23:15 / 23-03-2023
Sirk onları tərk etdi
Bütün xəbərlər
“Naxçıvan ədəbi mühiti” mövuzusunda tədbir keçirilib
Tarix: 09-09-2022 21:08 | Bölmə: Ədəbiyyat
      
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin təşkilatçılığı Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin iştirakı ilə“Naxçıvan ədəbi mühiti” mövuzusunda tədbir keçirilib.
   Tədbirdə çıxış edən mərkəzin elmi katibi Nihad Tarverdiyev qeyd etmişdir ki,ən qədim yaşayış məskəni və sivilizasiya mərkəzlərindən olan Naxçıvan bölgəsinin ədəbi mühiti misilsiz ədəbi şəxsiyyətlər və mənbələrlə zəngindir. Ümumtürk və ümumşərq ədəbiyyatının əsas ağırlıq mərkəzlərindən olan Naxçıvan ədəbi mühitində ədəbi yaradıcılıq çoxcəhətli və müxtəlif janrlı olmaqla yüksək səviyyədə olub. Naxçıvan ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatının xüsusi tərkib hissəsidir. Bu ədəbi mühit qədim dövrlərdən orta əsrlərə, yeni dövrdən müasir dövrə qədər həmişə Azərbaycan ədəbiyyatına parlaq ədəbi simalar, qiymətli əsərlər bəxş etmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi, Adil Babayev, Əliqulu Qəmküsar, İslam Səfərli kimi görkəmli ədiblər Naxçıvan torpağında dünyaya göz açmış, ümumən Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına və mövzu rəngarəngliyinə əsaslı təsir göstərmişlər. Naxçıvanda ədəbi mühitin öyrənilməsi bu günümüz üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük vətəndaşlıq qayğısı ilə əhatə etdiyi milli-mənəvi dəyərlərimizin aktuallıq qazanması, mənəvi sərvətimiz olan ədəbiyyatımızın da araşdırılma zərurətini ortaya çıxarmışdır.
  Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı, şair, dramaturq, publisist Asim Yadigar  “Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan ədəbiyyatına C.Məmmədquluzadə, H.Cavid, M.S.Ordubadi, Ə.Qəmküsar, H.İbrahimov, M.Araz, A.Babayev, İ.Səfərli, H.Razi, Ə.Yusifli, E.Həbib kimi görkəmli şair və yazıçılar bəxş edən Naxçıvan zaman-zaman ədəbiyyatımızın inkişafına güclü təsir göstərib.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, 1928-ci ildə Bakıda fəaliyyət göstərən “Gənc qələmlər” təşkilatının Naxçıvan filialı yaradılmışdır. 1934-cü ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı fəailiyyətə başlayır. Həmin dövrdən başlayaraq Naxçıvanda yaşayıb-yaradan müəlliflər də yeni bir yaradıcılıq təşkilatında çalışırlar. Bir müddət Naxçıvanda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının filialı fəaliyyət göstərir. Lakin ittifaq üzvlərinin sayı az olduğu üçün ittifaq geniş fəaliyyət göstərə bilmir. Müharibədən sonra Yazıçılar İttifaqının Naxçıvan filialı fəaliyyət göstərir. 40-50-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühitində imzaları görünən Adil Babayev, İslam Səfərli, Müzəffər Nəsirli, Nağı Nağıyev, Məmmədəli Tarverdiyev, Əbülfəz Abbasquliyev, Əvəz Sadıq, Hüseyn İbrahimov, Hüseyn Razi, Hüseyn Əzim və başqaları sonrakı dövrlərdə Azərbaycan ədəbi mühitində yaxşı tanınan şair və yazıçılar kimi öz sözlərini deyə bildilər.
       Muxtar Respublikamızda yaşayıb-yaradan tənqidçilərimiz Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirmələri olan yazarlarımız haqqında dəyərli məqalələr, kitablar yazmışlar. Bu baxımdan alimlərimizdən İsa Həbibbəylinin, Əbülfəz Amanoğlunun, Yavuz Axundlunun, Hüseyn Həşimlinin, Sevindik Vəliyevin, Elbəyi Maqsudovun, İman Cəfərlinin, Seyfəddin Eyvazlının, Əbülfəz Əzimlinin, Əbülfəz Muxtaroğlunun, V.Məmmədovun, Xanəli Kərimlinin və başqalarının adlarını çəkə bilərik. Bu gün Muxtar Respublikamızda bədii yaradıcılıqla məşğul olan onlarla istedadlı gənc var ki, onların bir çoxunun kitabları artıq oxuculara təqdim olunub. Qafar Qərib, Zaur Vedili, Elxan Yurdoğlu, Gülsadə İbrahimli, Qanun Ümman kimi şair və yazıçılarımızın əsərləri artıq Azərbaycan oxucusuna da yaxşı tanışdır.
        Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 85 illiyi münasibətilə “Dünyanın bəzəyi”, 90 illiyi münasibətilə “Xoş baharlı Naxçıvanım”, 95 illiyi münasibətilə “Naxçıvanım- göz nurum” adlı almanaxlar, Naxçıvana həsr olunmuş şeirlərdən ibarət bir almanax Ankarada çap olunub. S


on 15 ildə Yazıçılar Birliyinin hazırladığı 18 ədəbi almanax nəşr olunub.

       Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvləri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Məmmədov (Yurdoğlu) “Naxçıvan ədəbi mühiti və Gənc yazarlar” mövzusunda və  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov   “Naxçıvan ədəbi mühitində poema janrı”  mövzusunda çıxışlar etmişlər.
      Sonda tədbir iştirakçılarına mərkəzin akt zalında yaradılan kitab sərgiləri haqqında məlumat verilmişdir.     
  
 Sabaha-inamla.az


Baxış sayı: 150


Bölməyə aid digər xəbərlər