11:28 / 18-05-2021
Akif Mustafayev vəfat etdi
15:42 / 17-05-2021
Naxçıvan tərəqqi yolunda
NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ: BU GÜNDƏN GƏLƏCƏYƏ DAHA ETİBARLI, DAHA MODERN-Cavadxan Qasımov
Tarix: 23-03-2021 21:11 | Bölmə: GündəmCavadxan Qasımov,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti,
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Naxçıvan Dövlət Universitetinin savadlanma və ixtisaslaşma sahəsindəki ən müasir tələblərə cavab verən təhsil standartları yeni dünya çağırışları ilə səsləşməkdədir. Bu gün tədris prosesinin gerçək ifadəsi olaraq çıxış edən amillərdən biri kimi:
- elmi tədqiqatların aparılması;
- ən aktual mövzuların araşdırmalara cəlb olunması;
- gənclərin - tələbələrin elmi araşdırmalara dəvət olunması;
- onların elmi mühitə uyğun fəaliyyətinin stimullaşdırılması;
- innovativ inkişafa dayanan araşdırmaların həcminin və çevikliyinin artırılması;
- bu proseslər fonunda ETT nailiyyətlərinin istehsalata təqbiqinin diqqətdə saxlanılması;
- araşdırma nəticələrinin ölkənin milli iqtisadiyyatı və davamlı inkişafı üçün istifadə olunması və digər məsələlər universitetimizin çox mühüm məqsədlərinin, hədəflərinin və uğurlarının içərisində yer almaqdadır.
Məhz bu mənada Naxçıvan Dövlət Universitetində Elm günləri çərçivəsində 13 mart tarixdən başlanan tədbirlərin davamı olaraq AMEA Naxçıvan Bölməsinin alimləri ilə Universitetin magistrantlarının görüşünün keçirilməsini Ali təhsil və elmi tədqiqat müəssisələri arasında araşdırma mübadiləsinin gedişində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı olaraq da dəyərləndirmək olar. Bu, həm də gənclərin elm sahəsindəki səmərəli fəalyyəti üçün etibarlılıq yaradacaqdır.
Qeyd etmək olar ki, gənclərin elmi tədqiqatlara cəlb olunması üçün onları əsas baza olaraq hətta orta məktəblərdə axtarmaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, tam orta təhsildə fərqlənən şagirdlərin təhsil aldığı mərləhə Universitetin olması təbiidir, onda Naxçıvan Dövlət Universitetinin gənclərin elmi axtarışlara keçidi üçün bir dayanıqlı ixtisaslaşma və əlçatanlıq mərhələsinə çevrildiyini görə bilərik. Beləki, artıq universitetimizdə tələbələrin elmi araşdırlmalardakı iştirakının və onun nəticələrinin əhatəsi getdikcə daha da artmaqdadır. Təkcə onu qeyd edə bilərik ki, 2019-2020-ci illərdə universitetdə TEC-nin xətti ilə həyata keçirilən mövzuların ümumi sayı və tədqiqata yönləndirilən tələbə sayı 349, tədqiqat rəhbərlərinin sayı isə 288 olmuşdur. Artıq hər bir valideyn sevinir və əmindir ki, övladları etibarlı Ali Təhsil ocağında təhsil alır, savadlanır, dünyagörüşünü artırır və ixtisaslaşma mərhələsini uğurla keçməklə doğma Azərbaycanımızın parlaq gələcəyi üçün böyük ümidləri daha da gücləndirir.
Çox sevindiricidir ki, hazırda universitetdə həyata keçirilən elmi, texniki, təşkilati və texnoloji islahatlar ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına və elmi-pedoqoji maraqlarına bir başa olaraq xidmət etməkdədir. Bu sahədə təbii ki, universitetimizdə təşəkkül tapan:
- təhsil və tədris sahəsindəki inkişaf proseslərinin;
- tələbələrin uğurlarının, onların ixtisaslaşmasının;
- daima axtarışda olmanın, yeniliklərin üstün tutulmasının;
- tələbələrin start up layihələrindəki fəallığının;
- kreativ layihələrin dəstəklənməsinin və digər keyfiyyət əsaslı uğurların ictimaiyyətimizə təqdim olunması öz aktuallığını qorumaqdadır.
Bu mənada Naxçıvan Dövlət Universiteti Televiziyası muxtar respublikada yayımına başlaması münasibətilə təqdimat mərasiminin keçirilməsi qarşıdakı dövrlər üzrə daha böyük uğurların müjdəsinə çevriləcəkdir. Universitet televiziyası hər bir tələbənin, hər bir ideyanın, hər bir nailiyyətin səsinə çevriləcək. Xeyirli olsun.


Baxış sayı: 241


Bölməyə aid digər xəbərlər
8-05-2021, 10:09 Bir başqa 8 May...