KOTAMDAĞIN NADİR BITKİLƏRİ- Namiq Abbasov
Tarix: 03-05-2021 22:04 | Bölmə: Sosial
Naxçıvan florası silsiləsindən yazılar....
                      Kotamdağ şəlaləsi


Naxçıvan Muxtar Respublikası özünəməxsus təbii şəraiti, oroqrafiyası, torpaq örtüyü və bitkilər aləmi ilə fərqlənən tipik dağlıq ölkə olub, Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında yerləşir. Ərazi florasında 3000-dən çox bitki növü məlumdur. Muxtar Respublikanın Zəngəzur Milli Parkı ərazisinə daxil olan Oprdubad rayonu Kotamdağ vadisi özünün zəngin və nadir bitki örtüyü ilə xüsusilə fərqlənir. Burada əsasən petrofit (qaya-töküntü) bitkiliyinin nadir növlərinə rast gəlmək olur. Onlardan Azərbaycanın və eləcə də Naxçıvanın “Qırmızı Kitabına” düşən və eləcə də Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabının” gələcək nəşrlərinə daxil edilməsi məsləhət görülən nadir növlər yayılmışdır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində ərazi florasında 50 –dən çox nadir bitki növü müəyyən edilmişdir. Bu növlər həm dekorativ, həm də dərman əhəmiyyətlidir.
Tulipa florenskyi Woronov-Florens tülpanı


Florens tülpanı -Tulipa florencky - İkiçiçək tülpan, Qafqaz süsəni - İris caucasica Hoffm., Fars süsəni – İris persica L. , İkiçiçək tülpan - Tulipa biflora Pall., Dərman seteraxı - Ceterach officinarum Willd., Kox şamı - Pinus kochiana Klotzsch ex K.Koch, Adi ardıc - Juniperus communis L., Akaka soğanı - Allıum akaka S.G.Gmel. ex Schult. et Schult.f., Şərq Qərənfili - Dianthus Orientalis Adams, Hündür ardıc - Juniperus excelsa M. Bieb., Qafqaz zümrüdçiəyi - Scilla caucasica Miscz., Əyilən tozağacı - Betula pendula Roth, Hohenger südotu - Polygala hohenackeriana Fisch. & C.A. Mey., Xəzər nonea - Nonea caspica (Willd.) G. Don., Meyer zuvandası – Zuvanda meyeri (Boiss.) Askerova, Dərman qıjısı-Nastutium officinale R.Br., Çoxbölümlü biberşteyn - Bibersteinia multifida DC., Otvari qıfotu-Vinca herbaceae Waldst. & Kit., Zəngəzur zəngçiçəyi- Campanula zangezura (Lipsky) Kolak. & Serdyuk., İriçiçək xöstək - Caragana grandiflora (M.Bieb.) DC., Aşı sumaxı - Rhus coriaria L., Qafqaz qayaotu - Sempervivum caucasicum Rupr. ex. Boiss., Şüvərənyarpaq pişikotu - Valeriana sisymbriifolia Vahl, Mahaleb meşə albalısı - Padellus mahaleb (L.) Vass., Xırdameyvə bulaqotu -Veronica microcarpa Boiss., Venera saçlı adiant - Adiantum capillus-veneris L., Boz albalı- Cerasus incana (Pall.) Spach. və s. bura daxildir. Gəlin Ulu Tanrının bizə bəxş etdiyi bu inciləri qoruyaq!

Namiq Abbasov,
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutu
“Bitki sistematikası” şöbəsinin müdiri, b.ü.f.d., dosentBaxış sayı: 136


Bölməyə aid digər xəbərlər