19:48 / 19-05-2022
Yoluxanların sayı artdı
Nadir Əhməd-Şeirlər
Tarix: 19-11-2021 20:17 | Bölmə: Ədəbiyyat

Nadir Əhməd 1954-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1979-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun fransız-ingilis dilləri müəllimi ixtisası üzrə bitirib və bir müddət orta məktəblərdə, 1993-cü ildən isə Lənkəran Dövlət Univeristetində baş müəllim vəzifəsində işləyib.
Məktəb illərindən bədii yaradıcılığa meyilli olan Nadir Əhmədin şeirləri təhsil aldığı İnstitutun “Bilik” qəzetində, sonralar Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik rayonlarının yerli qəzetlərində dərc olunub.
Sabaha-inamla.az

Birdir yerimiz

Qarşımda məktubun, oxudum bu gün.
Bilmədim ağlayım, bilmədim gülüm.
“Daha görüşümüz deyildir mümkün!”
Axı, söz vermişdin, nə oldu, gülüm?

Yazırsan: “Eşqimdən gəl dönmə külə,
Qara geyinməsin arzularımız!
Göy-yerə, yer-göyə qovuşsa belə,
Çətin ki, qovuşa ulduzlarımız!”

Deyirsən: “Biryolluq gəl unut məni,
Görünür taleyin hökmü beləymiş.”
De, necə biləydim mən əvvəlcədən,
Bir ünvansız eşqin nəsibiyəmmiş?!

Demirəm, dəyişdin nə üçün, nədən?
Nə də ki, mən sənsiz qanadsız quşam.
Peşman deyiləm, bil, eşqimizdən,
Nə də ki, həyatda mən aldanmışam.

Sən də inanarsan tale hökmünə, -
Nə vaxtsa barışar ürəklərimiz.
Lap elə getsən də bir özgəsinə,
Onsuz da sonunda birdir yerimiz!

Şair Hüseyn Arifə
(Hüseyn Arifin “Mən inanmadım” şerinə)

Dedilər, şairə üz verib kədər,
Dedim, yalan olar, mən inanmadım.
Dedilər, doğrudur bu acı xəbər,
Donsa da baxışlar, mən inanmadım!

Dedilər, yetmədi Arif vüsala,
Dedim ki, çatmışdı axı kamala.
Dedilər, Hüseyn də yandı bu hala!
Saçlara yağdı qar, mən inanmadım!

Əgər tərk edibsə oğul atanı,
Bəs onda dünyanın insafı hanı?!
Elə ki, oxudum yeni imzanı...
Heç kəsə sonralar, mən inanmadım!

Tələsmə
Yaxın, uzaq gördüyün hər şöləni,
İşıq sanıb, qovuşmağa tələsmə!
Gözlərinləfəth etsən də səmanı,
Ulduz olub sayrışmağa tələsmə!

Qorxma yazda qəfil yağan yağışdan,
Ömür yolu keçir min bir naxışdan,
Ürək yaxan od-alovlu baxışdan,
Tez odlanıb, alışmağa tələsmə!

Fikirlərin çəkdi məni gör hara? –
Yüz ölçməmiş bir söz demə dildara.
Heçdən dönüb olsa belə qan qara,
Əqlin ilə yarışmağa tələsmə!

Naşı bilməz, al qumaşa bez, deyir,
Vəfasızın cəfasına döz, deyir.
Nadir yardan əllərini üz, deyir,
Üzməsən də, barışmağa tələsmə!

Deyilməmiş sağlıq

Bir gözümdə sevinc, birində kədər,
Bu axşam toyuna gələrəm, gülüm.
Şəninə nə qədər sağlıq deyilər,
Duyğumu səninlə bölərəm, gülüm.

Bu şənlik uzanar səhərə qədər,
Ruhumu məst edər içimdə kədər,
Sənin də pərişan olmağın yetər,
Mən səni qəlbimdən silərəm, gülüm.

Seçdiyin səninlə sevda yoldaşı,
Sən isə könlümün əzəl sirdaşı,
Üstümə yük olar subaylıq daşı,
Çətin ki, mən sənsiz gülərəm, gülüm.

Özgə ocağında ismət, arınla,
Daim ucal orda öz vüqarınla,
Görsəm ki, xoşbəxtsən ömür yarınla,
Bax, onda arxayın ölərəm, gülüm.

Yox ola bilər

Neçə illər keçib ötən ömürdən,
Görən, düşürəmmi sənin yadına?
Görən, xəyalına gəlirəm hərdən?
Nəğmələr qoşardım, gülüm, adına?

Sevənlər sevgimə həsəd çəkərdi,
Qəlbimin günəşi, ayı sən oldun!
Adın da dilimdə baldı, şəkərdi,
Bəs niyə yolumda duman, çən oldun?

Tale bizi yaman çəkdi sınağa,
Dəyişdi o gündən sanki həyatım.
Düşsəm də çətinə, qara sazağa,
İki balam olub uçan qanadım!

Səni oğrun-oğrun arayır gözüm,
Surətin qəlbimə ox ola bilər.
Bir daha qarşıma çıxma, əzizim,
Qorxuram o sevgim yox ola bilər!

Yandırır
Saf eşqimdən söhbət olub, söz yenə,
Söyləyibsən örəyindən keçəni: -
Bircə sözüm toxunubsa qəlbinə,
Gündə yüz yol yandırırsan sən məni.

Nə çətinmiş məhəbbətdə imtahan,
Hər ayrılıq ürəklərdə bir oddu.
Son görüşü gəl xatırla bircə an,
O gündən də könlüm səni unutdu.

Həqiqətmi, ya yalanmı inanım,
Sən ki, dedin tez alışan, tez yanır.
İstəsəm də səndən ötrü hey yanım,
İndi məni yanmamağım yandırır.

İkilikdə

“Gəl bölək dünyanı ikilikdə biz...”
               N. Xəzri

Gəl bölək qazancı ikilikdə biz,
Bağça mənə düşsün,
Bağı sən götür.
“Volqa”nın rənginə olsa bəhsimiz,
“Qara” mənə düşsün
“Ağ”ı sən götür.

Biz ki, “çalışmışıq” bir sirdaş kimi, -
“Layka” da, “lama” da yanaşı məndə.
Kabinet gözümdə yaqut qaş kimi,-
Tək qaş səndə qalsın,
Cüt qaşı məndə.

Gecəni, gündüzü şənlik eyləyək,
Mizrab sənə düşsün,
Saz mənə qalsın.
Hər gələn təftişə yalan söyləyək,
Çoxu sənin olsun,
Az mənə qalsın.

Bizik bu trestə səninlə şərik,
Bizsiz bu ətrafda nə kafe, nə bar?!
Bütün şər işlərdən çıxa bilərik,
Amma tora düşən
Bir günümüz var...

DÖRDLÜKLƏR
Dil açmır


Ataların sözlərinə söz olmaz,
Qış ötməsə, bağça-bağda gül açmır.
Sən gələndən ömrüm dönüb olub yaz,
Bəs nədəndi, məhəbbətim dil açmır?

Göyərmir

Su həyatdır, onsuz olmaz yaşayış,
İnanıram, inanmağım da gəlmir.
Bəs nə üçün, göz yaşımla islanmış,
Ürəyimdə məhəbbətim göyərmir?

Dar gündə

Qaçma dostun yanına,
Yaxşı gündə, var gündə.
Yetiş onun hayına,
Çətin anda, dar gündə.

Füzuliyə
Sevməsəydi şair əgər Məcnuntək,
Bu gün də yaşaya bilməzdi, ustad.
Bu dərdi ki, çəkir sinəmdə ürək,
Füzuli daşıya bilməzdi, usta


Baxış sayı: 204


Bölməyə aid digər xəbərlər
15-04-2022, 11:23 Miraslan Rasim-Şeirlər
27-02-2022, 16:15 Ramiz Təmkin vəfat etdi
17-02-2022, 14:24 Ənvər Əhməd vəfat etdi