələrin məhv edilməsi, qlobal iqlim dəyişmələri, qlobal səhralaşma, qlobal biomüxtəlifliyin azalması,nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növlərinin nəslinin kəsilməsinə səbəb olan amillər,bitki areallarının kiçilməsi, əksər yerlərində gedən müharibələr, cəmiyyətdə stress faktorları, insanların sülhə olan tələbatını daha da artırır. Ailənin təməli sağlam məhəbbət, qarşılıqlı hörmət üzərində qurularsa böyüyə sevgi insanlara vətəninə sevgi ordan yaranar.Ailə bir müqəddəs ocaqdır. Hər bir ailə üzvü o ocağın istisində özünü rahat, əmin-amanlıqda hiss edər.Ailə bir yuvadır, hər bir yuvanın öz yanar ocağı var, o ocağın istisində isinən uşaqlar sağlam düşüncəlı ailə sevgisi ilə böyüyərsə, cəmiyyət üçün əxlaqlı, mədəni, qurucu, vətəninə, layiqli vətəndaş olacaqdır. Uşaqlar ailədə böyüklərdən nə görələrsə onu da düşünür və təbliq edərlər.Hər bir ailə özü kiçik bir dövlətdir və o kiçik dövlətin öz qanunları var. Ailədaxili münasibətlərin tənzimlənməsi, ədalətli olmaq,bağışlamağı bacarmaq hissinin aşılaması,mehribançılıq və səmimiyyətin qorunub saxlanılması ailənin möhkəmliyidir. Ailədə ata-ana övladlar üçün, onların uşaq dünyasının qəhrəmanlarıdırlar.Valideyinlərin uşağa qayğısı onların psixologiyasında müsbət rol oynayır.Ata-analar uşaqlara zaman ayırmalı, onların fikirləri ilə maraqlanmalı, uşaqların düşüncələrinə hörmətlə yanaşmaqla humanist düşünməyə yönəltməlidirlər. Valideyinlərin uşaqlarla mütəmadi söhbət etmələri, uşaqları sağlam düşüncəyə yönəltmələri uşaq dünyasının, şəxsiyyətinin formalaşmasında,mühüm rol oynayir.Belə olduqda cəmiyyətdə azad şəxsiyyət,mükəmməl insan, vətənpərvər, kamil vətəndaş yetişir. Azərbaycan ailəsində şəxsiyyətin formalaşmasında ailə münasibətləri, onu əhatə edən ata və ananın layiqli mövqeyi uşaqların xoşbəxt sabahına ən ciddi təminatdir. Azərbaycan dövlətinin ailə ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasət hər cür ayrı-seçkiliyi aradan qaldıraraq gender bərabərliyini təmin etmişdir. Bu siyasət ailələrin cəmiyyətdə layiqli mövqeyini hər zaman qoruyub saxlamağa imkan verir.
    AMEA Dendrologiya İnstitutu adından Vətən müharibəsi əlillərinin ailələrinə, şəhid ailələrinə, hərbiçi ailələrinə, gənc ailələrə, eləcədə bütün Azərbaycan ailələrinə firavanlıq, ailə səadəti, xoşbəxtlik və can sağlığı arzu edirəm!

Minarə Həsənova ,
AMEA Dendrologiya İnstitutunun
Elmi katibi, “Herbari və toxumçuluq”
laboratoriyasının müdiri, Qadınlar şurasının sədri,
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


Baxış sayı: 103


Bölməyə aid digər xəbərlər