Bütün xəbərlər
“Naxçıvan ədəbi-mühitində Ordubadi yaradıcılığı ” mövzusuna həsr olunmuş tədbir həyata keçirilib
Tarix: 05-10-2022 17:57 | Bölmə: Ədəbiyyat
     

       Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Kitabxanasının oxu zalında “Naxçıvan ədəbi-mühitində Ordubadi yaradıcılığı ” mövzusuna həsr olunmuş tədbir həyata keçirilmişdir.
     Tədbirdə çıxış edən mərkəzin elmi katibi Nihad Tarverdiyev qeyd etmişdir ki, ən qədim yaşayış məskəni və sivilizasiya mərkəzlərindən olan Naxçıvan bölgəsinin ədəbi mühiti misilsiz ədəbi şəxsiyyətlər və mənbələrlə zəngindir. Ümumtürk və ümumşərq ədəbiyyatının əsas ağırlıq mərkəzlərindən olan Naxçıvan ədəbi mühitində ədəbi yaradıcılıq çoxcəhətli və müxtəlif janrlı olmaqla yüksək səviyyədə olub. Bu ədəbi mühit qədim dövrlərdən orta əsrlərə, yeni dövrdən müasir dövrə qədər həmişə Azərbaycan ədəbiyyatına parlaq ədəbi simalar, qiymətli əsərlər bəxş etmişdir. Belə ədəbi şəxsiyyətlərdən biri də Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük rolu olan, milli ədəbiyyatımızı “Qılınc və qələm”, “Dumanlı Təbriz”, “Gizli Bakı”, “Döyüşən  şəhər” kimi tarixi romanlarla zənginləşdirmiş Məmməd Səid Ordubadidir.  Qeyd olunmuşdur ki, Ordubadinin tarixi romanları ilə milli tarixi romançılıq ənə­nəsinin prinsipləri formalaşmışdır. Onun romanlarının hər biri əhatə etdiyi epoxanın güzgüsüdür. «Qılınc və qələm» tarixi romanı Azərbaycan tarixinin Nizami dövrünün ədəbi salnaməsidir. Ümumiyyətlə, Məmməd Səid Ordubadinin əsərləri mənsub olduğu xalqın milli-mənəvi bütövlüyünün, milli birliyinin, mübarizə ruhunun, oyanış və azadlığının böyük ədəbiyyat səviyyəsində əks-sədasıdır. Məmməd Səid Ordubadinin tarixi romanları, müxtəlif janrlarda yazılmış qiymətli əsərləri Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixinin və keşməkeşli taleyi­nin ədəbiyyatı olaraq ümummilli mənafelərin ədəbi yaddaşda həkk olunması ilə yanaşı, həm də gələcəyə işıq salan əsərlərdir.
       M.S.Ordubadi yaradıcılığı, onun Azərbaycan xalqı və ədəbiyyatı qarşısındakı xidmətləri dövlət səviyyəsində yüksək qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Məmməd Səid Ordubadinin ictimai-siyasi görüşlərini səciyyələndirərək qeyd etmişdir ki: “Məmməd Səid Ordubadinin yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Onlar bu gün üçün, gələcək nəsillər üçün dərslik kitabıdır.
    Diqqətə çatdırılmışdır ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1972-ci ildə onun 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilmiş, Ordubad şəhərində bir zamanlar yaşadığı ata ocağı ev-muzeyə çevrilmiş, 1979-cu ildə isə Bakıda ədibin Xatirə Muzeyi yaradılmışdır. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2012-ci il 10 aprel tarixli Sərəncamı ilə Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 140 illik yubileyi ölkəmizdə geniş qeyd olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ədibin irsinə dövlət səviyyəsində daim yüksək qayğı göstərilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 aprel 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Məmməd Səid Ordubadinin 140 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş, əsərlərinin bir qismi yenidən nəşr edilmişdir. Görkəmli yazıçının Ordubad şəhərindəki ev-muzeyi əsaslı təmir olunmuşdur.
  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və Qələm” romanının daxil edilməsi Ordubadi irsinə verilən dəyərin bariz nümunəsi olmaqla, gənc nəslə veriləcək ən böyük töhvələrdən biridir.  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri görkəmli ədibin irsinə verilən dəyəri dolğun şəkildə ifadə edərək qeyd etmişdir ki: “Məmməd Səid Ordubadinin zəngin yaradıcılığı millilik və bəşəriliyi, yüksək vətəndaşlıq qayəsini, qabaqcıl ideyaları özündə birləşdirən Azərbaycançılıq məktəbidir. Bu məktəbin tariximizdə və ədəbiyyatımızda oynadığı rol yüksək qiymətə layiqdir”.
  Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Yadigarın “Ordubadinin şeir yaradıcılığı” mövzusunda və M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmovanın “M.S.Ordubadinin publisistikası” mövzusunda çıxışları dinlənilmişdir.
       Sonda M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsi tərəfindən tərtib edilmiş tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinə hədiyyə edilmiş, tədbir iştirakçıları virtual kitab sərgisinə baxmışlar.   

Sabaha-inamla.az
  
 


Baxış sayı: 245


Bölməyə aid digər xəbərlər