Sən də Ələsgərsən, mən də Ələsgər-Ələsgər Talıboğlu-Aşıq Ələsgər-200
Tarix: 11-09-2021 20:29 | Bölmə: Ədəbiyyat
       
       
Ustad Dədə Ələsgərə

Ustadlar sultanı,ey böyük
Dədə, Sən də Ələsgərsən,mən
də Ələsgər. Bu gün
də,bax,saza sipərsən-sipər,
Sən də Ələsgərsən,mən də
Ələsgər.

Sən uca zirvəsən,mən kiçik
təpə, Sən dərin
dəryasan,mənsə bir ləpə.
Hopubsan qəlblərə sən qəlpə-
qəlpə, Sən də Ələsgərsən,mən
də Ələsgər.

Sən sənət yolunda bir qara sal daş,
Sənsiz saz dünyamız görünməzmi
boş. Mən də sən qüdrətdə
eh...olsaydım kaş, Sən də
Ələsgərsən,mən də Ələsgər.

Talıboğlu,hər bulaqdan su içməz,
Yad qumaşdan öz ruhuna don

biçməz. Sənin kimi ustaddan da
yan keçməz, Sən də
Ələsgərsən,mən də Ələsgər.
07.02.2016

Günlərin bir günündə

Günlərin bir günündə
var gücümü toplayıb,
könül açdım birinə.
“Yox”demədi gözləri
bir bayatı söylədi
mənə cavab yerinə:
“Qardaş atın nalıyam,
Üstün ipək xalıyam,
Qardaş,mənə yar demə,
Mən özgələr malıyam”.
Bunu duyduğum anda,
qəlbim qaynar qazanda,
pöşələndi,eh...bişdi...
Yadıma anındaca
ustad, böyük sənətkar
Dədə Ələsgər düşdü...
10.02.2019

Ruhum saz üstündə köklənib mənim

Çalın-çarpaz dağlar çəkilən sinəm,
Qəm ilə şumlanıb,ləklənib mənim.
Qorqud qopuzundan yoğrulub mayam,
Ruhum saz üstündə köklənib mənim.

Ana laylasına hopub gəlibdi,
Ağıdan,nəğmədən qopub gəlibdi.
Nə qədər yağıdan sapıb gəlibdi,
Ruhum saz üstündə köklənib mənim.

Əvvəl-əvvəl neçə canda yaşayıb,
Daha sonra qəlbdə,qanda yaşayıb.
Köksümüzdə,din-imanda yaşayıb,
Ruhum saz üstündə köklənib mənim.

Köksləri sarsıdan bir aha dönüb,
Ürəkdə bir nurlu sabaha dönüb.
Türkün varlığında dərgaha dönüb,
Ruhum saz üstündə köklənib mənim.

Yunus Əmrə,Aşıq Veysəl köküydü,
Daşıdığı Türkün sevgi yüküydü.
Bu saz,Türkdən insanlığa görküydü,
Ruhum saz üstündə köklənib mənim.
                   

Babalar nə yazsa saz dilindəydi,
Dirili Qurbanın öz dilindəydi,
Tufarqan Abbasın söz dilindəydi.
Ruhum saz üstündə köklənib mənim.

Coşar bulaq kimi damarda-qan da,
Dədə Ələsgərin ruhu var onda.
Alqışlayar sazı bütün cahan da,
Ruhum saz üstündə köklənib mənim.
1-2 noyabr 2012

Ələsgər Talıboğlu,
Şair- publisist, AYB- nin üzvü,

Məmməd Araz mükafatı laureatı


        


Baxış sayı: 226


Bölməyə aid digər xəbərlər
15-04-2022, 11:23 Miraslan Rasim-Şeirlər